Bakalár - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bakalár

Bakalár (Bc.) je v súčasnosti akademický titul, ktorý sa udeľuje absolventom prvého (bakalárskeho) stupňa vysokoškolského štúdia. Akademický titul sa píše pred menom.

Bakalársky titul získava absolvent trojročného, prípadne štvorročného štúdia na univerzite alebo vysokej škole, prípadne študent, ktorý ukončil štúdium na vyššej odbornej škole oprávnenej tento titul vysokou školou udeľovať.

História

Titul Baccalaureus (slov. ovenčený vavrínom) označoval pôvodne na stredovekej univerzite absolventa štúdia tzv. trivia, ktoré tvorili gramatika (v dnešnom ponímaní latinčina a literatúra), dialektika (logika a filozofia) a rétorika (diplomatika, etika a právo). Potom absolvent vypomáhal s učením a následne sa venoval kvadriviu. Neskôr sa titul Baccaleretus získaval pri absolvovaní artistickej fakulty a umožňoval vstup na ostatné fakulty univerzity.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Bakalár

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...