Technológia - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Technológia

Technológia (z lat. technologia < z gr. τεχνολογια = náuka o zručnostiach < τεχνη "umenie/zručnosť/remeslo" + λογος "slovo, náuka" + prípona ια) znamená:

  • a) Odbor (veda), ktorý sa zaoberá premenou materiálov na konečné výrobky (statky a služby) za využitia technických a prírodovedeckých poznatkov, a uplatňovaním týchto poznatkov pri zdokonaľovaní výrobných postupov. Zahŕňa zložky: technika (nástroje, prístroje a pod.), organizácia, hmotné predpoklady a podobne.
  • b) výrobný postup / spôsob premeny pri a)
  • c) pôvodne slovo technológia znamenalo náuku o odborných výrazoch / systém odborných výrazov

Keďže sa v angličtine slovo technology používa aj pre techniku, v poslednej dobe sa často možno stretnúť s takýmto použitím aj v iných jazykoch - napríklad „najnovšia počítačová technológia“ je spravidla (len) najnovšia počítačová technika.

Definície

Technológia je chápaná ako ľudská činnosť. Technológia je staršia ako veda a inžinierstvo, pretože predstavuje ľudské znalosti pri riešení „skutočných“ bežných problémov pri vytváraní štandardizovaného vzhľadu a vlastností nástrojov, strojov, prístrojov, materiálov a procesov. Takáto štandardizácia dizajnu je základná vlastnosť technológií.

Technológia je náuka o výrobe materiálov a výrobkov z daných surovín, pričom nemusí nevyhnutne používať vedecké objavy a inžinierske konštrukcie.

Technológia sa zaoberá opisom techník poľnohospodárskej, priemyselnej a remeselnej výroby rôznych druhov tovaru, predmetov a látok človeku potrebných, ale aj opisom získavania a spracovania surovín používaných na výrobu.

Technológia môže byť intuitívne chápaná ako čisto empiricky podložená ľudská činnosť, ktorej postupmi a prostriedkami (technikami) vznikajú predmety pre rôzne ľudské potreby.

Technológiu je možné chápať aj ako súbor všetkých technických vied.

Špeciálna technológia

Špeciálna technológia sa zaoberá zakonitosťami, princípmi, predpismi a metódami technologického procesu v rámci istého priemyselného odvetvia. K jej úlohám patrí vedecký náčrt technologického procesu na výrobu určitého výrobku, pričom sa potrebné výrobné prostriedky a pracovné sily určia podľa špecifickosti výrobku, množstva výroby, kvality iných faktorov a po predchádzajúcom technologickom porovnaní rozličných variantov v priestore a čase, ich štruktúry a zmien. Plánovanie, príprava, riadenie, vyskúšanie, uskutočnenie, vyhodnotenie a optimalizácia technologického procesu na výrobu určitého výrobku ma za cieľ usporiadať tento proces efektívne podľa požiadaviek.[1]

Referencie

  1. Slovník filozofia a prírodné vedy. (Filozofické otázky prírodných vied). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987. s. 720.

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Technológia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...