Cyrilika - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Cyrilika
Six glyphs.svg
Cyrilské písmo
Klasifikácia
ISO 15924: 220 / Cyrl
Ukážka
Добро пожаловать в Википедию, свободную энциклопедию, которую может редактировать каждый.

Cyrilika alebo cyrilské písmo môže byť:

Tento článok sa zaoberá prvým významom slova. Abeceda cyrilského písma sa nazýva cyrilská abeceda (alebo azbuka). O významoch slova azbuka pozri azbuka.

Dejiny cyriliky

Mapa rozšírenia Cyriliky v Európe.

Cyrilské písmo vzniklo z hlaholiky a gréckej abecedy. Pôvodne bolo vytvorené pre zápis staroslovienskeho jazyka.

Cyrilika okolo roku 900

V starom Bulharsku (pokrývajúcom vtedy väčšie územie ako dnes), kam po vyhnaní z Veľkej Moravy (885/886) utiekli niektorí z vyhnaných Metodových žiakov, sa popri hlaholike rozšírila praktickejšia cyrilika. Cyrilika sa konštituovala vo východobulharskom prostredí (pravdepodobne v Preslavi) na konci 9. alebo začiatkom 10. storočia, vznikla z veľkých písmen gréckej abecedy, pričom ale minimálne 10 písmen charakteristických pre slovanské jazyky je odvodených z hlaholiky. Svoj názov cyrilika dostala na počesť svätého Cyrila. Cyrilika vznikla v Bulharsku ako súčasť snáh o jeho osamostatnenie od Byzantskej ríše; duchovní mali namiesto byzantského úradného jazyka gréčtiny prejsť na jazyk slovanský, k čomu potrebovali vhodné písmo. Cyrilika je jednoduchšia a praktickejšia ako hlaholika. Zavedenie cyriliky oficiálne potvrdil až cár Simeon (893 – 927). Z Bulharska sa cyrilika šírila do okolitých slovanských krajín a Rumunska, a to najmä do tých krajín, ktoré sa pridržiavali byzantského obradu.

Mapa rozšírenia cyriliky celosvetovo

Moderná typografická podoba cyrilskej abecedy, tzv. azbuka (resp. graždanka), pochádza zo začiatku 18. storočia a je výsledkom úprav v Rusku za cára Petra Veľkého. Používa sa dodnes na Ukrajine, v Rusku ako aj v mnohých ďalších krajinách na území bývalého Sovietskeho zväzu a jeho vazalských štátov (mongolčina), ako aj v Bulharsku, Srbsku, Čiernej Hore a Macedónsku. Azbuku / cyriliku používali do 18. stor. aj valašskí a sedmohradskí Rumuni.

Cyrilika na Slovensku

V cirkevnom prostredí sa cyrilika používa podnes aj na Slovensku v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi v bohoslužobnej oblasti pri zápise cirkevnoslovanských textov. V minulosti sa používala aj pri zápise literárnych a úradných textov, a to aj mimo cirkevného prostredia. Na začiatku 20. storočia začala gréckokatolícka cirkev vydávať knihy s bohoslužobnými textami pre ľud (tzv. zborníky), ktoré už neboli písané cyrilikou, ale latinkou. Oficiálne bohoslužobné knihy pre duchovenstvo sú však dodnes tlačené výhradne cyrilikou.[chýba zdroj

Za najstarší cyrilský nápis na slovenskom území sa považuje náhrobný kameň kniežaťa Presiana z konca 10. storočia, ktorý bol nájdený pri rotunde v Michalovciach (v súčasnosti uložený v Zemplínskom múzeu v Michalovciach).

Modernú cyriliku okrem toho používajú aj Rusíni pri zápise textov v rusínskom jazyku, silnie však tendencia zapisovať rusínske texty latinkou.

Zoznam písmen cyriliky

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Cyrilika


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...
Použitie písmeny cyriliky v rôznych jazykoch
Jazykové rodiny Slovanské jazyky Ďalšie indoeurópske jazyky Uralské jazyky Kaukazské jazyky
Abeceda ru be uk rue sr bg mk mo os tg sjd mhr mrj udm kca ab kbd ce
А а /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a/ А А А А А А А А
Ӑ ӑ  
Ӓ ӓ Ӓ Ӓ Ӓ  
Ә ә Ә  
Ӛ ӛ Ӛ  
Ӕ ӕ /ɐ/  
Б б /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ /b/ Б Б Б Б Б Б Б Б
В в /v/ /v/ /w/ /v/ /v/ /v/ /v/ /v/ /v/ /v/ В В В В В В В В
Г г /g/ /ɦ/ /ɦ/ /ɦ/ /g/ /g/ /g/ /g/ /g/ /g/ Г Г Г Г Г Г Г Г
Ґ ґ /g/ /g/  
Ѓ ѓ /ɟ/  
Ғ ғ /ʁ/  
Ӷ ӷ  
Ҕ ҕ Ҕ  
Д д /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ /d/ Д Д Д Д Д Д Д Д
Ђ ђ /dʑ/  
Е е /je/ /je/ /e/ /e/ /e/ /e/ /e/ /e/ /e/ /e/ Е Е Е Е Е Е Е Е
Ѐ ѐ /e/ *  
Ё ё /jo/ /jɔ/ /jɔ/ Ё /jɒ/ Ё Ё Ё Ё Ё Ё
Ӗ ӗ  
Ҽ ҽ Ҽ  
Ҿ ҿ Ҿ  
Є є /je/ /je/  
Ж ж /ʐ/ /ʒ/ /ʒ/ /ʒ/ /ʒ/ /ʒ/ /ʒ/ /ʒ/ Ж /ʒ/ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
Ӂ ӂ /dʒ/  
Җ җ  
Ӝ ӝ Ӝ  
З з /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z/ /z~ʒ/ /z/ З З З З З З З З
Ҙ ҙ  
Ӟ ӟ Ӟ  
Ӡ ӡ Ӡ  
Ѕ ѕ /dz/  
И и /i/ /ɪ/ /ɪ/ /i/ /i/ /i/ /i/ /i/ /i/ И И И И И И И И
Ѝ ѝ