A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Reklama:

Plosne spoje
vyroba prototypov expresne

5GB free ulozisko

Fotografie:
This Photo is copyrighted. No reproduction allowed.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

REKLAMASlovník cudzích slovagrofyzika znamená náuka o pôde a ovzduší, súčasť fyziky
astrofyzika znamená časť astronómie, ktorá skúma fyzikálne a chemické vlastnosti nebeských telies
biofyzika znamená odbor študujúci biologické sústavy fyzikálnymi metódami a poznatkami
fyzikálny znamená týkajúci sa fyziky
geofyzika znamená náuka o fyzikálnych vlastnostiach Zeme a jej vzdušného obalu; štúdium fyzikálnych procesov Zeme
heliogeofyzika znamená náuka o závislosti geofyzikálnych javov od slnečnej činnosti, súčasť geofyziky
iatrofyzika znamená smer v lekárstve v 17. storočí, vysvetľujúci pochody v ľudskom tele ako mechanické a fyzikálne procesy
kvantová fyzika znamená jedna zo základných vetiev fyziky
makrofyzika znamená náuka o objektoch pozorovateľných voľným okom, odbor fyziky
metafyzika znamená filozofická náuka o nadzmyslových princípoch bytia; teória východiskových kategórií filozofie
patafyzika znamená umelecké hnutie bojujúce proti ľudskej hlúposti iróniou, satirou a výsmechom
petrofyzika znamená náuka o fyzikálnych vlastnostiach hornín
rádiofyzika znamená náuka o elektromagnetickom vlnení