Encyklopedia vedy a techniky pre milovnikov mudrosti - Encyklopedia.sk
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 26. január | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:
Knihy 2

 
Nicolas-Louis de Lacaille

Nicolas-Louis de Lacaille (* 15. marec 1713, Rumigny, Francúzsko – † 21. marec 1762, Paríž) bol francúzsky astronóm.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Rimavská Sobota

V okrese Rimavská Sobota sa nachádza 227 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.


Viac o pojme
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Abovce

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Abovce v okrese Rimavská Sobota.


Viac o pojme
Trolejbusová doprava v Sochumi

Sochumi, hlavné mesto gruzínskej separatistickej republiky Abcházska, prevádzkuje od roku 1968 vlastnú trolejbusovú sieť.


Viac o pojme
Trolejbusová doprava v Zugdidi

V gruzínskom meste Zugdidi bola do roku 2009 v prevádzke trolejbusová doprava.


Viac o pojme
Ilavská kotlina

Ilavská kotlina je geomorfologický podcelok Považského podolia.[1] Leží medzi Púchovským a Trenčianskym prielomom Váhu v centrálnej časti Trenčianskeho kraja a je prevažne rovinatá zníženina, tvorená treťohornými uloženinami s pokrovom riečnych náplavov Váhu a jeho prítokov.


Viac o pojme
Kura (rieka v Ázii)

Kura (v jazyku gruz. მტკვარი [Mt k vari], azerb. Kür, tur. Kura Nehri) je rieka v Turecku (horný tok 11,5%), v Gruzínsku (stredný tok 28,1%) a v Azerbajdžane (dolný tok 60,4%), prítok Kaspického mora. Je 1 364 km dlhá. Povodie má rozlohu 188 000 km².


Viac o pojme
Termojadrová fúzia

Termonukleárna reakcia (alebo termonukleárna syntéza alebo termonukleárna fúzia, inak tiež termojadrová reakcia alebo termojadrová syntéza alebo termojadrová fúzia) je jadrová syntéza, pri ktorej sú reakční partneri uzavretí v istom reakčnom objeme tak, že sa dosiahne to, že energia tepelného pohybu stačí na prekonanie elektrostatických odpudivých síl medzi nimi.


Viac o pojme
Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Súradnice: 48°09′14″S 17°04′18″V / 48,153833°S 17,07166°V / 48.153833; 17.07166


Viac o pojme
Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (skr. FVS UPJŠ) poskytuje vysokoškolské vzdelanie týkajúce sa verejnej správy - správy verejných, resp. spoločenských vecí, vykonávanej predovšetkým orgánmi štátnej správy, miestnej (ale aj záujmovej) samosprávy a v neposlednom rade i verejnoprávnymi inštitúciami.


Viac o pojme
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) je samosprávnou, vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorej hlavnou úlohou je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie potrebné pre vykonávanie lekárskeho povolania a vykonávať výskum v oblasti medicíny.


Viac o pojme
Budova Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity

Budova Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity je objekt FA STU a národná kultúrna pamiatka Slovenskej republiky vedená pod identifikačným číslom 101-829/0, ktorá sa nachádza na Námestí slobody č. 19 v Bratislave. Svojím charakterom a komplexným riešením možno túto budovu považovať za jedno z vrcholových diel architekta Emila Belluša. Presviedča nás o tom jej architektonický a priestorový koncept, celkové technické vybavenie, riešenie detailov a použitá škála materiálov a ich vysoké technické a remeselné zvládnutie.


Viac o pojme
Súbor Technik

Vysokoškolský umelecký súbor Technik pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vznikol v roku 1953. Postupne sa v ňom vytvorili tri samostatné umelecké telesá – folklórny súbor, spevácky zbor a komorný orchester. Najväčší z nich je folklórny súbor, ktorý má okrem tanečnej skupiny vlastnú ľudovú hudbu a spevácku skupinu.


Viac o pojme
Kategória:1820 vo vesmíre

Udalosti vo vesmíre a týkajúce sa výskumu vesmíru v roku 1820.


Viac o pojme
Kategória:1819 vo vesmíre

Udalosti vo vesmíre a týkajúce sa výskumu vesmíru v roku 1819.


