Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím
 
25. marec | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Technika | Umenie | Slovensko | Slovník (0) | SK CZ DE RU
Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 
Rumpál (navijak)

Rumpál (v dávnej slovenčine aj rumpang) môže byť:[1][2][3][4]

 • najjednoduchšie zdvíhadlo v podobe vodorovného (v užšom zmysle len dreveného) valcovitého hriadeľa, ktorý sa otáča pomocou naňho pripevnenej kľuky (prípadne kolesa), a na ktorý sa navíja povraz, lano alebo reťaz s pripevneným bremenom či okovom (na vodu alebo na rudy); vyskytoval sa najmä v baníctve, v studniach a na stavbách
 • na lodiach (popri predchádzajúcom význame aj): kotvový navijak

Viac o pojme
Pohyb s konštantným zrýchlením

Pohyb s konštantným zrýchlením (iné názvy: rovnomerne premenný pohyb; pri zrýchlenom pohybe: rovnomerne zrýchlený pohyb; pri spomalenom pohybe: rovnomerne spomalený pohyb alebo rovnomerne oneskorený pohyb) je pohyb, pri ktorom je vektor okamžitého zrýchlenia (a) konštantný a nenulový (V ďalšom texte budeme vektor okamžitého zrýchlenia nazývať „zrýchlenie“).


Viac o pojme
Normálové zrýchlenie

Normálové zrýchlenie (najmä pri pohybe po kružnici nazývané aj dostredivé zrýchlenie alebo centripetálne zrýchlenie) je zložka zrýchlenia v smere hlavnej normály trajektórie pohybu. Je to vektorová veličina, ktorá charakterizuje časovú zmenu smeru rýchlosti. Označuje sa a má jednotku m.s-2. Platí:


Viac o pojme
Farbotvorná vývojka

Farbotvorná vývojka alebo farebná vývojka je chemická zlúčenina (alebo roztok s obsahom tejto zlúčeniny), ktorá reaguje s jednotlivými farbotvornými zložkami (žltou, purpurovou a azúrovou) farebného fotografického filmu alebo papiera za vzniku azometínových alebo chinónimínových farbív, ktoré potom vytvárajú farebný obraz.


Viac o pojme
Obdobie dažďov

Obdobie dažďov je ročné obdobie v tropickom podnebnom pásme, kde je neustávajúce leto, rozdelené na obdobie dažďov a obdobie sucha. Obdobie dažďov trvá približne 3 až 7 mesiacov a oproti období sucha v ňom veľa prší a veľmi často sa vyskytujú búrky.


Viac o pojme
Základná veta aritmetiky

Základná veta aritmetiky je matematická veta, ktorá tvrdí, že každé prirodzené číslo väčšie než 1 možno jednoznačne rozložiť na súčin prvočísiel.


Viac o pojme
Perióda (matematika)

Perióda je skupina čísiel za desatinnou čiarkou, ktorá sa stále opakuje do nekonečna. Periódu značíme dlhou čiarou nad číslami, ktoré sa opakujú, napr.:


Viac o pojme
Deliteľ

V slovenskom jazyku sa slovo deliteľ používa v dvoch rôznych významoch. V algebraických výrazoch obsahujúcich operáciu delenia, je deliteľom každý podvýraz ktorým sa delí. Napríklad vo výraze je deliteľom výraz .


Viac o pojme
Sústava lineárnych rovníc

V matematike a v lineárnej algebre sa ako Sústava lineárnych rovníc označuje množina lineárnych rovníc. Napríklad


Viac o pojme
Vektorový podpriestor

Vektorový podpriestor alebo lineárny podpriestor je v lineárnej algebre taká podmnožina iného vektorového priestoru, ktorá sama tvorí vektorový priestor.


Viac o pojme
Rýchlosť svetla vo vákuu

Rýchlosť svetla vo vákuu alebo skrátene rýchlosť svetla (značka c alebo c0, z latinského celerita=rýchlosť) je fyzikálna konštanta, hodnota ktorej bola určená na 299 792 458 metrov za sekundu (1 079 252 848,8 km/h). Rýchlosť svetla v inom prostredí ako vo vákuu je vždy nižšia ako rýchlosť svetla vo vákuu.


Viac o pojme
Magnetický dipól

Magnetický dipól je predmet, ktorý okolo seba vytvára magnetické pole podobné poľu elektrického dipólu. Ako dipól môžeme chápať bežný permanentný magnet so severným a južným pólom, odtiaľ názov dipól. Dipólový charakter má tiež pole vodivej slučky, ktorou preteká elektrický prúd a (s obmedzenou presnosťou) i magnetické pole Zeme a niektorých ďalších planét.


Viac o pojme
Maurice „Rocket“ Richard Trophy

Maurice Rocket Richard Trophy alebo Maurice Richard Trophy sa dáva hráčovi NHL s najvyšším počtom gólov v základnej časti od sezóny 1998/1999. Nesie meno bývalého hráča Montrealu Canadiens Maurica Richardsna. Zatiaľ ju získali najviackrát Jarome Iginla z Calgary Flames, Alexandr Ovečkin z Washingtonu Capitals a Pavel Bure z Floridy Panthers po dvakrát. V ročníku 2003/04 ju získalo doposiaľ najviac hráčov, až traja. Boli to Ilia Kovaľčuk, Jarome Iginla a Rick Nash. Rick Nash je aj najmladší výherca tejto ceny, získal ju vo veku 19 rokov.


Viac o pojme
Sieň slávy NHL

Hokejová sieň slávy je inštitúcia, do ktorej sú uvádzané najvýznamnejšie osobnosti ľadového hokeja.


Viac o pojme
John James Adams

John James Adams


Viac o pojme
William Lane Craig

William Lane Craig (narodený 23. augusta 1949) je americký kresťanský teológ, apologét a analytický filozof. Pracuje najmä s filozofiou náboženstva, filozofiou času a obranou kresťanského teizmu. Zaslúžil sa o oživenie záujmu pre Kalām kozmologický argument jeho publikáciou v roku 1979 The Kalām Cosmological Argument, čo je argument pre Božiu existenciu, ktorý má svoj pôvod v stredovekej islamskej scholastike.


Viac o pojme
Milan Ftáčnik

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (* 30. október 1956, Bratislava) je popredný slovenský ľavicový politik, bol ministrom školstva Slovenska v období 19982002 a je poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja od roku 2005. V rokoch 20062010 bol starostom bratislavskej mestskej časti Petržalka. V novembri 2010 bol zvolený za primátora Bratislavy.


Viac o pojme
Letné olympijské hry 1948

XIV. letné olympijské hry sa uskutočnili v dňoch 29. júla14. augusta 1948 v hlavnom meste Spojeného kráľovstva, Londýne. Londýn mal pôvodne organizovať hry v roku 1944, tie sa však kvôli prebiehajúcej 2. svetovej vojne neuskutočnili. Hier sa nemohli zúčastniť športovci Nemecka a Japonska. Sovietsky zväz označil hry za "nástroj imperializmu" a svoju výpravu do Londýna nevyslal.


Viac o pojme
Inertný plyn

Vzácny plyn je súhrnný názov pre všetky prvky 18. skupiny periodickej tabuľky prvkov. Patria sem: hélium, neón, argón, kryptón, xenón, radón a oganesón.


Viac o pojme
Alexander Spendiarjan

Alexander Spendiarjan (armén. Ալեքսանդր Սպենդիարյան * 1. november 1871, Kachovka – † 7. máj 1928, Jerevan) bol arménsky hudobný skladateľ a dirigent.


Viac o pojme
Insígnie

Insígnia[pozn 1] je „identifikačný odznak hodnosti a moci svetských alebo cirkevných osôb, ich prepožičaného aj zdedeného mocenského postavenia, úradu, sociálneho postavenia alebo dôstojnosti“.[2]


Viac o pojme
Dlouhý vrch

Dlouhý vrch môže byť:


Viac o pojme
Zámok lásky

Zámok lásky alebo zámok zamilovaných, zámok zaľúbených je visiaci zámok, niekedy ozdobený srdiečkami alebo milostnými nápismi, ktorý v niektorých krajinách zamykajú ako vyznanie lásky zamilovaní, najčastejšie na zábradlia mostov, ale aj na ďalších miestach na verejných priestranstvách, tento zvyk býva považovaný za romantický.[1]


Viac o pojme
Tranzit

Tranzit (v niektorých dopravných kontextoch staršie aj tranzito alebo prievoz[1][2][3]) môže byť:

