Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím
 
24. február | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Technika | Umenie | Slovensko | Slovník (0) | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Auersthal
2. Cahnov
5. Aderklaa
6. Congr

Front-side bus

Front-side bus, skratka FSB, je zbernica (sústava vodičov a protokol – spôsob komunikácie) zabezpečujúca komunikáciu medzi procesorom a radičom pamätí. Prenáša aj údaje medzi procesorom a perifériami.


Viac o pojme
Untersiebenbrunn

Untersiebenbrunn (slov. Dolný Síbenbrun, chorv. Dolnji Zibnbrun aj Dolnji Simprunac) je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Dolné Rakúsko v okrese Gänserndorf.


Viac o pojme
Strezenice

Strezenice (čes. Střezenice, nem. Drösing) je trhová obec v Rakúsku v spolkovej krajine Dolné Rakúsko v okrese Gänserndorf.


Viac o pojme
Ultrasoft

Ultrasoft spol. s r. o. bola slovenská spoločnosť zameraná na vývoj a distribúciu programov pre počítače ZX Spectrum. Za dobu svojej činnosti vydala cez 40 programov, väčšinou hier. Okrem toho tiež bola vydavateľom časopisu Bit,[1] ktorého šéfeditor bol Ľudovít Wittek.[2] Tiež vydala knihu Počítačové hry - História a súčasnosť, ktorej autorom je František Fuka.[3]


Viac o pojme
SaferPass

SaferPass je bezpečný manažér hesiel používaných online. Spoločnosť založil v roku 2014 Douglas Crowley.[1] Tento startup získal podporu od investorov z USA, Spojeného kráľovstva, Izraela, Česka a Slovenska.[2] V máji 2016 získali investíciu v hodnote milión eur na počiatočné financovanie.[3][4][5]


Viac o pojme
Železničná trať Zvolen – Vrútky

Železničná trať Zvolen – Vrútky (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 170) je železničná trať na Slovensku, spájajúca Zvolen, Banskú Bystricu, Martin a Vrútky. Pôvodne viedla trať cez Kremnicu, no po vybudovaní úseku cez Harmanec sa jej trasovanie zmenilo cez Banskú Bystricu.


Viac o pojme
Železničná trať Zohor – Záhorská Ves

Železničná trať Zohor – Záhorská Ves (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 113) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Zohor a Záhorskú Ves.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v Púchove

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Púchov v okrese Púchov.


Viac o pojme
Platónova myšlienka

Platónova myšlienka je:


Viac o pojme
Plastická chirurgia

Plastická chirurgia je špecializačný odbor chirurgie, ktorý sa venuje chirurgickému opravovaniu a upravovaniu funkcie a tvaru rôznych, hlavne viditeľných častí ľudského tela, napríklad po úrazoch a popáleninách, ale tiež z kozmetických dôvodov.


Viac o pojme
Martin Lacko (garbiar)

Martin Lacko, prezývaný sváko Ragan (* 7. marec 1847, Brezová, Rakúsko-Uhorsko, dnes Slovensko – † 7. august 1931, Brezová, ČSR) bol slovenský garbiar a obchodník.[1]


Viac o pojme
Symfonická báseň

Symfonická báseň je dielo z oblasti klasickej hudby určené pre orchester. Patrí medzi diela programovej hudby, takže má svoj mimohudobný "program". To znamená, že je zhudobnením určitého príbehu alebo obrazu (opakom programovej hudby je hudba absolútná). Námetom pre symfonickú báseň je najčastejšie legenda, epos, mýtus a podobne.


Viac o pojme
František Kunzo

1 Zápasy a góly za profesionálny klub .


Viac o pojme
Bratislavsko-trnavská rímskokatolícka arcidiecéza

Trnavská arcidiecéza alebo Arcibiskupstvo Trnava, v úradnom styku Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza[1] lat. Archidioecesis Tyrnaviensis je rímskokatolícka diecéza na Slovensku so sídlom v Trnave. Od 30. augusta 2013 spravuje arcidiecézu arcibiskup Ján Orosch.


Viac o pojme
Turňa (župa)

Turňa (lat. a maď. Torna, nem. Tornau) je názov historického komitátu, stolice a župy Uhorského kráľovstva.


Viac o pojme
Hliniskový potok

Hliniskový potok je potok na Spiši, v južnej časti okresu Spišská Nová Ves. Je to pravostranný prítok Železného potoka, meria 2,8 km a je tokom VII. rádu.


Viac o pojme
Štósky potok

Štósky potok je potok v západnej časti regiónu Turňa, v najzápadnejšej časti okresu Košice-okolie. Je to ľavostranný prítok Bodvy, meria 6,1 km a je tokom V. rádu.