Viac o pojme
Kategória:1822 vo vesmíre

Udalosti vo vesmíre a týkajúce sa výskumu vesmíru v roku 1822.


Viac o pojme
Kategória:1823 vo vesmíre

Udalosti vo vesmíre a týkajúce sa výskumu vesmíru v roku 1823.


Viac o pojme
Konceptuálny album

Konceptuálny album alebo koncepčný album je štúdiový album v ktorom sú všetky hudobné, či textové myšlienky spojené témou, alebo príbehom do jedného celku, respektíve tematického konceptu.[1] V protiklade k nemu sú bežné štúdiové albumy zbierkou (hlavne textovo, či tematicky) nesúvisiacich umelcových nahrávok. Zbierka skladieb jedného žánru, alebo (napríklad) zbierka milostných, či iných tematicky súvisiacich piesní, ktoré na seba nenadväzujú sa za koncepčný album nepovažuje.[2]


Viac o pojme
Clara Zetkinová

Clara Josephine Zetkinová (výslovnosť: [Cetkinová], na Slovensku uvádzaná aj ako Klára Zetkinová, nem. Clara Zetkin, rod. Clara Josephine Eißner; * 5. júl 1857, Wiederau, Sasko, dnes Nemecko – † 20. jún 1933, Archangeľskoje, ZSSR, dnes Rusko) bola nemecká ľavicová politička a bojovníčka za práva žien.


Viac o pojme
Peter Zubko

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (* 5. október 1972, Vranov nad Topľou, Slovensko) je slovenský rímskokatolícky duchovný, historik a slavista. Pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a archivár Arcidiecézneho archívu v Košiciach.[1] Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, analyzuje historické texty súvisiace s prelínaním byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície z kultúrno-historického, religiózneho a teologického hľadiska.[2]


Viac o pojme
Oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied

Oddelenie kozmickej fyziky je súčasťou Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Oddelenie kozmickej fyziky je zamerané na skúmanie fyzikálnych procesov prebiehajúcich v kozme, ktoré je možné študovať najmä prostredníctvom energetických kozmických častíc, včítane kozmického žiarenia. Prevádzkuje mnohoročné spojité meranie kozmického žiarenia neutrónovým monitorom na Lomnickom štíte[1] a zúčastňuje sa mnohých družicových experimentov.[2]


Viac o pojme
Historický ústav Slovenskej akadémie vied

Historický ústav Slovenskej akadémie vied (skr. HÚ SAV; 1982 - 1990 Ústav historických vied) je ústav SAV, ktorý sa zaoberá základným výskumom slovenských dejín od najstarších čias po súčasnosť, vybraných problémov všeobecných dejín a dejín vied a techniky na Slovensku. Vznikol v roku 1943.


Viac o pojme
Geologický ústav Slovenskej akadémie vied

Geologický ústav Slovenskej akadémie vied je vedecké pracovisko SAV sídliace v komplexe SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave a tiež na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici.


Viac o pojme
Vedec roka SR

Vedec roka SR je slovenská súťaž s cieľom „pravidelne oceňovať popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy vedeckého bádania, úspešné práce, zavádzanie nových technológií a pripomínať verejnosti najlepšie výsledky slovenského výskumu“.[1]


Viac o pojme
33377 Večerníček

33377 Večerníček je planétka v hlavnom páse planétok, ktorý okolo Slnka krúži vo vzdialenosti medzi 2,28 a 2,58 AU s inklináciou 7,1°. Jej obežná doba je približne 1256,2 dní (3,44 pozemských rokov).


Viac o pojme
7796 Járacimrman

7796 Járacimrman je planétka v hlavnom pásme planétok. Podľa parametrov dráhy patrí do podskupiny IIa. Charakter jej dráhy je taký, že sa nemôže k Zemi priblížiť na menej ako 197 mil. km.


Viac o pojme
Kategória:Astronomické objekty objavené v roku 1770

Astronomické objekty objavené v roku 1770.


Viac o pojme
Lich (pulzar)

Lich alebo PSR 1257 12 je pulzar v súhvezdí Panna vzdialený 2630 ly od Slnka.


Viac o pojme
PSR 1257 12

Lich alebo PSR 1257 12 je pulzar v súhvezdí Panna vzdialený 2630 ly od Slnka.


Viac o pojme
Mí Arae

Mí Arae (μ Ara/μ Arae), nazývaná aj Cervantes[1], je žltooranžová hviezda typu G podobná Slnku. Obieha okolo nej kamenná planéta.


Viac o pojme
HAT-P-5

HAT-P-5 alebo Chasoň je hviezda 12. magnitúdy v súhvezdí Lýra vzdialená približne 1 000 svetelných rokov od Zeme. Je to hviezda spektrálneho typu G, s hmotnosťou zhruba 1,16-násobku hmotnosti Slnka a polomerom 1,1-krát väčším než ten slnečný. Jej povrchová teplota je od tej slnečnej vyššia o 200 K a vek je odhadovaný na 2,6 miliardy rokov. V októbri roku 2007 bol ohlasený objav planéty - horúceho Jupitera s obežnou dobou necelé tri dni. Hustota planéty je menšia, než hustota vody, zhruba 0,7 g/cm3 a okolo hviezdy obieha so sklonom 87°.


Viac o pojme
Indický subkontinent

Indický polostrov alebo Predná India, Indický subkontinent je polostrov v južnej Ázii. Je tvorený Indickou platňou, ktorá smeruje na Eurázijskú platňu a formuje tak Himaláje. Celý polostrov obklopuje Indický oceán.


Viac o pojme
Pandžáb (Pakistan)

Pandžáb (pandžábsky a urdčina پنجاب, Panjabi) je s rozlohou 205 344 km²[1] jedna z najväčších pakistanských provincií, zároveň je z nich najľudnatejšia (cez 81,5 mil. obyvateľov v roku 2009[1]). Na juhu susedí so Sindhom, na západe s Chajbar Paštúnchwá a Balúčistánom. Severnými susedmi sú Pakistanom ovládaná časť Kašmíru Ázád Kašmír a Územie hlavného mesta Islamabádu.


Viac o pojme
180 pred Kr.

Rok 180 pred Kr. v oblastiach:
Kultúra
HudbaUmenie


Viac o pojme
Kuomintang

Kuomintang (tradičné znaky: 中國國民黨; zjednodušené znaky: 中国国民党; pinyin: Zhōngguó Guómíndǎng; slovenským prepisom Čung-kuo Kuo-min-tang) alebo Čínska národná strana, známa tiež pod skratkou KMT, je čínska konzervatívna politická strana pôsobiaca v súčasnosti v Čínskej republike na Taiwane.


Viac o pojme
Arávalí

Arávalí (doslova „rad vrcholov“[2]) je pohorie v západnej Indii a východnom Pakistane. S dĺžkou približne 800 km vedie zo severovýchodu cez indické štáty Radžastan, Harijána a Gudžarát a pakistanské provincie Pandžáb a Sindh.[3][4]


Viac o pojme
Břidličná (prírodná rezervácia)

Břidličná je prírodná rezervácia ev. č.3408 neďaleko obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, v okolí rovnomennej hory. Oblasť spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky.


Viac o pojme
Ekonomika Trinidadu a Tobaga

Trinidad a Tobago je najbohatšia krajina v Karibiku a podľa HDP na obyvateľa tiež tretia najbohatšia krajina v Amerike. Svetová banka ju charakteritzuje ako vysokopríjmovú ekonomiku. Na rozdiel od väčšiny anglicky hovoriaceho Karibiku, ekonomika krajiny je prevažne priemyselná, dominuje tu ropa a ropné produkty. Bohatstvo krajiny vyplýva z jej veľkých ropných zásob a produkcie ropy a zemného plynu.


Viac o pojme
Cihelenské rybníky

Cihelenské rybníky sú územie európskeho významu, od roku 2012 chránená oblasť. V júni 2012 boli vyhlásené Libereckým krajom prírodnou pamiatkou. Ochrana prírody sa týka štyroch rybníkov prepojených Stružnickým potokom, mokradí, lúk a lesov v ich okolí. Územie sa nachádza severozápadne od mesta Česká Lípa, približne 3 km od jeho centra, od Hornej Libchavy je vzdialené 1 km.


Viac o pojme
Batňovice

Batňovice je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 744 obyvateľov, z toho 390 mužov a 354 žien, pričom priemerný vek v obci bol 41,8 roka (muži 39,7 roka, ženy 44,2 roka).


Viac o pojme
Pilníkov

Pilníkov je mesto v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 1 218 obyvateľov, z toho 627 mužov a 591 žien, pričom priemerný vek v meste bol 39,7 roka (muži 37,2 roka, ženy 42,3 roka).


Viac o pojme
Kocbeře

Kocbeře je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 514 obyvateľov, z toho 269 mužov a 245 žien, pričom priemerný vek v obci bol 40,3 roka (muži 38,8 roka, ženy 42,0 roka).


Viac o pojme
Zdobín

Zdobín je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 103 obyvateľov, z toho 47 mužov a 56 žien, pričom priemerný vek v obci bol 41,6 roka (muži 39,1 roka, ženy 43,6 roka).


Viac o pojme
Jívka

Jívka je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 581 obyvateľov, z toho 290 mužov a 291 žien, pričom priemerný vek v obci bol 42,3 roka (muži 41,5 roka, ženy 43,2 roka).


Viac o pojme
Lánov

Lánov je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 1 761 obyvateľov, z toho 885 mužov a 876 žien, pričom priemerný vek v obci bol 38,5 roka (muži 37,4 roka, ženy 39,7 roka).


Viac o pojme
Lampertice

Lampertice je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 456 obyvateľov, z toho 227 mužov a 229 žien, pričom priemerný vek v obci bol 43,6 roka (muži 41,7 roka, ženy 45,5 roka).


Viac o pojme
Vilantice

Vilantice je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 204 obyvateľov, z toho 100 mužov a 104 žien, pričom priemerný vek v obci bol 40,2 roka (muži 40,1 roka, ženy 40,3 roka).


Viac o pojme
Havlovice

Havlovice je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 963 obyvateľov, z toho 482 mužov a 481 žien, pričom priemerný vek v obci bol 40,0 roka (muži 39,8 roka, ženy 40,1 roka).


Viac o pojme
Libotov

Libotov je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 175 obyvateľov, z toho 82 mužov a 93 žien, pričom priemerný vek v obci bol 42,5 roka (muži 40,0 roka, ženy 44,8 roka).


Viac o pojme
Trotina

Trotina je obec v Česku v okrese Trutnov v Královohradeckom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 81 obyvateľov, z toho 49 mužov a 32 žien, pričom priemerný vek v obci bol 41,2 roka (muži 41,5 roka, ženy 40,9 roka).


Viac o pojme
Stará Ľubovňa (okres)

Okres Stará Ľubovňa je okres v Prešovskom kraji na Slovensku. Má rozlohu 707,87 km², žije tu 53 949 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 76 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2018). Správne sídlo okresu je mesto Stará Ľubovňa. Okres bol v rokoch 1960-1968 zrušený.


Viac o pojme
Jesse David Leach

Jesse David Leach (* 3. júl 1978, Providence, Rhode Island, USA) je americký metalový spevák.


Viac o pojme
Nový Targ

Nowy Targ (nem. Neumarkt) je poľské mesto v Malopoľskom vojvodstve.


Viac o pojme
4. júna

4. jún je 155. deň roka v gregoriánskom kalendári (156. v priestupnom roku). Do konca roka zostáva 210 dní. Meniny má Lenka.


Viac o pojme
Ján Zlatoústy

Svätý Ján Zlatoústy (byzant. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ioannes Chrysostomos) (* 344/354 Antiochia, Turecko - † 14. september 407 Komana) bol byzantský cirkevný otec, kazateľ, konštantínopolský patriarcha, prvý biskup Východorímskej ríše a spisovateľ.


Viac o pojme
Academy Award za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe

Academy Award za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (Academy Award of Merit) je jedna z cien, ktorú každoročne udeľuje americká Akadémia filmových umení a vied za najlepšie filmové počiny roku.


Viac o pojme