Nobelova cena za chémiu - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Nobelova cena za chémiu

Toto je zoznam nositeľov Nobelovej ceny za chémiu.

1901 – 1925

Rok Meno Prínos
1901 Jacobus Henricus van ’t Hoff „ako uznanie za výnimočné služby ktoré poskytol svojim objavom zákonov chemickej dynamiky a osmotického tlaku v roztokoch“
1902 Hermann Emil Fischer „ako uznanie za výnimočné služby ktoré poskytol svojou prácou na syntéze cukrov a purínov
1903 Svante August Arrhenius „ako uznanie za výnimočné služby ktoré poskytol pri pokroku v chémii svojou elektrolytickou teóriou disociácie“
1904 Sir William Ramsay „ako uznanie za služby pri objave inertných plynných prvkov vo vzduchu a za určenie ich miesta v periodickom systéme“
1905 Johann Friedrich Wilhelm Adolf Ritter von Baeyer „ako uznanie za služby pri pokroku v organickej chémii a v chemickom priemysle prostredníctvom svojej práce na organických farbivách a hydroaromatických zlúčeninách“
1906 Ferdinand Frederick Henri Moissan „ako uznanie za výnimočné služby ktoré poskytol svojim výskumom a izoláciou prvku fluór, ako aj za vývoj elektrickej pece, ktorá je po ňom pomenovaná“
1907 Eduard Buchner „za svoj biochemický výskum a za objav bezbunkového kvasenia“
1908 Sir Ernest Rutherford „za svoj výskum v oblasti rozpadu prvkov a chémie rádioaktívnych látok“
1909 Friedrich Wilhelm Ostwald „ako uznanie za prácu v oblasti katalýzy a za svoj výskum v oblasti základných princípov riadiacich chemickú rovnováhu a rýchlosť reakcie“
1910 Otto Wallach „za jeho prácu na poli acyklických zlúčenín“
1911 Maria Curieová-Skłodowská „za jej objav rádia a polónia a ďalšieho štúdia rádia“
1912 François Auguste Victor Grignard „za jeho objav Grignardovho činidla
Paul Sabatier „za jeho metódu hydrogenácie organických zlúčenín“
1913 Alfred Werner „za jeho prácu na spájaní atómov v molekulách
1914 Theodore William Richards „za jeho určenie atómovej hmotnosti veľkého počtu prvkov“
1915 Richard Martin Willstätter „za jeho výskum rastlinných pigmentov
1916 Cena sa neudeľovala
1917 Cena sa neudeľovala
1918 Fritz Haber „za jeho syntézu amoniaku
1919 Cena sa neudeľovala
1920 Walther Hermann Nernst „za jeho prácu v termochémii“
1921 Frederick Soddy „za jeho prácu na chémii rádioaktívnych látok a výskum izotopov
1922 Francis William Aston „za jeho objav izotopov veľkého množstva nerádioaktívnych prvkov a za jeho celočíselné pravidlo“
1923 Fritz Pregl „za jeho objav metódy mikroanalýzy organických látok“
1924 Cena sa neudeľovala
1925 Richard Adolf Zsigmondy „za jeho dôkaz heterogénnej podstaty koloidných roztokov a použité metódy“

