Astronomické súradnicové systémy - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Astronomické súradnicové systémy
Hviezdne galaktické, ekliptické a rovníkové súradnice, ktoré sú premietané na nebeskú sféru. Ekliptické a rovníkové súradnice zdieľajú jarnú rovnodennosť ako primárny smer a galaktické súradnice sa odvolávajú na galaktické centrum. Stred súradníc ('stred gule') je nejednoznačný (viď tabuľku - stredový bod). Pozri Nebeská sféra.

Astronomický systém súradníc je v astronómii systém určujúci polohu nebeských objektov: satelitov, planét, hviezd, galaxii atď. Systémy súradníc môžu určiť polohu objektu v trojrozmernom priestore alebo vykresliť len jeho smer na nebeskej sfére, ak je vzdialenosť objektu neznáma alebo triviálna.

Súradnicové systémy sú implementované v sférických alebo karteziánskych súradniciach. Sférické súradnice premietané na nebeskú sféru sú analogické geografickému súradnicovému systému, ktorý sa používa na povrchu Zeme. Tieto sa líšia vo výbere základnej roviny, ktorá rozdeľuje nebeskú guľu na dve rovnaké hemisféry pozdĺž veľkého kruhu. Karteziánske súradnice vo vhodných jednotkách sú ekvivalent sférických súradníc s rovnakou základnou rovinou (x, y) a primárnym smerom (x osi). Súradnicový systém je pomenovaný podľa výberu základnej roviny.

Súradnicové systémy

Nasledujúca tabuľka uvádza spoločné súradnicové systémy, ktoré používa astronomická komunita. Základná rovina rozdeľuje nebeskú sféru na dve rovnaké hemisféry a definuje základňu pre súradnice, podobne ako rovník v geografickom súradnicovom systéme. Póly sú umiestnené k základnej rovine ± 90°. Primárnym smerom je východiskový bod dĺžkových súradníc (longitude). Stredový bod, centrum, je „stred nebeskej sféry“, hoci definícia nebeskej sféry je nejednoznačná k definícii jej stredového bodu.

Súradnicový systém [1] Stredový bod
(Centum)
Základná rovina
(0° latitude)
Póly Súradnice Primárny smer
(0° longitude)
šírka (latitude) dĺžka (longitude)
horizontálny pozorovateľ horizont zenith, nadir výška (h) alebo elevácia azimut (a) severný alebo južný bod horizontu
rovníkový centrum Zeme (geocentrický) alebo Slnka (heliocentrický) nebeský rovník nebeský pól deklinácia (δ) rektascenzia (α)
alebo hodinový uhol (t)
jarná rovnodennosť
ekliptikálný ekliptika ekliptické póly ekliptická šírka (β) ekliptická dĺžka (λ)
galaktický centrum Slnka Galaktická rovina galaktické póly galaktická šírka (b) galaktická dĺžka (l) Galaktické centrum
supergalaktický Supergalaktická rovina supergalaktické póly supergalaktická zemepisná šírka (SGB) supergalaktická dĺžka (SGL) Priesečník supergalaktickej roviny a galaktickej roviny

Horizontálny systém

Horizontálny systém alebo systém azimutu a výšky je založený na pozícii pozorovateľa na Zemi, ktorá sa otáča okolo svojej vlastnej osi jedenkrát počas jedného hviezdneho dňa (23 hodín, 56 minút a 4.091 sekúnd) vo vzťahu k hviezdnemu pozadiu. Umiestnenie nebeského objektu v horizontálnom systéme sa mení s časom. Je užitočným súradnicovým systémom na lokalizáciu a sledovanie objektov pre pozorovateľov na Zemi. Je založený na pozícii hviezd vzhľadom na horizont pozorovateľa.

Rovníkový systém, ekvatoriálny systém

Rovníkový súradnicový systém alebo ekvatoriálny systém je systém sústredený do stredu Zeme, s orientáciou voči nebeským pólom a jarnej rovnodennosti. Súradnice sú založené na umiestnení hviezd v porovnaní s rovníkom Zeme premietnuté do nekonečnej vzdialenosti. Moderné mapy hviezd takmer výlučne používajú rovníkové súradnice.

Rovníkový súradnicový systém je súradnicovým systémom pre väčšinu profesionálnych a amatérskych astronómov, ktorí majú rovníkovú montáž astronomického ďalekohľadu. Montáž pohonom rovníkovej osi sleduje pohyb oblohy.

Pre voľbu pólu a rovníka sa používajú staršie B1950 a moderné systémy J2000, ale môže sa použiť aj pól a rovník „k dátumu“, ktorý je vhodný pre daný dátum, napríklad keď sa meria poloha planéty alebo kozmického telesa. Existujú aj ďalšie delenie na súradnice „stredného dátumu“, ktoré priemerne vynechávajú alebo ignorujú nutáciu, a „true date“, ktoré zahŕňajú nutáciu.

Ekliptikálny systém

Pre ekliptikálny systém základnou rovinou je rovina obežnej dráhy Zeme, nazývaná ekliptická rovina. Existujú dve hlavné varianty systému ekliptických súradníc: geocentrické ekliptické súradnice sústredené na Zemi a heliocentrické ekliptické súradnice sústredené na stred hmotnosti solárneho systému.

Geocentrický ekliptický systém bol hlavným súradnicovým systémom starovekej astronómie a je stále užitočný na výpočet zjavných pohybov Slnka, Mesiaca a planét.[2]

Héliocentrický ekliptický systém opisuje orbitálny pohyb planét okolo Slnka a zameriava sa na barycenter slnečnej sústavy (tj. veľmi blízko k stredu Slnka). Systém sa primárne používa na výpočet pozícií planét a iných telies slnečnej sústavy, ako aj na definovanie ich orbitálnych prvkov.

Galaktický systém

Galaktický súradnicový systém používa približnú rovinu našej galaxie ako svoju základnú rovinu. Slnečná sústava je stále stredom súradnicového systému a nulový bod je definovaný ako smer k galaktickému stredu. Galaktická zemepisná šírka sa podobá výške nad galaktickou rovinou a galaktická zemepisná dĺžka určuje smer vzhľadom na stred galaxie.

Supergalaktický systém

Systém supergalaktických súradníc zodpovedá základnej rovine, ktorá obsahuje nadpriemerný počet miestnych galaxií na oblohe, ako je vidieť na Zemi.

Symboly

Pozri aj

Referencie

  1. . Dostupné online.
  2. Aaboe, Asger. 2001 Epizódy z rannej histórie astronómie. New York: Springer-Verlag, str. 17-19.

Externé odkazy

  • NOVAS, the U.S. Naval Observatory's Vector Astrometry Software, an integrated package of subroutines and functions for computing various commonly needed quantities in positional astronomy.
  • SOFA, the IAU's Standards of Fundamental Astronomy, an accessible and authoritative set of algorithms and procedures that implement standard models used in fundamental astronomy.
  • This article was originally based on Jason Harris' Astroinfo, which comes along with KStars, a KDE Desktop Planetarium for Linux/KDE.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Astronomické súradnicové systémy

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk