alebo nájdi dovolenku:

Knižné tituly

Navigácia: >

Hráme sa so slovami - Eva Zbudilová, Miriam Laušová

Značka: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Kategória: Paperback | Jazyky, vzdelanie

Popis:

Hráme sa so slovami je zborník 101 pracovných listov pre predškolákov a žiakom nultého, 1. a 2. ZŠ. Vďaka pracovným listom zabezpečíte predchádzanie a odstraňovanie ťažkostí so sluchovou analyticko-syntetickou činnosťou mozgu, ktorá má vplyv nielen na písanie, ale aj čítanie. Cieľom pracovných listov je: * rozvoj schopnosti rozlišovať sluchom jednotlivé hlásky v slove, ich kvalitu a lokalizáciu, * zlepšovať schopnosť identifikovať z počutého slova prvé a posledné písmeno, chronologickú postupnosť písmen v slove, * následne z písmen zložiť slovo, skladať a rozkladať slová na slabiky, čiže rozvoj celkovej sluchovej analyticko-syntetickej činnosti mozgu.

Cena: 24.94 EUR s DPH

| Naspäť