 • v doprave a cestovnom ruchu:
  • a) preprava alebo prejazd do cieľového štátu cez územie jedného ďalšieho štátu (alebo viacerých ďalších štátov), b) preprava zahraničného tovaru cez domáce colné územie a pod colným dohľadom[4][5][6], pozri tranzit (preprava)
  • krátkodobý pobyt cestujúcich na istom území medzi dvoma cestovnými spojeniami zo zahraničia a do zahraničia (spravidla v leteckej preprave, kde ide o krátkodobý pobyt cestujúcich na istom území – typicky v hale na letisku – pri prestupe na druhé lietadlo)[7][4], pozri tranzit (cestovný ruch)
  • preprava tovaru z miesta odoslania na miesto určenia bez prekladania[1], pozri tranzit (preprava bez prekladania)
  • zriedkavo: oddelenie majúce na starosť prepravu[1]
  • hovorovo: tranzitné vízum[6][5]
  • hovorovo: tranzitný hotel[6][5]
 • v telekomunikáciách: sprostredkovanie telekomunikačného (najmä telefónneho) styku miest, medzi ktorými nie je priame spojenie[1][5]
 • v astronómii:
  • prechod buď hviezdy poludníkom alebo planéty Merkúr alebo Venuša cez slnečný kotúč[8], pozri pod astronomický prechod
  • v minulosti: hvezdársky nástroj na pozorovanie určitých prechodov[3], pozri tranzit (nástroj)
 • v astrológii: aktuálny pohyb planéty voči jej východiskovej pozícii a na pozície ďalších prvkov v horoskope-radixe[9], pozri tranzit (astrológia)
 • názov filmu:

Viac o pojme
Frobeniova veta (matice)

Frobeniova veta je tvrdenie, ktoré určuje, za akých podmienok má systém lineárnych rovníc riešenie.


Viac o pojme
Očná chirurgia

Očná chirurgia je chirurgia vykonávaná typicky oftalmológom na očiach a jeho častiach:

 • očné viečka
 • obočie
 • slzný váčok atď.


Viac o pojme
Hľadenie na boha

Hľadenie na boha v katolicizme je videnie Boha tvárou v tvár, takého aký je. Je to cieľ putovania človeka tu na zemi.


Viac o pojme
Agentúra

Agentúra môže byť


Viac o pojme
Odpustky

Odpustky alebo zriedkavo odpusty sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny.[1] Odpustky môžu byť čiastočné alebo úplné podľa toho, či od časného trestu oslobodzujú čiastočne alebo úplne. Veriaci ich môžu získať pre seba alebo za zosnulých.


Viac o pojme
Seminár (katolíci)

Kňazský seminár (lat. Seminarium – semenisko, rastlinná / stromová škôlka od semien – semeno[1][2]), niekedy alumnát,[3] je kolégium katolíckej cirkvi pre prípravu budúcich kňazov. Jeho žiaci sa nazývajú seminaristi. Semináre sú buď diecézne, ktoré zriaďuje patričné ​​(arci)biskupstvá, alebo interdiecézne, ktoré zriaďuje Kongregácia pre katolícku výchovu, ktorá zároveň poskytuje dozor nad fungovaním všetkých seminárov.[4] Seminaristi študujú na teologických fakultách, kde získavajú teoretické základné vedomosti, v seminároch potom prechádzajú duchovnou formáciou.


Viac o pojme
Ask.fm

Ask.fm je lotyšská sociálna sieť ktorá bola založená 16. júna 2011 na ktorej si užívatelia môžu anonymne alebo neanonymne písať otázky na stene registrovaných užívateľov a tí na ne môžu podľa vlastnej vôle odpovedať alebo otázku zmazať. Ask.fm je veľmi populárny v Poľsku, Nemecku, Taliansku, Česku, Slovensku a v Spojenom kráľovstve.


Viac o pojme
Ústredný portál verejnej správy

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) je slovenský internetový portál, ktorý má za cieľ zabezpečovať centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy v Slovenskej republike.


Viac o pojme
Náboj (matematická súťaž)

Náboj je medzinárodná tímová matematická súťaž určená pre stredoškolských študentov, ktorí reprezentujú svoje školy. Je organizovaná jedenkrát ročne a trvá 120 minút, počas ktorých sa jednotlivé päťčlenné tímy snažia vyriešiť čo najviac matematických úloh a príkladov.


Viac o pojme
Francúzska Wikipédia

Francúzska Wikipédia (fran. Wikipédia francophone, Wikipédia en français) je jazyková verzia Wikipédie vo francúzštine. Vznikla v marci 2001 a v februári 2015 mala okolo 1 590 000 článkov, čím je po Anglickej a Nemeckej verzii celkovo piatou najväčšou Wikipédiou. Je zároveň treťou Wikipédiou, ktorá dosiahla 1 milión článkov.


Viac o pojme
Getsemanská záhrada

Getsemanská záhrada (novogr. ΓεθσημανιGethsemane, hebr. גת שמנים‎ – Gat Šmanim, z aram. גת שמני‎ – Gat Šmānê) v Jeruzaleme sa nachádza na úpätí Olivovej hory (iné označenie Olivetskej hory). Podľa Biblie tu Ježiš bdel a modlil sa tú noc, kedy bol zatknutý a neskôr ukrižovaný. Podľa Lukášovho evanjelia Ježišove muky v záhrade Getsemanskej boli také strašné, že "jeho potom boli veľké kropaje krvi padajúce na zem". Podľa tradície východnej ortodoxnej cirkvi je záhrada Getsemanská miestom, kde zaspala Ježišova Matka. Nachádza sa tam pravoslávny kostol, ktorý skrýva prázdny hrob Panny Márie - nie je tam pochovaná.


Viac o pojme
Olivový vrch

Olivový vrch alebo Olivová hora (hebr. הר הזיתים‎ – Har ha-Zejtim, arab. جبل الزيتون – Džabal az-Zajtún  alebo جبل الطور – Džabal at-Túr) je vrch vo východnom Jeruzaleme. Na jeho západnom svahu sa nachádza najväčší židovský cintorín na svete. Na úpätí vrchu sa nachádza Getsemanská záhrada, v ktorej sa podľa tradície zdržiaval Ježiš pred svojím ukrižovaním.


Viac o pojme
Scriblerus Club

Scriblerus Club bola neformálna skupina konzervatívnych klasicistických satirikov vzniknutá v Spojenom kráľovstve, zahŕňajúca Jonathana Swifta, Alexandra Popa, Johna Gaya, Johna Arbuthnota, Henry St Johna a Thomasa Parnella. Skupina bola založená v roku 1712 a pozvoľna sa rozpadala medzi rokmi 1732 a 1745, keď zomreli dvaja hlavní členovia, a to Alexander Pope a Jonathan Swift. K stretnutiu klubu sa niekedy pripájal tiež Robert Harley, ktorý ale v rámci klubu nenapísal jediné literárne dielo. Cieľom klubu bolo zosmiešňovať zneužívanie vzdelanosti. Jeho základným dielom boli The Memoirs of Martinus Scriblerus. Druhé vydanie Popoej The Dunciad tiež obsahuje text, pripisovaný fiktívnemu Martinusovi Scriblerusovi.


Viac o pojme
Joseph Maria de Maistre

Gróf Joseph Maria de Maistre (* 1. apríl 1753, Chambéry – † 26. február 1821, Turín) bol francúzsky filozof, zastával katolícke konzervatívne učenie o štáte, v období francúzskej Reštaurácie mal veľký vplyv. Maistre je zakladateľ novšieho ultramontanizmu.


Viac o pojme
Julia Kristevová

Julia Kristevová (franc. Julia Kristeva) alebo Julija Krăstevová (bulh. Юлия Кръстева - Julija Krăsteva) (* 24. jún 1941, Sliven, Bulharsko) je francúzska filozofka (štrukturalistka), literárná kritička, psychoanalytička, feministka a spisovateľka bulharského pôvodu.


Viac o pojme
Lenzerheide

Lenzerheide je horská obec vo Švajčiarsku, v kantóne Graubünden. Nachádza se medzi Churom, hlavným mestom kantónu, a Tiefencastelom.


Viac o pojme
Zürišské jazero

Zürišské jazero (po nemecky: Zürichsee) je alpské ľadovcové jazero vo Švajčiarsku v alpskom predhorí s nadmorskou výškou 406 metrov, rozlohou 88,5 km² a hĺbkou až 143 metrov.
Zürišské jazero leží juhovýchodne od Zürichu v kantónoch Zürich, St. Gallen a Schwyz. Hlavným prítokom jazera je rieka Linth. Priteká z kantónu Glarus, tečie umelo vytvorenou obchádzkou cez Walensee popri Schmerikone až do jazera. Z Zürišského jazera tečie do mesta Zürichu rieka Limmat. Voda v jazere je taká čistá, že dosahuje kvalitu pitnej vody.


Viac o pojme
Sviatlana Aľaksandravna Aleksijevičová

Sviatlana Aľaksandravna Aleksijevičová alebo Svetlana Alexijevičová (biel. Святлана Аляксандраўна Алексіевіч – Sviatlana Aľaksandravna Aleksijevič; * 31. máj 1948, Stanislav, Ukrajina) je po rusky píšuca bieloruská spisovateľka.


Viac o pojme
Páteříková Huť

Páteříková Huť je prírodná rezervácia ev. č. 2238 neďaleko obce Čachrov v okrese Klatovy. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Losenice II

Losenice II je prírodná rezervácia ev. č. 12799 (3385) neďaleko obce Červená v okrese Klatovy. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Městišťské rokle

Městišťské rokle je prírodná rezervácia ev. č. 1718 neďaleko obce Čachrov v okrese Klatovy. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Úhlavský luh

Úhlavský luh je prírodná rezervácia ev. č. 2242 neďaleko obce Hamry v okrese Klatovy. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Pod Farským lesem

Pod Farským lesem je prírodná rezervácia ev. č. 2253 neďaleko obce Křišťanov v okrese Prachatice. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Pravětínská Lada

Pravětínská Lada je prírodná rezervácia ev. č. 2121 neďaleko obce Borová Lada v okrese Prachatice. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Saladínská olšina

Saladínská olšina je prírodná rezervácia ev. č. 13495 (5602) neďaleko obce Záblatí v okrese Prachatice. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Svobodova niva

Svobodova niva je prírodná rezervácia ev. č. 2014 neďaleko obce Železná Ruda v okrese Klatovy. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Kostelecký zámecký park

Kostelecký zámecký park je prírodná rezervácia ev. č. 1910 pri meste Kostelec nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Oblasť spravuje Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR.


Viac o pojme
Kostelec

Kostelec môže byť:


Viac o pojme
Jaroslav Dóczy

Jaroslav Dóczy (* 16. apríla 1960, Nitra) je riaditeľom Divadla Andreja Bagara v Nitre.


Viac o pojme
Lipka (prírodná pamiatka)

Lipka je prírodná pamiatka ev. č. 212 neďaleko obce Vimperk v okrese Prachatice. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Černé a Čertovo jezero

Černé a Čertovo jezero je národná prírodná rezervácia na Šumave na katastrálnych územiach Alžbětín a Hojsova Stráž, vyhlásená 11. novembra 2010 vyhláškou č. 326/2010 Zb[1] . s účinnosťou od 15. decembra 2010. Zahŕňa Černé jezero a Čertovo jezero a oblasť medzi nimi (Jezerní hora, Jezerní stěna, Václavák), na západe zasahuje až ku štátnej hranici; hranica NPR je definovaná uzatvoreným geometrickým obrazcom s priamymi stranami, ktorého 160 vrcholov je v prílohe 1 vyhlášky určených súradnicami S-JTSK, príloha 2 obsahuje informatívnu mapku. Predmetom ochrany sú prirodzené lesné spoločenstvá niekoľkých typov, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov, najmä vodná bylina šidlatka jazerná, a ich biotop, a typy prírodných stanovísk a biologické druhy, kvôli ktorým bola vyhlásená Európsky významná lokalita Šumava.


Viac o pojme
Datelovská strž

Datelovská strž je prírodná rezervácia ev. č. 2240 neďaleko obce Dešenice v okrese Klatovy. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Blanice (národná prírodná pamiatka)

Blanice je národná prírodná pamiatka ev. č. 1267 neďaleko obcí Křišťanov, Volary a Boletice v okrese Prachatice. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Hliniště (prírodná rezervácia)

Hliniště je prírodná rezervácia ev. č. 11850 (2864) neďaleko obce Žlíbky v okrese Prachatice. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Královský hvozd (prírodná pamiatka)

Královský hvozd je prírodná pamiatka ev. č. 13554 neďaleko obce Hamry v okrese Klatovy. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme
Hamižná

Hamižná je prírodná rezervácia ev. č. 1756 neďaleko obce Hartmanice v okrese Klatovy. Oblasť spravuje Správa NP a CHKO Šumava.


Viac o pojme