Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 12. december | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:
Knihy 2

 
Vrbova a Wetzlerova správa

Vrbova a Wetzlerova správa je 32-stranová výpoveď o živote v koncentračnom tábore, ktorú nadiktovali Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler židovským predstaviteľom v Žiline v apríli 1944 po úspešnom úteku z tábora Auschwitz-Birkenau.


Viac o pojme
Morejský despotát

Morejský despotát (gr. Δεσποτάτο του Μορέως) bol polo-autonómnou provinciou Byzantskej ríše za vlády poslednej Palaiologovskej dynastie a po zániku Byzantskej ríše (1453) jedným z jej nástupníckych štátov až do jeho anexie Osmanskou ríšou v roku 1460. Despotát sa rozkladal na väčšine Peloponézskeho polostrova (vtedy nazývanom aj Morea). Hlavným a kultúrnym mestom bola Mystra, opevnené mesto ležiace v blízkosti starovekej Sparty.


Viac o pojme
Národný pamätník na Vítkove

Národný pamätník na Vítkove je funkcionalistický pamätník, ktorý bol postavený v rokoch 1929 – 1932 na vrchu Vítkov v Prahe, podľa projektu Jana Zázvorku. Hlavným účelom malo byť uctenie pamiatky československých legionárov a československého odboja v období 1. svetovej vojny (1914 – 1918), rozšírený bol v rokoch 1946 – 1949. V rokoch 1954 – 1962 tu bolo umiestnené aj mauzóleum Klementa Gottwalda.


Viac o pojme
Štefan Ebecký

Štefan Ebecký (iný zápis priezviska: Ebeczky; maď. Ebeczky István; * ca 1670, Levice – † 1719, Nýrovce) bol uhorský vojenský dôstojník, účastník povstania Františka II. Rákociho.


Viac o pojme
Dikij Grebeň

Dikij Grebeň (rus. Дикий Гребень) alebo Dikij Chrebet (rus. Дикий Хребет) je komplex lávových dómov, nachádzajúcich sa v strede vulkanotektonickej depresie (kaldery) Paužetka v južnej časti polostrova Kamčatka.


Viac o pojme
Beleňkaja

Beleňkaja (rus. Беленькая) je menší, 892 m vysoký stratovulkán, nachádzajúci sa v južnej časti polostrova Kamčatka, juhozápadne od stratovulkánu Ksudač a severozápadne od komplexu Kelľ. V horninovom zložení vulkánu prevládajú bazalty. Vek poslednej erupcie nie je známy, no odhaduje sa na holocén.


Viac o pojme
Zavarickij

Zavarickij (rus. Заварицкий) alebo Zavarickaja sopka (rus. Заварицкая сопка) je názov vulkanického komplexu, nachádzajúceho sa na polostrove Kamčatka, asi 20 km východne od stratovulkánu Bakening. Komplex pozostáva z viacerých troskových kužeľov zoradených v línii severozápad-juhovýchod, najvyšším členom komplexu je Pesčannaja (1 567 m), nachádzajúca sa na južnom konci komplexu. Najmladším členom je skupina šiestich troskových kužeľov Zavaritskij, ktorá vznikla približne pred 2 800 rokmi (± 500 rokov). Lávové prúdy tejto erupcie prehradili tok riek Levaja Asača a Ozernaja, čím vzniklo jazero Vulkaničeskoje. Severozápadne a severovýchodne od Zavaritského sa nachádzajú ďalšie mladé, holocénne troskové kužele, napr Berezovskij, ktorý eruptoval približne pred 10 000 rokmi.


Viac o pojme
Paneurópske dopravné koridory

Európsky projekt Paneurópskych dopravných koridorov bol začatý v r. 1991 na konferencii v Prahe. Na druhej Paneurópskej dopravnej konferencii na Kréte v marci 1994 bolo definovaných deväť koridorov, ako hlavné dopravné osi medzi a štátmi strednej a východnej Európy, s požiadavkou prvých investícií v priebehu nasledujúcich desiatich až pätnástich rokov. Jej závery boli upresnené a doplnené na tretej konferencii v Helsinkách v roku 1997. Vďaka skončeniu konfliktov medzi štátmi bývalej Juhoslávie bol tiež navrhnutý desiaty koridor.


Viac o pojme
Ľudová republika

Ľudová demokracia (v názve štátu spravidla ako …ľudová republika, ale aj …ľudovodemokratická republika) je forma štátu, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne v satelitoch Sovietskeho zväzu (Mongolsko a podobne), ale rozšírila sa najmä po druhej svetovej vojne v komunistických krajinách strednej Európy. Vtedy sa považovala za akúsi prechodnú fázu od kapitalizmu k socializmu (v užšom zmysle). Od politického systému v ZSSR sa však táto forma štátu líšila len formálne (najmä existenciou národného frontu). Príklady: Česko-Slovensko (1948 - 1960), Maďarsko, Poľsko.


Viac o pojme
Estónsky jazyk

Estónčina (po estónsky eesti keel) je jazyk z vetvy ugrofínskych jazykov.


Viac o pojme
Rada Zväzu Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík

Rada zväzu Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík (rus. Совет Союза Верховного Совета СССР) bola jedna z komôr Najvyššieho sovietu ZSSR, zložená zo 750 poslancov. Tých volilo vyše 300 000 oprávnených voličov vo všetkých okresoch Sovietskeho zväzu. Do volieb ich vždy nominovala Komunistická strana Sovietskeho zväzu.


Viac o pojme
Zoznam znakov republík Sovietskeho zväzu

Znaky zväzových republík takisto ako znak Zväzu sovietskych socialistických republík obsahujú kosák a kladivo a červenú hviezdu ktorá symbolizuje komunizmus, tak ako aj vychádzajúce slnko (aj keď v Lotyšskej SSR, kde sa Baltské more nachádza na západe krajiny sa interpretovalo ako zapadajúce slnko), obklopený kotúčom pšenice. Motto ZSSR Proletári všetkých krajín, spojte sa!, bolo na každom znaku v jazyku republiky a v ruskom. Pridané boli okrem toho do znakov jednotlivých republík aj charakteristické motívy, reliéfy, charakteristiky krajiny (kopce, vrchy...), prípadne iné (ekonomika, kultúra a pod).


Viac o pojme
Zoznam vlajok republík Sovietskeho zväzu

Vlajky zväzových republík Sovietskeho zväzu boli rozpracované verzie štátnej vlajky Sovietskeho zväzu. Všetky mali červený list, doplnený o pruhy alebo vlny s inými farbami, v ktorých hornom rohu bol skrížený zlatý kosák a kladivo, nad nimi bola zlato lemovaná päťramenná hviezda (rovnaké symboly ako na štátnom znaku). Červená farba symbolizuje októbrovú revolúciu, kosák a kladivo zväzok robotníkov a roľníkov v nezávislom štáte pod vedením komunistickej strany, päťramenná hviezda je znamením jednoty a medzinárodnej solidarity pracujúcich všetkých piatich kontinentov.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1898

Športové udalosti v roku 1898.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1895

Športové udalosti v roku 1895.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1889

Športové udalosti v roku 1889.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1891

Športové udalosti v roku 1891.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1897

Športové udalosti v roku 1897.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1896

Táto kategória má nasledovné 2 podkategórie z 2 celkom.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1893

Športové udalosti v roku 1893.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1900

Športové udalosti v roku 1900.


Viac o pojme
Kategória:Šport v 1892

Športové udalosti v roku 1892.


Viac o pojme
Zoznam uzavretých staníc metra v Osle

Je niekoľko uzavretých staníc metra v Osle, opustených z rôznych dôvodov. Tu je súhrnný zoznam:


Viac o pojme
Kráľovský palác v Osle

Kráľovský palác v nórskom hlavnom meste Oslo (nór. Slottet) je historická aj súčasná oficiálna rezidencia nórskej kráľovskej rodiny. Bol postavený v 1. polovici 19. storočia ako nórska rezidencia švédsko-nórskeho kráľa Karola XIV. Jána.


Viac o pojme
Holmenkollen

Holmenkollen je severozápadné predmestie nórskeho hlavného mesta Oslo. Nachádza sa v mestskom obvode Vestre Aker, s nadmorskou výškou 371 metrov nad morom je najvyššie položenou časťou nórskej metropoly. Hollmenkollen je známy ako stredisko zimných športov.


Viac o pojme
Tadeáš Príleský

Tadeáš Príleský (Prileszky de Prilesz; * 18. január 1826 – † 13. november 1895) bol slovenský poslanec Uhorského snemu, právnik, notár a filozof.


Viac o pojme
Prvá vetva z Prílesa

Príleská línia je hlavnou vetvou rodiny Príleských, príslušníci tejto vetvy používali predikát z Prílesa.


Viac o pojme
Námorná pechota

Námorná pechota je súčasť pozemných síl začlenená do vojenského námorníctva k vykonávaniu námorných výsadkových operácií.[1][2] Príslušník námornej pechoty sa v slovenčine hovorovo nazýva mariňák,[3] zatiaľ čo v českom prostredí tento výraz môže označovať aj príslušníka vojenského námorníctva.[4]


Viac o pojme
Pavol Príleský

Pavol Príleský - Prileszky de Prilesz (maď. Prileszky Pál) (* 1656 – † 1743) bol feudálny zemepán, advokát a právny poradca Likavského a Oravského panstva, správca majetkov kniežaťa Esterházyho, oravských Turzovcov a Ilešháziovcov. Bol jedným z najvýznamnejších právnikov 1. polovice 18. storočia, vypracoval návrh na reorganizáciu justície.


Viac o pojme
Poľský podzemný štát

Poľský podzemný štát existoval v rokoch 1939 až 1945 na území Poľska ktoré okupovalo Nacistické Nemecko a Sovietsky zväz. Bol fenoménom vo vojnou zničenej Európe. Jeho počiatkom bolo zriadenie Služby poľského víťazstva 27. septembra 1939 ktorá sa potom transformovala na Zväz ozbrojených síl a nakoniec do Zemskej armády. Poľský podzemný štát riadili poľské exilové úrady: prezident, vláda a najvyšší veliteľ a ich národné zastupiteľské úrady.[1]


Viac o pojme
Charlottetown

Charlottetown je hlavným a najväčším mestom kanadskej provincie Ostrov princa Eduarda ležiacej v Atlantickom oceáne.


Viac o pojme
Moriusaq

Súradnice: 76° 45′ 22.1″ s.š., 69° 53′ 11.2″ v.d.Moriusaq alebo Moriussaq je zaniknutá osada v severozápadnom Grónsku. V roku 2010 mala len 2 stálych obyvateľov. Osada leží v severnom Grónsku neďaleko Thulského letiska v Qaanaaqu. Osada je známa rybolovom, ale aj hojným počtom ľadových medveďov. Osada boľa zaniknuta v roku 2012.


Viac o pojme
Kolding

Kolding je mesto a prístav v Dánsku. Nachádza sa pri fjorde Kolding v regióne Syddanmark (Južné Dánsko). V roku 2014 malo 58 021 obyvateľov[1] a bolo tak siedmym najväčším mestom Dánska.


Viac o pojme
Kujataa

Kujataa je kultúrna krajina na juhozápade Grónska, ktorá je historicky spoluutváraná ľudskou činnosťou. Tiahne sa v dĺžke približne 100 km pozdĺž členitého pobrežia ostrova na území kraja Kujalleq.


Viac o pojme
Aasivissuit – Nipisat

Aasivissuit – Nipisat, inuitské lovecké územie medzi ľadom a morom, je lokalita svetového kultúrneho dedičstva UNESCO nachádzajúca sa vo východnej časti Grónska, v regióne Qeqqata,[1] za polárnym kruhom.


Viac o pojme
Šablóna:Dánsky výhonokViac o pojme
Rúrska kríza

Rúrska kríza, nazývaná aj ako Rúrska okupácia (nemecky Ruhrbesetzung), vznikla obsadením Porúria fancúzskymi a belgickými jednotkami v januári 1923 pre neplatenie vojnových reparácií zo strany Wiemarskej republiky. Okupácia Porúria trvala až do augusta 1925.


Viac o pojme
Šesťmestie

Hornolužické šesťmestie (nem. Oberlausitzer Sechsstädtebund; lat. Hexapolis, horn. srb. Hornjołužiske šěsćiměsta) bol spolok šiestich miest Hornej Lužice vytvorený roku 1346 a trvajúci až do roku 1815. Tvorili ho mestá Budyšín (Bautzen), Kamenec (Kamenz), Žitava (Zittau), Zhorelec (Görlitz), Lobava (Löbau) v dnešnom Nemecku a mesto Lubań (Lauban) na území dnešného Poľska. Spolok hral dôležitú ekonomickou i politickú rolu v dejinách Hornej Lužice (tá do roku 1635 spadala pod Českú korunu, následovne sa stala lénom Saského vojvodstva).


Viac o pojme
Bitka pri Jassine

Bitka pri Jassine bol ozbrojený stret medzi nemeckými a britskými koloniálnymi jednotkami v rámci východoafrického ťaženia počas prvej svetovej vojny. Bitka sa odohrala medzi 18.19. januárom 1915 pri dedine Jassin, severne od tanzánijského prístavu Tanga. Jassin bol v tom čase okupovaný britskými jednotkami, ktorých hlavnou úlohou bolo strážiť hranicu s neďalekou britskou východnou Afrikou. Indická posádka, ktorej velil Raghbir Singh, však pozostávala len z približne 300 mužov, čo ju robilo značne zraniteľnou.


Viac o pojme
Bitka pri Mahiwe

Bitka pri Mahiwe bol ozbrojený stret medzi nemeckými a britskými koloniálnymi jednotkami v rámci východoafrického ťaženia počas prvej svetovej vojny. Bitka sa začala 15. októbra 1917, kedy juhoafrické a nigérijské jednotky pod velením generála Jacoba van Deventera napadli nemecké jednotky vedené Paulom von Lettow-Vorbeckom pri Mahiwe, vo vtedajšej nemeckej východnej Afrike. Nemcom sa podarilo ustáť úvodný nápor a 17. a 18. októbra dokonca prejsť do protiútoku, ktorý spôsobil britským jednotkám ťažké straty a donútil ich k ústupu. Po bitke sa museli Nemci, ktorí samotní utrpeli značné straty, z oblasti tiež stiahnuť a pokračovať v partizánskom spôsobe vedenia bojov.


Viac o pojme
Ozbrojené sily Podnesterskej moldavskej republiky

Ozbrojené sily Podnesterskej moldavskej republiky (rus. Вооружённые Силы Приднестровской Молдавской Республики) sú vojenské zložky samozvaného štátu Podnestersko. Tieto ozbrojené sily boli vytvorené dňa 6. septembra 1991 na ochranu suverenity a nezávislosti Podnesterskej moldavskej republiky v súlade s 11. článkom ústavy Podnesterska.


Viac o pojme
Identifikačná známka

Identifikačná známka alebo slangovo psia známka (z angl. dog tag)[pozn 1] je kovový identifikačný štítok (v súčasnosti obyčajne opatrený gumovou ochranou hrán) s retiazkou, nosený príslušníkom ozbrojených síl na krku. Obsahuje základné identifikačné údaje o vojakovi (vždy meno, priezvisko, krvnú skupinu; prítomnosť ostatných údajov sa líši podľa konkrétneho štátu alebo armády). Slúži na rýchlu identifikáciu mŕtveho alebo zraneného vojaka v bojových podmienkach, na zistenie jeho krvnej skupiny pri ošetrovaní, príp. na identifikáciu tela vojaka, pochovaného v provizórnom hrobe, pri exhumácii.


Viac o pojme
Záložník (vojsko)

Záložník alebo vojak v zálohe alebo hovorovo rezervista je vojak, ktorý po ukončení aktívnej služby v armáde (popr. základnej vojenskej služby) naďalej zostáva v pohotovosti pre prípadné nasadenie vo vojnovom konflikte.


Viac o pojme
Ženijné vojsko

Ženijné vojsko je súčasťou pravidelných armádnych síl, vojak slúžiaci u tohto druhu vojska je označovaný ako ženista alebo pionier (historicky sapér - z francúzštiny, tak aj v mnohých iných jazykoch). Toto vojsko je špecializované na plnenie zvláštnych pozemných úloh pomocou špeciálnej, tzv. ženijnej techniky. Ženijné vojsko nie je určené pre priame vedenie boja, ale k zaisteniu technických prostriedkov a stavieb podporujúcich alebo umožňujúcich činnosť bojových jednotiek. Úlohou ženistov je jednak práca s výbušninami, mínovanie a odmínovanie, ako aj budovanie opevnení, ciest, mostov, atď. Pri útoku často postupujú pred jednotkami, aby vytvorili priechody v mínových poliach, prípadne výbušninami ničili nepriateľské opevnenia.


Viac o pojme
Vojenské letectvo

Vojenské letectvo alebo vzdušné sily sú druh, resp. časť ozbrojených síl určená na obranu vzdušného priestoru, vedenie vzdušného prieskumu, ničenie vopred stanovených pozemných cieľov, podporu pozemných síl a vykonávanie vzdušnej prepravy.[1] Vojenské letectvo môže tvoriť buď úplne samostatnú zložku ozbrojených síl, alebo je súčasťou pozemného vojska či vojenského námorníctva (či už ako námorné alebo pozemné, resp. armádne letectvo). V ozbrojených silách niektorých krajín sú ako „vzdušné sily“ označované aj jednotlivé letecké armády, napríklad Ôsma letecká armáda (angl. Eighth Air Force) amerického vojenského letectva (angl. United States Air Force).


Viac o pojme
Veľká severná vojna

Severná vojna alebo Veľká severná vojna bol ozbrojený konflikt, ktorý v rokoch 17001721 prebiehal medzi severnou alianciou, tvorenou Ruským impériom, Dánskom, Nórskom a Saskom a ďalšími krajinami, proti Švédsku, ktorého cieľom bolo vybojovanie nadvlády v Baltskom mori. Vojna sa skončila porážkou Švédska v roku 1721 a nárastom moci Ruska v oblasti. Bola fakticky začiatkom zásahov Ruska do politickej situácie v Európe.


Viac o pojme
Svetelná krivka

V astronómii je svetelná krivka grafom intenzity svetla nebeského objektu alebo oblasti ako funkcie času. Svetlo je zvyčajne v určitom frekvenčnom intervale alebo pásme. Svetelné krivky môžu byť periodické, ako v prípade zákrytových dvojhviezd, premenných Cefeíd, iných periodických premenných a tranzitujúcich extrasolárnych planét, alebo neperiodické, ako je napríklad svetelná krivka novy, kataklyzmatickej premennej hviezdy, supernovy alebo mikrošošovká udalosť alebo binárna udalosť pozorované počas okultačných udalostí. Štúdium svetelnej krivky, spolu s ďalšími pozorovaniami, môže priniesť značné informácie o fyzikálnom procese, ktorý ju vytvára, alebo obmedzovať fyzikálne teórie o nej.


Viac o pojme
Kappa1 Ceti

Kappa1 Ceti1 Cet) je hviezda spektrálneho typu G5 v súhvezdí Veľryba. Má magnitúdu 4,83 a je veľmi slabo premenná. Svojou vzdialenosťou od Zeme, ktorá predstavuje necelých 30 svetelných rokov, sa zaraďuje k veľmi blízkym hviezdam. Tvorí zdanlivú dvojhviezdu s Kappa2 Ceti.


Viac o pojme
LBV 1806-20

LBV 1806-20 je hviezda vzdialená 49 000 svetelných rokov od Slnka, na opačnej strane Galaxie. Jej hmotnosť je 130-krát väčšia ako hmotnosť Slnka a jej premenná jasnosť kolíše v rozmedzí 5 – 40 miliónov jasností Slnka, čím je viac ako 6-krát jasnejšia ako Eta Carinae alebo Pištoľová hviezda.


Viac o pojme
TX Piscium

TX Piscium alebo 19 Piscium je premenná hviezda v súhvezdí Ryby. Má spektrálny typ C ležiaci mimo základnej spektrálnej klasifikácie. Je to nepravidelne premenný červeno sfarbený obor.


Viac o pojme
Alfa Scuti

Alfa Scuti (α Scuti/α Sct/Alfa Sct) je s magnitúdou 3,85 najjasnejšia hviezda v súhvezdí Štít. Na základe údajov zo sondy Hipparcos vychádza, že jej vzdialenosť od nás dosahuje 199 ly. Je to oranžový obor, teplota na jeho povrchu dosahuje 4 300 K.


Viac o pojme
RW Cephei

RW Cephei je oranžový hyperobor v súhvezdí Cefeus. Nachádza sa na okraji oblasti H II Sharpless 132 v malej otvorenej hviezdokope Berkeley 94. Je to tretia najväčšia objavená hviezda, má 1 535 priemerov Slnka (1,068 × 109 km; 7,14 au), takže má väčší priemer ako obežná dráha planéty Jupiter.


Viac o pojme
Københavns Universitet

Københavns Universitet (po slovensky Kodanská univerzita) je druhá najväčšia a najstaršia univerzitná a výskumná inštitúcia v Dánsku. Bola založená v roku 1479 a je druhá najstaršia inštitúcia pre vysokoškolské vzdelávanie v Škandinávii po švédskej Uppsalskej univerzite (založenej v roku 1477). Má viac ako 37 000 študentov a viac ako 7000 zamestnancov.
Univerzita má niekoľko areálov nachádzajúcich sa nielen v rámci, ale aj mimo Kodane. Najstarší leží v centre Kodane. Väčšina predmetov je vyučovaná v dánčine, ale viacero z nich sa učí aj v angličtine a niektoré aj v nemčine. Univerzita má 2800 zahraničných študentov, z ktorých asi polovica je zo severských krajín.


Viac o pojme
Juhoslávia (1943 – 1992)

Juhoslávia bola mnohonárodnostná federatívna ľudová a od roku 1963 socialistická republika v západnej časti Balkánskeho polostrova v rokoch 1943/1945 až 1992. Hlavné mesto a najväčšie mesto Juhoslávie bol Belehrad.


Viac o pojme
Diaľnica bratstva a jednoty

Diaľnica bratstva a jednoty (chorv. Autoput Bratstvo i jedinstvo, slovin. Avtocesta Bratstvo in enotnost) je bývalé označenie dnes už viacerých diaľnic v krajinách bývalej Juhoslávie. Diaľnica mala prechádzať väčšinou vtedajších zväzových republík a mala tak symbolizovať jednotu celého zväzu. V súčasnosti v jej trase vedie X. paneurópsky dopravný koridor.


Viac o pojme
Estónska švédčina

Estónska švédčina[1] (švédsky: estlandssvenska, estónsky: rannarootsi keel) je jedným z východných dialektov švédčiny, ktorým sa hovorilo v Estónsku, v oblastiach, kde žilo veľa Švédov, napríklad na ostrovoch Vormsi (švédsky Ormsö), Saaremaa (švédsky Ösel)), Hiiumaa ( švédsky Dagö) a Ruhnu (švédsky Runo). Najznámejšie dialekty estónskej švédčiny sú nuckömål a rågömål. Po druhej svetovej vojne boli estónski Švédi vysťahovaní a jazyk vymrel. Po páde Sovietskeho zväzu bol jazyk znovu oživený, a teraz sú kurzy estónskej švédčiny ponúkané na ostrovoch Hiiumaa a Saaremaa.


Viac o pojme
442 pred Kr.

Rok 442 pred Kr. v oblastiach:
Kultúra
HudbaUmenie


Viac o pojme
Igor Hrušovský

Аkademik Dr.h.c. prof. RNDr. PhDr. Igor Hrušovský, DrSc. (* 14. apríl 1907, Bánovce nad Bebravou – † 18. júl 1978, Bratislava) bol slovenský filozof, hlavný redaktor Antológie z diel filozofov, profesor a rektor Univerzity Komenského.


Viac o pojme
Gemerská Hôrka

Gemerská Hôrka je obec na Slovensku v okrese Rožňava.


Viac o pojme