A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovintersubjektivita znamená čo je spoločné všetkým alebo mnohým ľuďom
subjektivita, subjektívnosť znamená osobný názor alebo stanovisko; predpojatosť, neschopnosť vecného posúdenia; posudzovanie všetkéhoz hľadiska vlastného ja
subjektivizmus znamená učenie o osobnosti ako základnom meradle všetkého diania a vývoja; zobrazenie skutočnosti podľa osobných, vnútorných predstáv a pocitov