Adresár knižníc Slovenska

Navigácia: ENCYKLOPEDIA.SK

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slov. poľnohosp.univerzite
Štúrova 51
949 59 NitraFilter lokality: Nitra
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 NitraFilter lokality: Nitra
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Fraňa Mojtu 18
950 51 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica pri Slovenskom poľnohospodárskom múzeu
Dlhá 92
950 50 NitraFilter lokality: Nitra
Diecézna knižnica
Samova 14
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica pri Archeologickom ústave SAV
Akademická 2
949 21 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica pri Štátnom veterinárnom ústave
Akademická 3
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
VÚSAPL,a.s.-odd.techn.inf. a techn.knižncie
Novozámocká cesta 179,pošt.pričinok Aú50
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
ÚVTIP - knižnica
Samova 9
950 10 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica OVTI VÚŽV
Hlohovská 2
949 92 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica Agroinštitútu
Akademická 4
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Červeňová 42
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Nábrežie mládeže 1
950 28 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Párovská ul.
950 50 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Ul. Fraňa Kráľa 20
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica - učiteľská knižnica
ul. Fr. Kráľa 20
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica - žiacka knižnica
ul. Fr. Kráľa 20
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Farská 23
950 50 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica Gymnázia sv. Cyrila a Metoda
Farská 19
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Farská 23
950 50 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica Piaristického gymnázia v Nitre
Piaristická 6
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica Nitrianskej galérie
Župné námestie 3
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Knižnica Ponitrianskeho múzea
Štefánikova trieda 1
948 01 NitraFilter lokality: Nitra
Lekárska knižnica
Kláštorná 134
949 88 NitraFilter lokality: Nitra
Pacientska knižnica VOÚTaRCH
Kláštorná 134
949 88 NitraFilter lokality: Nitra
Pacientska knižnica
NsP, Špitálska 6
950 01 NitraFilter lokality: Nitra
Lekárska knižnica NsP
NsP, Špitálska 6
950 01 NitraFilter lokality: Nitra
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 1046, Novozámocká 1
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 1030
NitraFilter lokality: Nitra
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 1613
NitraFilter lokality: Nitra
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 2629
NitraFilter lokality: Nitra
Vojenská osvetová knižnica
VÚ 4405, Jelenecká 1
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Drážovská 14
950 12 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Benkova 34
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica pri Základnej škole, Na Hôrke 30, Nitra
Na Hôrke 30
949 11 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Škultétyho 1
949 11 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Novozámocká 129
949 05 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica pri Spojenej škole v Nitre
Mudroňova 1
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Novozámocká 220
949 05 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Levická 40
950 03 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Cabajská 2
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica pri Základnej škole kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica Základnej školy, Beethovenova 11, Nitra
Beethovenova 11
949 11 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Tulipánová 1
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Školská knižnica
Fatranská 14
949 01 NitraFilter lokality: Nitra
Divadelná knižnica pri Divadle Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4
950 53 NitraFilter lokality: Nitra
Staroslovienčina | Slověnьskъjь językъ | Píš, ako počuješ