A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovagrotechnika znamená technické opatrenia na zaistenie úspešnej poľnohospodárskej výroby
audiotechnika znamená zariadenia a prístroje na záznam a reprodukciu zvuku
balneotechnika znamená odbor balneológie zameraný na technické vybavenie kúpeľov
elektrotechnika znamená oblasť priemyslu, ktorá sa zaoberá výrobou a využitím silnoprúdovej aj slaboprúdovej elektrickej energie
heliotechnika znamená technická disciplína zaoberajúca sa možnosťami zachycovania a ďalšieho využitia slnečnej energie
mnemotechnika znamená spôsob posiľovania pamäte rôzne združenými pomocnými predstavami; technika pamäte
polytechnika znamená vysoká škola s odbormi mnohých technických vied
pratotechnika znamená sústava pestovateľských opatrení u trávnatých porastov
psychotechnika znamená druh aplikovanej psychológie skúmajúcej duševné schopnosti, napr. predpoklady pre výkon určitého povolania, pomocou špeciálnych testov
psychotechnika znamená skúmanie duševných dispozícií ľudí na výkon určitého povolania
pyrotechnika znamená výroba výbušnín, ich používanie a zneškodňovanie; výroba látok pre ohňostroje a umenie zaobchádzať s nimi
zootechnika znamená náuka o chove zvierat, najmä hospodárskych