Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 21. november | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU
Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:
Knihy 2


3. Marihuana
4. Amfetamíny


1. Gyros
2. Hotdog
3. Burger King
4. Hamburger

Zadoček (článkonožce)

Zadoček (iné názvy: bruško, abdómen, abdomen; lat. abdomen) je zadná časť tela niektorých článkonožcov, ktorá je zložená zo segmentov (tzv. abdominálne segmenty) a je zreteľne oddelená od prednej časti tela. U kôrovcov sa zadoček nazýva pleon, u pavúkovcov opistóma.[1] Zadoček nasleduje za hruďou. V zadočku je uložené hlavné pohlavné ústrojenstvo a koncová časť tráviacej rúry[2].


Viac o pojme
Poloha Zeme vo vesmíre

Naše znalosti pozície Zeme vo vesmíre sa zlepšili vďaka 400 rokom pozorovania pomocou teleskopov, a v poslednom storočí sa značne zväčšili. Spočiatku sa verilo, že je Zem stredom vesmíru, ktorý sa skladal iba z planét viditeľných holým okom (t.j. všetky okrem Neptúna a Uránu) Po prijatí heliocentrizmu v 17. storočí sa vďaka pozorovaniam Williama Herschela a iných dokázalo, že naše Slnko leží vo veľkom disku galaxii v ktorom sú hviezdy nie nepodobné nášmu Slnku. Do 20. storočia sa dokázalo pomocou pozorovaní špirálových galaxií, že naša galaxia je len jedna z miliárd iných v rozpínajúcom sa vesmíre, kde sú galaxie zoskupené do kôp galaxií a tie potom do nadkôp. Okolo 21. storočia sa celková štruktúra viditeľného vesmíru stávala čistejšia, keď sa nadkopy formovali do veľkých sieťovitých vlákien, medzi ktorými vzniká prázdny priestor. Nadkopy, vlákna a prázdny priestor sú najpravdepodobnejšie najväčšie súvislé štruktúry, ktoré vo vesmíre existujú. Vo veľkom meradle (cez 1000 megaparsekov) sa vesmír stáva homogénny v tom zmysle, že všetky jeho časti majú priemerne rovnakú hustotu, zloženie a štruktúru. V tomto meradle sa stáva otázka ohľadom pozície Zeme bezvýznamnou, a je tu podľa niekoľkých teórií možnosť existencie multiverza.


Viac o pojme
Hmotnosť Zeme

Hmotnosť Zeme (M, kde ⊕ je symbol pre planétu Zem) je jednotka hmotnosti, ktorá sa rovná hmotnosti Zeme. 1 M = 5,9722×1024 kg.[1] Hmotnosť Zeme sa často používa na popis hmotností terestriálnych planét.


Viac o pojme
Seina v Paríži

Seina v Paríži je tradične významná geografická, hospodárska, dopravná i kultúrna súčasť hlavného mesta Francúzska. Rieka Seina rozdeľuje Paríž na dve nerovnaké časti. Väčšiu severnú, zvanú pravý breh a menšiu južnú, zvanú ľavý breh. Jej dĺžka na území mesta Paríž je takmer 13 km s hĺbkou medzi 3,40 a 5,70 m. Jej šírka sa pohybuje od 30 do 200 metrov. Hladina rieky je zároveň najnižším bodom v Paríži: 26,72 m nad morom. V Paríži sa cez Seinu klenie 37 mostov, z nich štyri sú určené výhradne pre chodcov a dva sú železničné.[1] Niekoľko liniek metra a RER vedú i pod riekou. Ako prvá bola sprevádzkovaná linka 4 v roku 1908.[2] Nábrežie Seiny je od roku 1991 zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Od roku 2008 na Seine existuje v rámci mestskej hromadnej dopravy riečna Voguéo. Turistické lode prevádzkuje Bateau-mouche. Loď na vlnách sa dostala i do znaku Paríža.


Viac o pojme
Zoznam vakcíny


J07A Bakteriálne vakcíny


Viac o pojme
Zoznam antidiabetík


Viac o pojme
Hušták

Hušták je slovenské zastarané slovo označujúce perifériu mesta, predmestie,[1] často vzniknuté z pôvodne samostatnej dediny resp. obce.[2] Pôvodný význam výrazu už zanikol a samotné slovo v niektorých lokalitách pretrvalo ako miestny alebo chotárny názov,[3] a to konkrétne na nasledujúcich miestach:


Viac o pojme
Zoznam hypofyzárnych a hypotalamických hormónov a analógov


H01A Hormóny predného laloku hypofýzy a analógy


Viac o pojme
Muhammad Sex Simulator 2015

Muhammad Sex Simulator 2015 je voľne šíriteľná počítačová hra z roku 2015, ktorú vytvoril autor podpísaný ako gizmo01942 z prostredia Encyclopædia Dramatica a publikoval na tejto stránke. V hre hráč hrá moslimského proroka Mohameda, ktorý vystupuje pri rôznych sexuálnych praktikách s mužovi a zvieratami.


Viac o pojme
Židovská obec

Židovská obec (hebr. קהילהkehila) je v dnešnej dobe podľa právneho poriadku Slovenskej republiky evidovaná právnická osoba založená náboženskou organizáciou. Židovská obec je najmenšou správnou jednotkou židovskej komunity v krajine, združuje občanov židovského vyznania alebo židovského pôvodu (pozri Kto je Žid) v danom meste a priľahlých oblastiach a zaisťuje riadny chod života svojich členov v záležitostiach náboženských, kultúrnych a sociálnych. Zastrešujúcou náboženskou organizáciou („cirkvou“) je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (UZŽNO).


Viac o pojme
Kritika islamu

Kritika islamu existuje už od 7. storočia z doby, kedy sa islam formoval. Rané písané kritiky na adresu islamu pochádzajú od kresťanov do 9. storočia, z ktorých mnoho videlo v islame radikálnu kresťanskú herézu.[1] Hinduisti a Zoroastriáni tiež prišli s významnou kritikou. Neskôr zaznela kritika aj zo strany samotného moslimského sveta.[2][3] Kritika islamu v západnom svete zosilnela po útokoch z 11. septembra 2001 a ostatných teroristických akciách v 21. storočí.[4]


Viac o pojme
Islamský aristotelizmus

Islamský aristotelizmus je historicko-filozoficky dôležitá forma recepcie Aristotelovho učenia. Arabský aristotelizmus sa delí na východný aristotelizmus a západný aristotelizmus.


Viac o pojme
Zoznam antiuratík


M04A Antiuratiká


Viac o pojme
Zoznam oftalmologík a otologík


S03A Antiinfektíva


Viac o pojme
Moslimovia v Grécku

Toto je článok o moslimoch v Grécku.


Viac o pojme
Syntetický olej

Syntetický olej je mastiaci olej skladajúci sa z chemických zlúčenín, z ktorých je umelo vyrábaný (syntézou). Syntetické mastiace oleje sú vyrábané z iných látok než ropa. Syntetické oleje sa často využívajú namiesto mazív získavaných rafináciou ropy, pretože všeobecne poskytujú lepšie mechanické a chemické vlastnosti ako tradičné minerálne oleje.


Viac o pojme
Filippo Marinetti

Filippo Marinetti celým menom Filippo Tommaso Marinetti, (* 22. december 1876, Alexandria Egypt – † 2. december 1944, Bellagio Taliansko) bol taliansky básnik, prozaik a dramatik, zakladateľ a teoretik futurizmu.


Viac o pojme
Cesare Zavattini

Cesare Zavattini [Dzavatýny] (* 20. september 1902, Luzzara, Taliansko – † 13. október 1989, Rím) bol taliansky prozaik a filmový scenárista, predstaviteľ talianskeho neorealizmu.


Viac o pojme
S02 – Ušné prípravky


S02A Antiinfektíva


Viac o pojme
Kategória:Náboženstvo

Táto kategória má nasledovných 46 podkategórií z 46 celkom.


Viac o pojme
S01 – Oftalmologiká


S01A Antiinfektíva


Viac o pojme
S03 – Oftalmologiká a otologiká


S03A Antiinfektíva


Viac o pojme
40. roky 20. storočia

8.máj - vláda Prvého slovenského štátu kapitulovala a tým zanikol Prvý Slovenský Štát


Viac o pojme
Aktinoidová kontrakcia

Aktinoidová kontrakcia je postupné zmenšovanie iónových polomerov aktinoidov s narastajúcim protónovým číslom od 126 pm (Ac3 ) po 88 pm (Lr3 ).[1] So zvyšujúcim sa protónovým číslom pristupujúce elektróny obsadzujú vnútorné orbitály 5f a vo valenčnej vrstve 7s je stále ten istý počet elektrónov - dva. Tie sú jadrom priťahované stále silnejšie, pretože orbitál 5f slabo tieni pôsobenie kladného náboja jadra. Tento jav je dobre pozorovateľný hlavne pri ťažších aktinoidoch (od curia vyššie), kde je stabilný oxidačný stupeň III.[2]


Viac o pojme
Zoznam ľudí upálených ako heretici

Tento zoznam obsahuje ľudí upálených rozličnými náboženskými skupinami, keď boli považovaní za heretikov.


Viac o pojme
Zoznam iných dermatologických prípravkov


D11A Iné dermatologické prípravky


Viac o pojme
Evangelista Torricelli

Evangelista Torricelli (* 15. október 1608, Faenza, Taliansko – † 25. október 1647, Florencia) bol taliansky fyzik a matematik, známy vďaka svojmu vynálezu barometra.


Viac o pojme
Deus revelatus

Deus revelatus (lat. zjavený Boh) je teologický pojem, ktorý použil Martin Luther vo svojom spise De servo arbitrio (O neslobodnej vôli). Luther rozlišoval medzi skrytým Bohom (Deus absconditus; porov. Iz 45, 15) a Bohom, ktorý sa zjavil v dejinách (Deus revelatus).


Viac o pojme
Progresívny adventizmus

Progresívni adventisti sú členovia Cirkvi adventistov siedmeho dňa ktorí nesúhlasia s niektorými náukami, tradične zastávanými hlavným prúdom Adventizmu a oficiálne cirkvou. Inými adventistami sú často označovaní ako liberálni adventisti. Termín „progresívni“ je všeobecne uprednostňovaný na vlastné pomenovanie. Tento článok opisuje pojmy ako evanjelikálny adventizmus, kultúrny adventizmus, charizmatický adventizmus, progresívny adventizmus a ďalšie, ktoré sú všeobecne súvisiace, ale obsahujú rozdiely.


Viac o pojme
Zoznam dance-popových interpretov

Toto je zoznam dance-pop interpretov.


Viac o pojme
Does It Offend You, Yeah?

Does It Offend You, Yeah? je anglická dance-punková skupina z mesta Reading v grófstve Berkshire. Založená bola v roku 2006 Jamesom Rushentom a Danom Coopom, a onedlho sa k ním pridali aj Rob Bloomfield a Morgan Quaintance. Na jar 2008 vydala skupina svoj debutový štúdiový album You Have No Idea What You’re Getting Yourself Into. V roku 2011 vydali ďalší album s názvom Don’t Say We Didn’t Warn You.


Viac o pojme
Black Veil Brides

Black Veil Brides (BVB) je americká hardrocková skupina, založená v roku 2006 v Cincinnati v štáte Ohio. Skupina vystupuje v zložení Andy Biersack (spev), Ashley Purdy (basgitara), Jeremy Ferguson (gitara, husle), Jake Pitts (hlavná gitara) a Christian "CC" Coma (bicie). Najviac ich v kariére inšpirovali skupiny Kiss a Mötley Crüe a iné glam metalové skupiny z osemdesiatych rokov.


Viac o pojme
Dimitri Vegas & Like Mike

Dimitri Vegas & Like Mike je grécko-belgické elektro DJ duo tvorené dvoma bratmi – Dimitri Thivaios a Michael Thivaios. Momentálne zastupujú 2. miesto v každoročnej TOP 100 časopisu DJ Magazine [1]


Viac o pojme
Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická (ČCE alebo CČBE[1]) je kresťanská cirkev pôsobiaca na území Česka. Pri sčítaní ľudu v roku 2001 sa k nej hlásilo 117 212 obyvateľov ČR, podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k nej hlásilo 51 936 obyvateľov, čo z nej robí najväčšiu protestantskú cirkev v krajine.[2] Cirkev vydáva časopis Český bratr (od roku 1924)[3]


Viac o pojme
Cirkev československá husitská

Cirkev československá husitská (CČSH[1]) je kresťanská protestantská cirkev, pôsobiaca na území bývalého Česko-Slovenska. Na Slovensku je registrovaná pod názvom Cirkev československá husitská na Slovensku.[2] Pri sčítaní ľudu v roku 2011 sa k nej hlásilo 39 276[3] obyvateľov Česka a 1 782[4] obyvateľov Slovenska.


Viac o pojme
Evanjelická cirkev metodistická

Evanjelická cirkev metodistická, slovenská oblasť je náboženská organizáciia na Slovensku. Evanjelická cirkev metodistická vznikla zjednotením dvoch cirkví - Evanjelického spoločenstva a Episkopálnej metodistickej cirkvi. V anglicky hovoriacich krajinách sa nazýva zjednotenou denomináciou United Methodist Church (zjednotená metodistická cirkev), v mnohých európskych krajinách sa nazýva Evanjelická cirkev metodistická. Pri vzniku hnutia z ktorého táto cirkev vznikla bol John Wesley, ktorého inšpiroval v Londýne predhovor výkladu Martina Luthera k listu Rimanom. Vznikla najskôr v Spojených štátoch amerických a následne ďalších štátoch na svete. Na Slovensku rsp vtedajšom Československu vznikla v roku 1924.


Viac o pojme
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku je protestantská cirkev, ktorej vznik sa na Slovensku datuje do roku 1567, keď sa konala jej prvá synoda v Debrecíne. Táto synoda sa prihlásila k reformačnému smeru reprezentovanému Jánom Kalvínom, hlásajúcemu tzv. kalvinizmus. S ostatnými reformovanými cirkvami vyznáva dve vyznania viery, a to Heidelberský katechizmus z roku 1563 a Druhé helvétske vyznanie viery z roku 1567.


Viac o pojme
Tanečná hudba

Tanečná hudba alebo Dance Music alebo len Dance v súčasnosti, všeobecne označuje hudobné štýly elektronického hudobného žánru - Electronica. Hrávajú sa v tanečných kluboch, vo vysielaní FM/Web rádií alebo na rôznych akciách s elektronickou hudbou - často označované ako Dance Event s, ktoré sú zamerané na určitý alebo viaceré podobné štýly elektronickej hudby.


Viac o pojme
Nosné rakety Spojených štátov

Prvou nosnou raketou Spojených štátov sa mala stať raketa Vanguard. Avšak po sérii neúspešných štartov ju predbehla raketa Juno I postavená na základe prieskumnej rakety Jupiter-C.


Viac o pojme
Nicolò dell’Abbate

Nicolò dell’Abbate (* 15091512, Modena, Taliansko – † 1571, Fontainebleau, Francúzsko) bol taliansky maliar, jeden z predstaviteľov manierizmu. Zakladateľ tzv. školy z Fontainebleau, kde sa podieľal na výzdobe miestneho zámku. Venoval sa predovšetkým portrétnej maľbe a krajinomaľbe.


Viac o pojme
M n. m.

Skratka m n. m. znamená „metrov nad morom“ a používa sa na označenie nadmorskej výšky vyjadrenej v metroch. Keďže prvé písmeno m v skratke je označenie jednotky SI, píše sa bez bodky.


Viac o pojme
Slovenská mariánska cesta

Slovenská mariánska cesta je pútnická cyklomagistrála, spájajúca významné mariánske pútnické miesta na Slovensku. Začína v Gaboltove neďaleko Bardejova a dvojicou trás smeruje k šaštínskej bazilike Sedembolestnej Panny Márie.


Viac o pojme
Psychedelický pop

Psychedelický pop je psychedelický hudobný štýl inšpirovaný zvukom psychedelického folku a psychedelického rocku, ktorý je aplikovaný do hlavného prúdu pop music. Svoj vrchol popularity tento žáner dosiahol koncom 60. rokov 20. storočia, no začiatkom 70. rokov je popularita rýchlo upadla.


Viac o pojme
Galéria Nedbalka

Galéria Nedbalka je nezisková organizácia založená v roku 2012. Galéria sídli v rekonštruovanej historickej budove na Nedbalovej ulici v Bratislave. Jej predstavitelia si v súlade s podnázvom galérie - Slovenské moderné umenie stanovili cieľ postupne zbierať, systematicky spracovávať a prezentovať výtvarné diela 20. storočia s presahom do konca 19. a začiatku 21. storočia, ktoré vznikli na Slovensku. Ťažisko zbierky spočíva v maľbe, ale sú v nej zastúpené aj socha a grafika.


Viac o pojme
Lévi (kmeň)

Lévi alebo Levi je jeden z kmeňov izraelského národa, ktorý sa spomína v Starom zákone v Biblii.


Viac o pojme
Sela (slovo)

Sela (hebr. סֶלָה‎, v Septuaginte starogr. diapsalma, iný prepis: diápsalma) je židovský hudobno-liturgický v‎ýraz s nejasným v‎ýznamom, ktor‎ý sa v Starom zákone nachádza 74-krát.[1][2]


Viac o pojme
Zoznam biblických postáv identifikovaných v mimo biblických zdrojoch

Zoznam uvádza mená a stručný popis osôb, spomínaných v Biblii, ktoré boli zároveň identifikované podľa mimo-biblických záznamov. Ide najmä o osoby z obdobia 9. – 6. storočia pred Kr. Boli identifikované podľa asýrskych a babylonských záznamov a pečatí.[1]


Viac o pojme
Desať rán egyptských

Desať rán egyptských je udalosť, o ktorej sa píše v druhej knihe Mojžišovej (Exodus). Mojžiš s Áronom žiadali od faraóna prepustenie izraelského ľudu, faraón však odmietal. Jahve vtedy vyslal Mojžiša k faraónovi so správou, že pokiaľ Izraelitov neprepustí, bude celá doposiaľ kvitnúca zem postihnutá nepriaznivými udalosťami, tzv. ranami. Tie postupne zasahujú Egypt, pokiaľ nakoniec faraón nedovolí odchod židov do Zasľúbenej Zeme.


Viac o pojme
Webový portál

Webový portál je vo všeobecnosti webový server, ktorý prináša a prezentuje informácie jednotným spôsobom. Často sa nie celkom presne webovým portálom nazýva webová lokalita či iba URL adresa webového portálu. Webový portal si kladie za úlohu sústrediť informácie z požadovaných oblastí a prezentovať ich na webovej stránke upravenej špeciálne pre jej používateľa pri zohľadnení jeho použivateľských práv a tým i zabezpečovať požadovaný ochranu dát. Zvyčajne každý zdroj informácií dostane na stránke pridelený priestor, ktorý sa využije prostredníctvom portletu na prezentáciu informácií a používateľ má možnosť v závislosti od svojich oprávnení nastaviť, ktoré portlety sa mu budú zobrazovať. Webový portal ako nesmierne všeobecný pojem zahrňuje napríklad mashup – kompozitnú webovú aplikáciu alebo aj rôzne intranetové portály, ktoré integrujú informácie, databázy a celé aplikácie. Rola používateľa v organizácii určuje, ktoré obsahy a aplikácie sú sprístupnené a ktoré nie.


Viac o pojme
Imprimatur (katolícka cirkev)

Imprimatur (z lat. nech sa tlačí) „je v Katolíckej cirkvi právny úkon, ktorým miestny ordinár alebo kompetentný náboženský predstavený udeľuje povolenie na vytlačenie kníh týkajúcich sa viery a mravov po preskúmaní bezchybnosti rukopisu cenzorom“.[1][2]


Viac o pojme
Jeruzalemská Biblia

Jeruzalemská Biblia (franc. Bible de Jérusalem) je pôvodný francúzsky preklad Svätého písma, ktorý vznikol dlhoročnou prácou Jeruzalemskej biblickej školy vedenej Rehoľou kazateľov. Pre svoju kvalitu prekladu podloženú dôkladným vedeckým skúmaním, a predovšetkým kvôli rozsiahlym hodnotným poznámkam založených na archeologických, filologických, lingvistických, religionistických a iných relevantných poznatkoch, sa Jeruzalemská Biblia radí medzi významné diela katolíckej biblistiky.


Viac o pojme
Hierarchia katolíckej cirkvi

Hierarchia katolíckej cirkvi.


Viac o pojme
Ústredie slovenského katolíckeho študentstva

Ústredie slovenského katolíckeho študentstva bola strešná organizácia slovenských akademických spolkov počas prvej Československej republiky a Slovenského štátu.


Viac o pojme
Zoznam rockových žánrov

Toto je zoznam hudobných žánrov pochádzajúcich z rocku a obsahujúcich hlavne rockové, metalové, punkové a alternatívne rockové žánre.


Viac o pojme
Väčší proroci

Väčší proroci alebo veľkí proroci je spoločné pomenovanie Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela a Daniela.[1]


Viac o pojme
Nihil obstat (formula)

Nihil obstat (z lat. nič neprekáža) je „formula, ktorou katolícky cenzor vyjadruje svoje zistenie o mravnej bezchybnosti kníh a tlače vôbec a dáva súhlas na publikovanie“.[1]


Viac o pojme
Boehringer Ingelheim

Hubertus von Baumbach, člen Dozornej rady Wolfgang Baiker, člen Dozornej rady Allan Hillgrove, člen Dozornej rady


Viac o pojme
Katechizmus tridentského koncilu

Katechizmus tridentského koncilu (lat. Catechismus ex decreto Concilii Tridentini), hovorovo tiež tridentský katechizmus alebo rímsky katechizmus, je katechizmus vyhlásený katolíckou cirkvou na tridentskom koncile v 16. storočí. V tom čase to bol jediný všeobecný záväzný katechizmus pre celú katolícku cirkev, ktorý bol určený prevažne pre kňazov a farárov, a ktorý mal za úlohu upevniť katolícku náuku voči nastupujúcej protestantskej reformácii.


Viac o pojme