Viac o pojme
Gregor František Berzevici

Gregor František Berzevici[1] (staršie: Gregor Berzeviczy; * 15. jún 1763, Veľká Lomnica23. február 1822, Veľká Lomnica) – významná postava hornouhorského osvietenstva.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Vojnatina

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Vojnatina v okrese Sobrance.


Viac o pojme
Konfirmačné skreslenie

Konfirmačné skreslenie (angl. confirmation bias, confirmatory bias, alebo myside bias) je tendencia hľadať, interpretovať, uprednostňovať a vyvolávať si z pamäti informácie takým spôsobom, ktorý potvrdí naše už existujúce presvedčenie alebo hypotézy, pričom sa venuje nepomerne menšia pozornosť alternatívnym možnostiam.[1]


Viac o pojme
Kognitívne skreslenie

Kognitívne skreslenie (anglicky cognitive bias) je systematická, opakovaná chyba v myslení, rozhodovaní, odhadoch, spomienkach, zapamätávaní a iných myšlienkových procesoch, pričom závery o iných ľuďoch a situáciách môžu v týchto prípadoch byť vyvodené nelogickým spôsobom. Napríklad konfirmačné skreslenie je tendencia vyhľadávať len tie informácie, ktoré sú v súlade s tým, čomu práve veríme. Pamäťové skreslenia ovplyvňujú čo a ako ľahko si spomenieme. Príklad: ľudia si pravdepodobnejšie spomenú na udalosti, ktoré vnímajú ako humorné a lepšie si zapamätajú údaje, ktoré sami vytvoria. Spomienky, ktoré sa nám spájajú s dôležitými udalosťami alebo silnými emóciami, sa nám zdajú presnejšie[1] [2].


Viac o pojme
František Kašický

František Kašický (* 18. november 1968, Gelnica) bol od 4. júla 2006 do 30. januára 2008 ministrom obrany SR.


Viac o pojme
Kostol svätého Michala (Kluž)

Kostol svätého Michala v Kluži (rum. Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail) je rímskokatolícky kostol. Je to druhý najväčší kostol v Sedmohradsku.


Viac o pojme
Bazilika Povýšenia svätého Kríža

Bazilika minor svätého Kríža v Kežmarku je neskorogotický rímskokatolícky farský kostol postavený v rokoch 1444 – 1498 na mieste staršieho farského kostola, ktorý v roku 1443 vyhorel. V roku 1998 bol vyhlásený za basilicu minor.[2] Bola prvou nemariánskou bazilikou na Slovensku.


Viac o pojme
Karpatský spolok

Karpatský spolok (nem. Karpathenverein) bol turistický spolok, ktorý založili po zániku Uhorského karpatského spolku nemeckí turistickí nadšenci v roku 1920 v Kežmarku.


Viac o pojme
Karpathen Post

Karpathen Post bol týždenník Uhorského karpatského spolku, ktorý vychádzal v Kežmarku v rokoch 1880 až 1942. Počas rokov 1887 – 1891 bol orgánom Tatranskej sekcie Uhorského karpatského spolku. Venoval sa predovšetkým publikovaniu správ zo Spiša, Vysokých Tatier, ich okolia i pôsobeniu nemeckej menšiny. Noviny vychádzali v nemeckom jazyku a niektoré články, ale aj inzeráty boli v maďarčine. Od r. 1909 bol jediným nemeckým spoločensko-hospodárskym týždenníkom na Spiši, pred skončením svetovej vojny bol orgánom nemeckej národnej rady na Spiši.


Viac o pojme
Maxim Pavlovič Kovtun

Maxim Pavlovič Kovtun (rus. Максим Павлович Ковтун; * 18. jún 1995, Jekaterinburg, Rusko) je ruský krasokorčuliar súťažiaci v sólovej mužskej kategórii. Je víťaz Finále Grand Prix juniorov 2012 a majster Ruska pre rok 2014. Od roku 2013 je držiteľom najvyššieho ruského štátneho športového vyznamenania „Majster športu Ruska medzinárodného stupňa“ (rus. Мастер спорта России международного класса).[1]


Viac o pojme
Dvojpalivový motor

Dvojpalivový motor je piestový spaľovací motor, ktorý spaľuje súčasne dva druhy paliva: plynné aj kvapalné. Môže pracovať ako vznetový motor, alebo motor s kombinovaným zapaľovaním.


Viac o pojme
Josef Kolmaš

Prof. PhDr. Josef Kolmaš CSc. (* 6. august 1933, Těmice, Česko) je popredný český sinológ a tibetológ, dlhoročný vedecký pracovník Orientálneho ústavu ČSAV a AV ČR, v rokoch 1994 - 2002 jeho riaditeľ, prekladateľ a svetovo uznávaný odborník na dejiny čínsko-tibetských vzťahov.


Viac o pojme
Hudobník (Leonardo)

Hudobník je názov obrazu, namaľovaného talianskym renesančným umelcom Leonardom da Vincim okolo roku 1485.


Viac o pojme
Slotket

Slotket (známy aj ako slockets) je adaptér, ktorý umožňuje pripojiť päticové procesory do procesorového slotu. Slotkety boli prvýkrát použité pre pripojenie procesorov Pentium Pro pre Socket 8 do Slotu 1. Neskôr boli slotkety použité pre pripojenie procesorov Intel Celeron pre Socket 370 do Slotu 1.


Viac o pojme
Pamätník Mininovi a Požarskému

Pamätník Mininovi a Požarskému (rus. Памятник Минину и Пожарскому – Pamiatnik Mininu i Požarskomu) je bronzová plastika sochára Ivana Martosa, ktorá je umiestnená pred Chrámom Vasiľa Blaženého na moskovskom Červenom námestí.


Viac o pojme
Socket 7

Socket 7 je pätica (konektor) pre procesory x86 kompatibilné, ktorá sa spájkuje na základné dosky osobných počítačov. Je nástupcom Socket 5 a je s ním spätne kompatibilná, procesor do Socket 5 išiel umiestniť do socketu 7. Možno ju používať ako s procesormi Intel Pentium, tak aj s procesormi AMD, Cyrix, IDT (procesory WinChip) a ďalšími. Oproti Socket 5 má viac pinov a možnosť duálneho napájania (aj keď ho všetci výrobcovia nepodporovali). Ako jediný Socket podporoval mnoho výrobcov a frekvencií CPU.


Viac o pojme
Socket AM3

Socket AM3 je pätica procesora pre platformu AMD vydaná v 1Q roka 2009.


Viac o pojme
Socket AM2

Socket AM2 (pôvodne Socket M2) je procesorová pätica navrhnutá pre desktopové procesory od spoločnosti AMD všetkých cenových segmentov. Vydaná bola 23. mája 2006 ako náhrada Socketu 939 a Socketu 754. Hoci má 940 pinov, nie je kompatibilná so Socketom 940, lebo ten nepodporuje dvojkanálové pamäte typu DDR2.


Viac o pojme
LGA 775

LGA 775 (Socket T, Socket 775) je typ pätice procesora, ďalší na rade po Sockete 478. Vyznačuje sa inováciou uchytenia procesora k pätici (LGA skratka z anglickej Land Grid Array), ktorá podľa Intelu je dôležitá pre vyššie nároky napájania procesora. V tejto rade už na procesore nie sú piny, ale kontaktné plôšky. Piny sa nachádzajú tentoraz na pätici. Toto riešenie sa priaznivo prejavuje aj v cene procesorov pre túto päticu.


Viac o pojme
Socket AM2

Socket AM2 (pôvodne Socket M2) je procesorová pätica navrhnutá pre desktopové procesory od spoločnosti AMD všetkých cenových segmentov. Vydaná bola 23. mája 2006 ako náhrada Socketu 939 a Socketu 754. Hoci má 940 pinov, nie je kompatibilná so Socketom 940, lebo ten nepodporuje dvojkanálové pamäte typu DDR2.


Viac o pojme
Socket 370

Socket 370 (známy aj ako socket PGA370) je pätica vytvorená Intelom ako náhrada staršieho Slotu 1 na osobných počítačoch. Bol určený pre procesory Pentium III a Celeron, však bol používaný aj pre procesory Cyrix. Socket 370 sa používa dodnes na Mini-ITX základných doskách a vstavaných systémoch.


Viac o pojme
Toskánske ostrovy

Toskánske ostrovy (tal. Arcipelago Toscano), je súostrovie v Tyrrhenskom a Ligúrskom mori, medzi Apeninským polostrovom a Korzikou. Súostrovie od Korziky oddeľuje Korzický prieliv.


Viac o pojme
Talianske kráľovstvo

Talianske kráľovstvo môže byť:


Viac o pojme
Kráľovstvo Sardínia-Piemont

Sardínske kráľovstvo (do roku 1479 známe ako Sardínsko-korzické kráľovstvo; od roku 1848 známe ako Kráľovstvo Sardínia-Piemont) bolo v rokoch 1297/1479/1720 – 1861 kráľovstvo v dnešnom Taliansku, z ktorého vzniklo Talianske kráľovstvo, a tým aj dnešný taliansky štát.


Viac o pojme
Dobrodružstvá Huckleberryho Finna

Dobrodružstvá Huckleberryho Finna je román Marka Twaina z roku 1884.


Viac o pojme
Kúpeľný ostrov

Kúpeľný ostrov sa nachádza na rieke Váh vo východnej časti Piešťan.


Viac o pojme
Portál:Vedy o Zemi

Vedy o Zemi (niekedy označované aj ako geovedy) je zastrešujúci pojem pre vedné disciplíny zaoberajúce sa vývojom, stavbou a zložením jednotlivých sfér Zeme. Členia sa na:


Viac o pojme
Socket A

Socket A (tiež známy ako Socket 462) je pätica procesora používaná pre procesory AMD od procesora Athlon s jadrom K7 po Athlon XP s jadrom Barton a všetky procesory od spoločnosti AMD majúce označenie Duron a Sempron. Socket A tiež podporuje nové vstavané procesory AMD Geode NX (odvodené z Mobile Athlon XP). Do tohto typu pätice sa procesor nemusí zatláčať silou, ale len sa položí na päticu a páčkou sa k nemu pritlačia kontakty (deväť pinov na pätici je blokovaných kvôli prevencii vloženia iných procesorov, patriacich do Socket 370). Frekvencie FSB podporované AMD Athlon XP a Sempron sú 133 MHz, 166 MHz a 200 MHz.


Viac o pojme
Slot A

Slot A je konektor pre prvé verzie procesorov AMD Athlon, fyzicky je rovnaký ako Slot 1, však elektronicky nekompatibilný (využíva technológiu DEC EV6 vyvinutú pôvodne pre procesory DEC Alpha).


Viac o pojme
Slot 1

Slot 1 je typ slotu na pripojenie procesora (CPU). Používal sa hlavne na pripojenie procesorov Intel Pentium II, Celeron a pri niektorých Intel Pentií III. Slot 1 vzhľadom pripomínal PCI.


Viac o pojme
Socket 423

Socket 423 je pätica pre procesory Intel.


Viac o pojme
LGA 1155

LGA 1155 alebo Socket H2 je pätica pre procesory Intel založené na mikroarchitektúrach Sandy Bridge a Ivy Bridge. Jej nekompatibilný náprotivok pre vysokovýkonné desktopy a servery je LGA 2011.


Viac o pojme
Socket 754

Socket 754 je CPU socket, pôvodne vyvinutý spoločnosťou AMD ako nasledovník platformy Athlon XP (Socket 462, tiež nazývaný ako Socket A).


Viac o pojme
Strana socialistov-revolucionárov

Strana socialistov-revolucionárov (z rus.Партия социалистов-революционеров) alebo skrátene eseri (z rus., zo skratky SR = socialisti-revolucionári) boli socialistická politická strana v Rusku na začiatku 20. storočia. Opierala sa najmä o podporu roľníctva.


Viac o pojme
LGA 1366

LGA 1366 (Socket 1366, Socket T) je nástupcom Pätice 775 v najvyššom segmente, ako aj LGA 771 v low-ende.


Viac o pojme
Večernica Leachova

Večernica Leachova[2] (iné názvy: večernica pískavá, netopier pískavý lat. Pipistrellus pygmaeus) je malý druh netopiera, ktorý bol až v roku 1999 oddelený od netopiera hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus). Druhy boli rozdelené pretože používajú rozdielne echolokačné volania.


Viac o pojme
Prenos hlasu internetovým protokolom

Prenos hlasu internetovým protokolom (iné názvy: prenos hlasu cez internetový protokol, prenos hlasu prostredníctvom internetového protokolu, IP telefónia, VoIP telefónia; angl. voice over internet protocol, voice over IP, IP telephony, VoIP telephony; poznámka: výraz "voice over internet protocol" je myslený ako "voice" "over" "internet protocol", nie ako "voice over internet" "protocol"), skr. VoIP / VOIP, je prenos hlasovej prevádzky prostredníctvom prenosu paketov pomocou protokolu IP [1](teda nie nevyhnutne len cez internet, ale aj cez inú sieť založenú na internetovom protokole). Prenos hlasu pomocou internetu (iné názvy: prenos hlasu cez internet/Internetom/po internete/prostredníctvom internetu, hlas cez internet/po internete, telefonovanie cez internet/prostredníctvom internetu/po internete, internetová telefónia; angl. voice over internet, internet telephony) je naproti tomu špecifická služba VoIP používajúca prenos paketov vo verejnej sieti internet [1].


Viac o pojme
LGA 1156

LGA 1156 alebo Socket H alebo H1 je pätica pre desktopové procesory Intel. LGA znamená lang grid array. Jej nekompatibilný nasledovník je LGA 1155.


Viac o pojme