Stratigrafia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Stratigrafia

Stratigrafia je odvetvie geológie, ktoré sa zaoberá vrstvami sedimentov, prípadne aj zvrstvených vyvretých hornín. Iné definície hovoria, že je to odvetvie geológie, ktoré sa zaoberá časovým apektom horninového záznamu[1].

Dejiny

Teoretické základy prvýkrát definoval Nicolas Steno a praktickú aplikáciu týchto zákonov prvýkrát použil William Smith pri tvorbe prvej geologickej mapy Anglicka v rokoch 1790-1800.

Členenie

Stratigrafia sa rozdeľuje na dva základné okruhy:

  • litostratigrafia - zaoberá sa opisom hornín, ich litológiou a základných stratigrafických vzťahov
  • biostratigrafia - zaoberá sa usporiadaním vrstiev do jednotiek na základe skamenelín a vertikálnym rozšírením skamenelých organizmov v stratigrafickom zázname
  • chronostratigrafia - sa zoberá relatívnymi časovými vzťahmi a vekmi horninových telies, okrem klasických geochronologických metód obsahuje aj magnetostratigrafiu, techniku, ktorá na základe magnetických vlastností hornín umožňuje datovať vek sekvencie hornín
  • sekvenčná stratigrafia - zaoberá sa štúdiom horninového záznamu na základe cyklického opakovania záznamov rozlične významných udalostí, porovnávaných pomocou kľúčových povrchov
  • seizmická stratigrafia - sa zaoberá interpretáciou stratigrafických údajov a depozičných fácií zo seizmických údajov[2]

Základné pravidlá stratigrafie

Referencie

  1. Michalík, J. a kol., 2007: Stratigrafická príručka. Veda, Bratislava, 166 s.
  2. Mitchum, R. M., Jr., Vail, P. R.,, Sangree, J. B., 1977, Seismic Stratigraphy and Global Changes of Sea Level, Part 6: Stratigraphic Interpretation of Seismic Reflection Patterns in Depositional Sequences. s. 117-133 in Payton, Ch. E. (Editor): Seismic Stratigraphy: Applications to Hydrocarbon Exploration. AAPG Memoir 26, Tulsa.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Stratigrafia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk