alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly

Navigácia: >

Dva dni v Chujave, Jurát - Jonáš Záborský

Značka: SnowMouse Publishing - Mgr. Anna Kiktova

Kategória: Paperback | Slovenská klasika

Popis:

Autor kriticky zobrazuje predrevolučné pomery v 19.stor.na Slovensku.Podáva dobové svedectvo o zápase jednoduchého človeka,ktorého sa dotýkajú snahy vládnucej vrstvy o ma´darizáciu Uhorska,úpadok šľachty,pohŕdanie slovanstvom a zaostalosť slovenského ľudu.Novela je zložená z dvoch hlavných časti-Ďeň škaredý,Ďeň pekný.Z rozprávania katolického farára rastica sa čitateľ dozvedá ako sa za pomoci niekoľkých priateľov podarilo Chujavu pretvoriť v pokrokovú obec.

Cena: 3.43 EUR s DPH

| Naspäť