1926 – 1950

Rok Meno Prínos
1926 Theodor Svedberg „za jeho prácu na disperzných systémoch“
1927 Heinrich Otto Wieland „za jeho objav bilových kyselín a príbuzných látok“
1928 Adolf Otto Reinhold Windaus „za jeho výskum sterolov a ich spojenie s vitamínmi
1929 Arthur Harden
Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin
„za ich objav fermentácie cukrov a fermentívnych enzýmov
1930 Hans Fischer „za jeho výskum hemínu a chlorofylu
1931 Carl Bosch
Friedrich Karl Rudolph Bergius
„za ich príspevky k chemickým vysokotlakovým metódam“
1932 Irving Langmuir „za jeho prácu v hraničnej chémii"
1933 Cena sa neudeľovala
1934 Harold Clayton Urey „za jeho objav ťažkej vody
1935 Frédéric Joliot-Curie
Irène Joliotová-Curieová
„za ich syntézu nových rádioaktívnych prvkov“
1936 Petrus Josephus Wilhelmus Debye „za jeho prácu na molekulárnej štruktúre výskumom dipólového momentu a difrakcie röntgenových lúčov a elektrónov v plynoch
1937 Sir Walter Norman Haworth „za jeho prácu na uhľovodíkoch a vitamíne C
Paul Karrer „za jeho prácu na karotenoidoch, flavínoch a vitamínoch A a B2
1938 Richard Kuhn „za jeho prácu na karotenoidoch a vitamínoch“
1939 Adolf Butenandt „za jeho prácu o pohlavných hormónoch
Leopold Ružička „za jeho prácu na polymethylénoch a vyšších terpénoch
1940 Cena sa neudeľovala
1941 Cena sa neudeľovala
1942 Cena sa neudeľovala
1943 György Hevesy „za jeho prácu na využití izotopov ako značkovačov pre štúdium chemických procesov“
1944 Otto Hahn „za jeho objav štiepenia ťažkých atómových jadier
1945 Artturi Ilmari Virtanen „za jeho výskum v chémii agrikultúry a výživy“
1946 James Batcheller Sumner „za jeho objav, že enzýmy je možné kryštalizovať“
John Howard Northrop
Wendell Meredith Stanley
„za ich prípravu enzýmov a vírových proteínov v čistej forme“
1947 Sir Robert Robinson „za jeho výskum rastlinných produktov, obzvlášť alkaloidov
1948 Arne Tiselius „za jeho výskum elektroforézy a adsorpčnú analýzu“
1949 William Francis Giauque „za jeho príspevky v poli chemickej termodynamiky“
1950 Otto Paul Hermann Diels
Kurt Alder
„za ich objav a vývoj diénovej syntézy (Diels-Alderova reakcia)“

1951 – 1975

Rok Meno Prínos
1951 Edwin McMillan
Glenn Theodore Seaborg
„za ich objavy v chémii transuránových prvkov“
1952 Archer John Porter Martin
Richard Laurence Millington Synge
„za ich vynález časticovej chromatografie“
1953 Hermann Staudinger „za ich objavy na poli makromolekulárnej chémie“
1954 Linus Carl Pauling „za jeho výskum podstaty chemickej väzby
1955 Vincent du Vigneaud „za jeho prácu na zlúčeninách síry, obzvlášť prvej syntéze polypeptidického hormónu
1956 Sir Cyril Norman Hinshelwood
Nikolaj Nikolajevič Semionov
„za ich výskum mechanizmu chemických reakcií“
1957 Sir Alexander R. Todd „za jeho prácu na nukleotidoch a koenzýmoch nukleotidov“
1958 Frederick Sanger „za jeho prácu na primárnej štruktúre proteínov, obzvlášť inzulínu
1959 Jaroslav Heyrovský „za jeho objav a vývoj polarografických metód analýzy“
1960 Willard Frank Libby „za jeho metódu využitia uhlíka-14 pre určovanie veku
1961 Melvin Calvin „za jeho výskum v oblasti využívania oxidu uhličitého v rastlinách“
1962 Max Ferdinand Perutz
John Kendrew
„za ich výskum štruktúr globulárnych bielkovín
1963 Karl Waldemar Ziegler
Giulio Natta
„za ich objavy vzťahujúce sa na vyššie polyméry
1964 Dorothy Mary Hodgkinová „za jej odhodlanie a úspechy v použití röntgenových lúčov na výskum štruktúr dôležitých biochemických látok“
1965 Robert Burns Woodward „za jeho úspechy v organickej syntéze“
1966 Robert Mulliken „za jeho prácu na chemických väzbách a elektronickej štruktúre molekúl“
1967 Manfred Eigen
Ronald George Wreyford Norrish
George Porter
„za ich štúdium extrémne rýchlych chemických reakcií“
1968 Lars Onsager „za objav recipročných relácií nesúcich jeho meno“
1969 Derek Harold Richard Barton
Odd Hassel
„za jeho príspevky o vývoji konceptu konformácií
1970 Luis Federico Leloir „za jeho objav sacharidových nukleotidov a odhalenie ich úlohy v biosyntéze cukrov
1971 Gerhard Herzberg „za jeho príspevky k elektrónovej štruktúre a geometrii molekúl, hlavne voľných radikálov
1972 Christian Boehmer Anfinsen „za jeho prácu na ribonukleáze
Stanford Moore
William Howard Stein
„za jeho príspevok k pochopeniu spojenia medzi chemickou štruktúrou a katalytickou aktivitou ribonukleovej molekuly
1973 Ernst Otto Fischer
Geoffrey Wilkinson
„za jeho prácu na chémii organokovových zlúčenín
1974 Paul John Flory „za jeho základnú prácu, tak teoretickú ako aj experimentálnu, v oblasti fyzikálnej chémie makromolekúl“
1975 John Warcup Cornforth „za jeho prácu na stereochémii enzýmovo-katalyzovaných reakcií“
Vladimir Prelog „za jeho výskum v stereochémii organických molekúl a reakcií“

1976 – 2000

Rok Meno Prínos
1976 William Lipscomb, ml. „za jeho štúdium štruktúry bórovodíkov
1977 Ilya Prigogine „za jeho príspevky k nerovnovážnej termodynamike
1978 Peter Dennis Mitchell „za jeho formuláciu chemiosmotickej teórie
1979 Herbert Charles Brown
Georg Wittig
„za ich spoločný rozvoj použitia zlúčenín obsahujúcich bór a fosfor, samostatne, za činidlá v organickej syntéze“
1980 Paul Berg „za jeho základné štúdium biochémie nukleových kyselín, a zvlášť rekombinátu-DNA
Walter Gilbert
Frederick Sanger
„za ich príspevky týkajúce sa určenia bázových postupností v nukleových kyselinách
1981 Keniči Fukui
Roald Hoffmann
„za ich teórie teórie v oblasti priebehu chemických reakcií“
1982 Aaron Klug „za jeho rozvoj kryštalografického elektrónového mikroskopu
1983 Henry Taube „za jeho prácu na mechanizme reakcií s presunom elektrónov“
1984 Robert Bruce Merrifield „za jeho rozvoj metodológie chemickej syntézy na pevných matrixoch“
1985 Herbert Aaron Hauptman
Jerome Karle
„za ich úspechy vo vývoji priamych metód určovania kryštálových štruktúr“
1986 Dudley Robert Herschbach
Yuan Tseh Lee
John Charles Polanyi
„za ich príspevky v oblasti dynamiky elementárnych chemických procesov“
1987 Donald James Cram
Jean-Marie Lehn
Charles John Pedersen
„za ich vývoj a použitie molekúl so štruktúrovo-špecifickými interakciami vysokej selektivity“
1988 Johann Deisenhofer
Robert Huber
Hartmut Michel
„za ich práce o trojrozmernej štruktúre centier fotosyntézy
1989 Sidney Altman
Thomas Robert Cech
„za ich objav katalytických vlastností RNA
1990 Elias James Corey „za jeho rozvoj teórie a metodológie organickej syntézy“
1991 Richard Robert Ernst „za jeho príspevky k rozvoju magnetickej nukleárnej rezonancie s vysokým rozlíšením“
1992 Rudolph Arthur Marcus „za jeho príspevky k teórii reakcií s presunom elektrónov v chemických systémoch“
1993 Kary Banks Mullis,
Michael Smith
„za príspevky k rozvoju metód v chémii DNA
1994 George Andrew Olah „za jeho príspevok k chémii karbokatiónov
1995 Paul Josef Crutzen
Mario J. Molina
Frank Sherwood Rowland
„za ich prácu na chémii atmosféry, hlavne na spotrebe ozónu
1996 Robert Curl
Sir Harold Kroto
Richard Smalley
„za ich objavy fulerénov
1997 Paul Delos Boyer
John Ernest Walker
„za ich objasnenie enzymatického mechanizmu v syntéze adenozíntrifosfátu (ATP)“
Jens Christian Skou „za ich objav enzýmu na prenos iónovNa+/K+-ATPázy
1998 Walter Kohn „za jeho rozvoj funkcionálnej teórie hustoty
Sir John Anthony Pople „za jeho rozvoj výpočtových metód v kvantovej chémii
1999 Ahmed Hassan Zewail „za jeho štúdium prechodových stavov chemických reakcií použitím femtosekundovej spektroskopie
2000 Alan Jay Heeger
Alan MacDiarmid
Hideki Širakawa
„za ich objav a rozvoj vodivých polymérov

2001 – 2025

Rok Meno Prínos
2001 William Standish Knowles
Rjódži Nojori
„za ich prácu na chirálne katalyzovaných hydrogenačných reakciách“
Karl Barry Sharpless „za jeho prácu na chirálne katalyzovaných oxidačných reakciách“
2002 Kurt Wüthrich
John Bennett Fenn
Kóiči Tanaka
„za ich rozvoj metód identifikácie a štrukturálnej analýzy biologických makromolekúl“
2003 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Nobelova cena za chémiu

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk