Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím
 
11. december | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Technika | Umenie | Slovensko | Slovník (0) | SK CZ DE RU
Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 
GoGo

Daniel Sebastián Štrauch (* 24. september 1996, Bratislava, Slovensko), známy pod prezývkou GoGo,[1] je slovenský youtuber a vloger. Preslávili ho kanály GoGoManTV a GoGosVlog na YouTube. Jeho hlavný kanál je prvým najodberanejším v českej časti YouTube, najodberanejším z kanálov v slovenčine a jedným z najsledovanejších kanálov v českej a slovenskej časti YouTube. Bol jedným z prvých slovenských youtuberov[2] a v súčasnosti je pokladaný za najznámejšieho slovenského youtubera.[3][4][5][6][7][8] [9] V roku 2013 sa umiestnil na 4. mieste vo vyhľadávaní na Youtube na slovenskom internete.[10] 20. novembra 2015 vydal svoju vlastnú knihu GoGo chalan z internetu,[11] v ktorej opisuje svoj život youtubera.Teraz má okolo 800 zverejnených videí. Pri príležitosti 1 milióna odberov na jeho kanále GoGoManTV vydal 29. novembra 2015 videoklip MŸSLI.[12]


Viac o pojme
Zoznam štátov Európy

Toto je zoznam štátov v Európe.


Viac o pojme
Manažérske účtovníctvo

Manažérske účtovníctvo (čiastočné synonymum: interné účtovníctvo; angl. management accounting, managerial accounting) je časť účtovníctva, ktorá sa zaoberá poskytovaním (adekvátnych) ekonomických informácií, ktoré slúžia (najmä riadiacim) pracovníkom daného subjektu pri rozhodovaní a prípadne aj plánovaní, kontrole a organizácii. Je to tá časť účtovníctva, ktorá nie je záväzná podľa právnych predpisov, je teda vnútornou záležitosťou daného subjektu. Opakom je finančné účtovníctvo, pretože je zamerané na externých používateľov informácií a je právne záväzné.


Viac o pojme
Slaná voda (prameň)

Slaná voda je názov unikátneho minerálneho prameňa na hornej Orave, v katastri obce Oravská Polhora v severnej časti okresu Námestovo.


Viac o pojme
Zoznam konzulov Rímskej, Západorímskej a Byzantskej ríše

Tento zoznam rímskych konzulov (fasti consulares), z ktorých mnohí boli zároveň cisármi, tvoril základnú kostru rímskeho dejepisectva a tvorí základ datovania modernej rímskej archeológie, pretože podľa mien konzulov sa označovali roky. Mená oboch konzulov sa udávali v latinskom páde nazývanom ablatív, napr. Gn. Domitio C. Sosio consulibus znamená v roku 32 pred Kr. Spisovanie a vedenie zoznamov konzulov bolo úlohou kňazov.


Viac o pojme
Interakcia človeka s počítačom

Interakcia človeka s počítačom alebo interakcia človek-počítač (angl. human–computer interaction, skr. HCI) je štúdium, plánovanie a navrhovanie interakcie medzi ľuďmi (používateľmi) a počítačmi.


Viac o pojme
Iné poruchy nervového systému (MKCH-10)

G90 - G99: INÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU patria do VI. kapitoly MKCH-10 - Choroby nervového systému.


Viac o pojme
Plínijská erupcia

Plínijská erupcia alebo plíniovská erupcia je najničivejší typ sopečnej erupcie. Prvýkrát ju opísal Plínius Mladší v liste v roku 79, počas erupcie sopky Vezuv, počas ktorej zahynul jeho strýko Plínius Starší (ako astmatik sa zadusil sírnymi výparmi počas záchranných prác v okolí Vezuvu). Erupcie tohto typu sa vyskytujú zriedka, za prototyp sa považuje erupcia Vezuvu v roku 79, erupcie Saint Helens v roku 1980 a Santorini v roku 1500 pred Kr. boli tiež rovnakého typu.


Viac o pojme
Femsub

Femsub (skratka z anglického female submission, tj. ženská submisivita) je označenie pre tú časť praktík BDSM, kde je žena submisívnym partnerom.


Viac o pojme
Osirelé dielо

Osirelé dielo je autorské dielo a iný predmet autorskoprávnej ochrany, ku ktorým žiadny z nositeľov práv nie je určený, alebo ak bol určený, nemožno ho nájsť. Príkladmi osirelých diel môžu byť kniha, noviny, časopis a iné diela v písomnej forme, kinematografické dielo, audiovizuálne dielo, ilustrácia, fotografia atď.


Viac o pojme
Zoznam fyzikálnych konštánt

Vo vede je fyzikálna konštanta fyzikálnou hodnotou, ktorej matematická hodnota sa nemení.


Viac o pojme
Vrana popolavá

Vrana popolavá (iné názvy: vrana obyčajná, vrana túlavá[1]; lat. Corvus cornix) je spevavec z čeľade krkavcovitých. Do roku 2002 sa pod názvom vrana túlavá východoeurópska alebo vrana obyčajná východoeurópska (lat. Corvus corone cornix) považovala za poddruh vrany túlavej/obyčajnej.[2] Žije vo východnej časti Európy od Uralu po západnú časť Škandinávskeho polostrova. Hranica rozšírenia prechádza cez Nemecko, Česko, Rakúsko, západné Slovensko a Taliansko.[2]


Viac o pojme
Stehlík obyčajný

C. c. carduelis – 1 hniezdisko, 2 oblasť s celoročným výskytom


Viac o pojme
Drozd čierny

Drozd čierny[2] (lat. Turdus merula) je vták žijúci v celej Európe okrem najsevernejších oblastí, v severozápadnej Afrike[3] a v južnej Ázii, bol introdukovaný aj do Austrálie a na Nový Zéland. Vďaka svojej prispôsobivosti sa adaptoval na život v blízkosti človeka a úspešne žije a hniezdi aj v tesnom susedstve ľudských sídiel.


Viac o pojme
Belorítka obyčajná

Belorítka obyčajná alebo belorítka domová[2] (lat. Delichon urbicum) je malý vták z čeľade lastovičkovité. Hniezdi v Európe, severozápadnej Afrike, Malej Ázii, južnej Sibíri až po Tichý oceán. Hniezdi v obciach i horských chatách na celom Slovensku.[3]


Viac o pojme
Problém spiaceho holiča

V počítačovej vede je problém spiaceho holiča klasický medziprocesovo-komunikačný a synchronizačný problém, ktorý sa vyskytuje pri viacnásobných procesoch operačného systému. Problém spočíva v nasledujúcich 2 stavoch: udržať holiča v pracovnom stave, keď sú zákazníci a nechať ho odpočívať keď nie sú žiadni. Toto celé treba robiť organizovaným spôsobom. Holič a jeho zákazníci reprezentujú vyššie uvedené procesy.


Viac o pojme
Zwettelský oltár

Zwettelský oltár je časť bývalého hlavného oltára zasväteného Nanebovzatiu Panny Márie, ktorý bol vytvorený pre cisterciánsky kláštor v Zwettli v Dolnom Rakúsku. Teraz je súčasťou výzdoby adamovského kostola sv. Barbory ​​. Ide o významnú pamiatku neskorogotického rezbárstva.


Viac o pojme
Redukcia (teoretická informatika)

Redukcia v zmysle teórie vypočítateľnosti je vyjadrenie problému v podobe inštancie iného problému. Pomocou redukcie sa definujú triedy zložitosti. Ak sa dá problém A redukovať na problém B, a B sa dá redukovať na A, hovoríme, že A a B sú rovnako ťažké problémy, alebo že A aj B patria do rovnakej triedy zložitosti.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok vo Veľkom Krtíši

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Veľký Krtíš v okrese Veľký Krtíš.


Viac o pojme
Gram na centimeter kubický

Gram na centimeter kubický je odvodená jednotka sústavy SI pre hustotu, definovaná ako hmotnosť v gramoch delené objemom v centimetroch kubických. Kvôli svojej praktickosti, (lebo sa ňou lepšie pracuje než kilogramom na meter kubický) sa bežne využíva v chémii, na meranie hustoty v látkach.
Oficiálne sa gram na centimeter kubický označuje symbolmi g/cm3 alebo g cm−3.


Viac o pojme
Diskografia skupiny Pink Floyd

Diskografia britskej rockovej skupiny Pink Floyd pozostáva z 15 štúdiových albumov, 3 koncertných albumov, 8 kompilačných albumov, 4 box setov, 4 video albumov, 1 EP a 27 singlov.


Viac o pojme
Gurama drobnošupinatá

Gurama drobnošupinatá alebo ňuchavec drobnošupinatý (Trichogaster microlepis) je druh ryby z čeľade Osphronemidae.


Viac o pojme
Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely

Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely alebo spoločná nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely (po anglicky podľa nariadení EÚ: common classification of territorial units for statistics, podľa webstránky Eurostatu Nomenclature of territorial units for statistics; do roku 2002 podľa nariadení EÚ: Nomenklatúra územných jednotiek na/pre štatistické účely – po anglicky Nomenclature of territorial units for statistics; súčasná aj historická medzinárodná skratka je NUTS a je odvodená z fr. názvu platného do roku 2002, t. j. Nomenclature des unités territoriales statistiques – doslova: Nomenklatúra štatistických územných jednotiek) je štandard vyšších úrovní (napr. regióny, kraje) hierarchického členenia územných oblastí štátov Európskej únie (a niektorých susedných štátov) na účely regionálnej štatistiky.[1][2][3][4] NUTS nemusí nevyhnutne zodpovedať administratívnemu deleniu štátu. Na NUTS nadväzuje delenie na menšie jednotky (na Slovensku sú to konkrétne okresy a obce) nazývané po anglicky LAU.


Viac o pojme
Židovské právo v polárnych oblastiach

Židovské právo (halacha) je v polárnych oblastiach vystavené neobvyklým problémom. Mnoho micvot závisí priamo na pravidelnom striedaní dňa a noci. V polárnych oblastiach ale deň aj noc môžu trvať aj niekoľko mesiacov. Problémy teda spôsobuje, ako tieto astronomické podmienky zladiť s bežnou náboženskou praxou inde vo svete. Má sa denný cyklus preťahovať podľa pohybu Slnka po oblohe, alebo sa naopak má trvať na rovnakej dĺžke dňa na celej Zemi?


Viac o pojme
Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením je v analógii "človek - počítač" súbežné spracovanie dvoch procesov:

Technický proces[upraviť | upraviť zdroj]


Viac o pojme
Georg Wittig

Georg Friedrich Karl Wittig (* 16. jún 1897, Berlín – † 26. august 1987, Heidelberg) bol nemecký chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu za rok 1979. Získal ju spolu s Herbertom C. Brownom za vypracovanie nových metód organickej syntézy.[1]


Viac o pojme
Kláštor Saint-Martin du Canigou

Kláštor Saint-Martin du Canigou je benediktínske opátstvo pri obci Casteil vysoko na svahoch Canigou.


Viac o pojme
Historické župy na Slovensku

Tento článok sa zaoberá vývojom komitátov, stolíc a žúp na území Slovenska.


Viac o pojme
Prvá

Prvá ulica je ulica:


Viac o pojme
Západná

Západná ulica je ulica:


Viac o pojme
Utečenec

Utečenec môže byť:


Viac o pojme
Kríza

Kríza môže byť:

  • rozhodujúci obrat, prelom, moment zreteľnej nerovnováhy, keď nejaká premena speje k rozhodnutiu, nie je však ešte rozhodnutá
  • ťažká (prechodná) situácia, kritický stav, vrcholné obdobie prekonávajúce najväčšie ťažkosti
  • v literatúre a divadle: vyvrcholenie deja, pozri kríza (dráma) a kríza (román)
  • v ekonómii: skrátene hospodárska kríza (=ekonomická kríza)
  • v defektológii: fáza prelomu alebo zvratu vo vývine jednotlivca alebo spoločnosti, pozri napr. kríza (vývin človeka)
  • v medicíne: rozhodujúca fáza (napr. náhle opadnutie teploty, náhly obrat k lepšiemu alebo k horšiemu) v priebehu (akútneho) onemocnenia, pozri kríza (lekárstvo)
  • v politike: skrátene:
  • vo filozofii 18. storočia: narušenie rovnováhy medzi pokrokovosťou novoveku a zotrvačnosťou zastaraných inštitúcií; choroba zastaranosti, prežitosť starých inštitúcií (štátu, cirkvi), množenie sa príznakov ich úpadku.
  • román Robina Cooka, pozri Kríza (román)

Viac o pojme
Klient/server

Model klient-server rozlišuje systémy klienta od systémov servera, ktoré komunikujú cez počítačovú sieť. Pri klient-server architektúre je používaný systém, ktorý sa skladá zo softvéru klienta a zo softvéru servera. Softvér alebo proces klienta môže iniciovať komunikačné spojenie, zatiaľ čo server čaká na požiadavku od klienta.


Viac o pojme
Figa

Figa môže byť:


Viac o pojme
Materiálny

Materiálnosť je vlastnosť niečoho materiálneho, hmotnosť, hmotná podstata. V materializme je to vlastnosť existovania mimo a nezávisle od vedomia.


Viac o pojme
Južná

Južná ulica je ulica:


Viac o pojme
Fakľovec

Fakľovec (lat. Cereus) je rod kaktusov z čeľade kaktusovité (Cactaceae). Je rozšírený v Južnej Amerike východne od Kordiller.


Viac o pojme
Debbie Reynoldsová

Debbie Reynoldsová, narodená ako Mary Frances Reynoldsová (* 1. apríl 1932, El Paso, Texas, Spojené štáty) je americká herečka, speváčka a tanečníčka.


Viac o pojme
Nomen dubium

Nomen dubium (latinsky „pochybné meno“; mn. č nomina dubia) v zoologickej nomenklatúre znamená, že daný vedecký názov nemôže byť s istotou pripísaný žiadnej taxonomickej skupine, pretože opis nepostačuje na identifikáciu alebo pretože pôvodný exemplár už neexistuje.[1] V Medzinárodnom kóde botanickej nomenklatúry ani v Medzinárodným kóde pre nomenklatúru baktérií sa tento výraz nevyskytuje.


Viac o pojme
Integrovaný systém typových pozícií

Integrovaný systém typových pozícií (ISTP) je voľne prístupná bezplatná internetová aplikácia, poskytujúca prehľadnú sústavu ucelených aktuálnych informácií o trhu práce. Hlavným cieľom ISTP je vytvorenie vhodného prepojenia informácií o požiadavkách trhu práce s osobnými predpokladmi jednotlivcov a poskytovanie pomoci pri hľadaní optimálneho pracovného uplatnenia.


Viac o pojme
Pracovná sila (schopnosť)

Pracovná sila je schopnosť človeka pracovať; t. j. súhrn jeho fyzických a duševných dispozícií, ktoré používa pri výrobe materiálnych statkov; je hlavným, aktívnym a nevyhnutným výrobným činiteľom. V ekonomickej teórii termín používal najmä K. Marx. Nositeľom pracovnej sily je pracovník.


Viac o pojme
Nútená práca

Nútená práca alebo povinná práca je práca alebo služba, ktorá je od osoby vymáhaná pod hrozbou trestu. Takáto osoba sa na danú prácu neponúkla dobrovoľne.[1][2]


Viac o pojme
Pracovný pohovor (zamestnanie)

Pracovný pohovor (iné názvy: pracovné interview, prijímací/-ie pohovor/rozhovor/interview (pri prijímaní do zamestnania), výberový/-é pohovor/rozhovor/interview (pri prijímaní do zamestnania), osobný/-é pohovor/rozhovor/interview (pri prijímaní do zamestnania), (prijímací/osobný/výberový) pohovor do zamestnania, pohovor/rozhovor/interview s uchádzačom o zamestnanie, pohovor, interview) je rozhovor, ktorým si zamestnávateľ vyberá nových zamestnancov. Prebieha verbálne formou otázok a odpovedí zo strany zamestnávateľa (resp. jeho predstaviteľa) a/alebo potenciálneho zamestnanca.


Viac o pojme
Acylpirín

Kyselina acetylsalicylová (v lekárstve a vo farmácii lat. acidum acetylsalicylicum) je aromatická karboxylová kyselina, derivát kyseliny salicylovej. Za normálnej teploty je to biela kryštalická látka, mierne rozpustná vo vode na slabo kyslý roztok. Je to účinné analgetikum (pôsobí proti bolesti), antipyretikum (proti horúčke) a potlačuje zápaly (antiflogistikum). Bola prvá z takzvaných nesteroidných antiflogistik. Pri dlhodobom užívaní znižuje zrážanlivosť krvi (antikoagulant). Je najstarším synteticky pripraveným liečivom, dodnes bežne používaným napr. pod obchodnými názvami Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin a iné.


Viac o pojme
Moruša čierna

Moruša čierna (lat. Morus nigra, ľudovo nazývaná aj „viničná“ alebo „drevená“ jahoda) je druh z čeľade morušovité pochádzajúci z juhozápadnej Ázie, kde rastie už od nepamäti a lokalita jej presného pôvodu je nejasná.[1] Je známa svojím vysokým počtom chromozómov, ktorých má 154 párov. Iné druhy moruše sú niekedy zamieňané s morušou čiernou - najčastejšie ide o čiernoplodé formy moruše bielej. Morušu čiernu je od moruše bielej možné odlíšiť vďaka plstnatej spodnej strane listov.[2]


Viac o pojme
Figa (ovocie)

Figa je považovaná za plod, v skutočnosti je to uzavreté plodstvo, vzniknuté dozretím špecializovaného súkvetia, tzv. sykónia. Sykónium je dužinatá banka, obsahujúca vo vnútri seba mnoho kvetov. Figovník je rastlina jednodomá, v súkvetí sa teda vyskytujú kvety samčie aj samičie. Týchto kvetov môže každé súkvetie obsahovať až niekoľko tisíc (v závislosti od druhu). Samičie kvety majú dlhú alebo krátku čnelku a vykvitajú oveľa skôr ako samčie kvety. Sykónium má cibuľovitý tvar s malým otvorom, ktorý umožňuje prístup opeľovačov ku kvetom.[1]


Viac o pojme
Samostatná zárobková činnosť

Samostatná zárobková činnosť je súhrnné označenie pre (predovšetkým) nasledujúce činnosti: živnosť, dosahovanie zisku spoločníkmi v.o.s. a komplementármi k.s., poľnohospodárska výroba, slobodné povolania a sprostredkovanie. Presné definície pozri nižšie.


Viac o pojme
Ursínyho ulica

Ursínyho ulica je ulica v Bratislave, v mestskej časti Nové Mesto,[2] v okrese Bratislava III. Je pomenovaná podľa Michala Ursínyho (1865 – 1933), slovenského stavebného inžiniera a pedagóga pôsobiaceho v Česku.[3][4]


Viac o pojme
Vrch Blahoslavenstiev

Vrch Blahoslavenstiev (hebr. הר נחום‎) je vrch pri Genezaretskom jazere, na ktorom Ježiš Kristus predniesol svoju reč na vrchu. Ako miesto tohto kázania je vrch uctievaný viac než 1 600 rokov. V 4. storočí nášho letopočtu bol na vrchu postavený byzantský kostol, ktorý bol používaný do 7. storočia. V roku 1938 bola na vrchu postavená kaplnka spravovaná františkánmi podľa plánov talianskeho architekta Antonia Barluzziho. Vrch sa nachádza na tzv. Ježišovej ceste.


Viac o pojme
Kláštor svätej Kataríny

Kláštor svätej Kataríny (arabsky دير سانت كاترين, Dayr Sānt Kātrīn, grécky Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, Iera Monî Agias Aikaterinîs sto Oros Sina) je kláštor v púšti na Sinajskom polostrove v Egypte na úpätí Mojžišovej hory na mieste, kde podľa Biblie uvidel Mojžiš horiaci krík.


Viac o pojme
Sily výcviku a podpory Slovenskej republiky

Sily výcviku a podpory Slovenskej republiky boli zložka Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Veliteľstvo Síl výcviku a podpory sídlilo v Trenčíne.[1] Veliteľom Síl výcviku a podpory bol od 1. agusta 2013 plukovník gšt. Ing. Martin Stoklasa, bývalý náčelník štábu Veliteľstva Síl.[2] Sily výcviku a podpory boli zrušené 30. novembra 2014.[3]


Viac o pojme
Záporožskí kozáci píšu list tureckému sultánovi

Záporožskí kozáci píšu list tureckému sultánovi (rus. Запорожцы пишут письмо турецкому султану) je názov historického obrazu ruského maliara Iliu Jefimoviča Repina.


Viac o pojme
Goethe-Universität Frankfurt

Goethe-Universität Frankfurt (Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom alebo tiež Frankfurtská univerzita) bola navrhnutá v roku 1912 a založená v roku 1914 ako občianska univerzita, čo znamená, že v tej dobe to bola Štátna pruská univerzita. Založili a financovali ju zámožní a aktívni liberálni obyvatelia Frankfurtu. Bol to ojedinelý jav v histórií nemeckých univerzít. V roku 1932 bola pomenovaná po jednom najznámejšom rodákovi z Frankfurtu, básnikovi a spisovateľovi Johannovi Wolfgangovi Goethem. S viac ako 43.000 študentmi (šk. rok 2012/2013), 647 profesormi (jeseň 2011) a 16 odbormi je piatou najväčšou univerzitou v Nemecku.


Viac o pojme
Web Feature Service

Web Feature Service je štandard popísaný v ISO norme 19142 [1]. Získava priestorové dáta vo forme geoprvkov, teda vo vektorovom formáte (čiary, body, polygóny). Minimálna požiadavka na geoprvok je geometria. Služba sa špecializuje na prvky architektúry klient/server. Definuje prístup a modifikáciu dát s využitím protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol). Prvky už nie sú definované len pomocou XML, ale aj pomocou GML. Prioritné je poskytnutie aktuálnych vektorových dát. Používateľ má možnosť pracovať s dátami z rôznych zdrojov s využitím textových protokolov vo formáte GML. Podrobnú špecifikáciu služby udržiava organizácia OGC. Toto konzorcium už vydalo viacero verzií služby (1.1.0, 1.2.0). Pre iniciatívu INSPIRE je využívaná štandardizácia č. 2.0. Základom služby sú operácie vytvárania, aktualizácie, mazania, uzamykania, dopytu geografických prvkov, nie celých mapových dlaždíc (rozdiel oproti WMS). Požiadavka na Web Feature server pozostáva z dopytu a transformácie, ktoré sú aplikované v dátových skladoch. Dátový sklad musí podporovať službu WFS.


Viac o pojme
Vývoj počtu obyvateľov Frankfurtu nad Mohanom

Počet obyvateľov Frankfurtu nad Mohanom na práve platnom území. Výsledky sčítania ľudu (1) alebo úradné odhady štatistických úradov resp. samotnej mestskej správy.


Viac o pojme
Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii

Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii, skrátene nazývaná fiškálny pakt, je medzinárodná zmluva uzatvorená 12. marca 2012 medzi 25 z 28 členských štátov Európskej únie, ktorej cieľom je posilnenie koordinácie hospodárskych politík členských štátov Únie, najmä tých, ktorých menou je euro.


Viac o pojme
Predsedníctvo Rady Európskej únie

V Rade Európskej únie funguje tzv. rotujúce predsedníctvo. V Rade sa predsedníctvo strieda každých šesť mesiacov. To však neplatí pre Radu pre zahraničné veci, ktorá má stáleho predsedu a je ním vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.


Viac o pojme
Európska migračná kríza

Európska migračná kríza (tiež označovaná ako európska utečenecká kríza) je od roku 2015 prebiehajúcí medzinárodná politická kríza v Európskej únii (EÚ), spôsobená veľkým počtom imigrantov - ako ekonomických migrantov, tak utečencov - smerujúcich do EÚ. Migranti sa do centrálnych častí Európy dostávajú po dvoch hlavných migračných trasách - balkánskej trase z Turecka cez Egejské more a Balkán do strednej Európy a Stredomorskú trasou zo severnej Afriky cez Stredozemné more do Talianska. Najčastejším cieľom imigrantov sú štáty západná a severnej Európy, predovšetkým Nemecko, ďalej Švédsko, Rakúsko, Francúzsko a štáty Beneluxu. Podľa údajov OSN tvorí najväčšiu časť žiadateľov o azyl ľudia z krajín Blízkeho a Stredného východu (hlavne. Sýrčania, Afganci, Iračania), subsaharskej Afriky a západného Balkánu.


Viac o pojme