Astrobiológia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Astrobiológia

Astrobiológia (z gr. astron = hviezda, bios = život a logos = veda alebo slovo) alebo bioastronómia alebo exobiológia alebo xenobiológia je interdisciplinárne odvetvie kombinujúce aspekty astronómie, biológie a geológie, pričom primárne je zamerané na štúdium pôvodu, rozširovania a evolúcie života na iných kozmických telesách, biologické podmienky vzniku života, možné formy života a jeho prejavy na telesách rozličného typu (najmä na planétach), možnú existenciu mikroorganizmov na Marse. prípadne na Venuši, Jupiteri a mesiacoch Jupitera.

Zmeny albeda a spektier povrchu Marsa zodpovedajúce striedaniu ročných období sa pôvodne vysvetľovali prítomnosťou rastlinstva (machov a lišajníkov). Táto oblasť výskumu dostala názov astrobotanika (najmä zásluhou G. A. Tichova a W. M. Sintona). Zmeny povrchu sa dnes vysvetľujú činnosťou námrazy, vetrov a prachu. Laboratórne imitácie podmienok na Marse a iných nebeských telesách a s tým spojený biologický výskum aj biologický výskum v umelých družiciach sa nazývajú exobiológia. Výskum na biosatelitoch sa orientuje najmä na účinky beztiaže, preťaženia, radiácie, neprítomnosti alebo zníženého účinku magnetického poľa na živé organizmy. Vplyvmi kozmického prostredia na človeka sa zaoberá kozmická medicína. Pre všetky formy výskumu života mimo Zeme sa používa pomenovanie kozmická biológia alebo kozmobiológia.

Medzi základné témy astrobiológie patria nasledovné:

  • Čo je život?
  • Ako sa život dostal na Zem?
  • V akých podmienkach môže existovať život?
  • Ako je možné určiť, či existuje život na iných planétach? Ako často je možné očakávať objav zložitého života?
  • Z čoho pozostáva život na iných planétach (uhlík, kremík)?

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Astrobiológia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk