alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Navigácia: Encyklopedia.sk >
Kategorie (1):
1. KNIHY
Produkty v kategórii (10):
Nový autorský zákon

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Zákon č. 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015 Autorský zákon.Viac...

Nájsť podobné
Nová príručka autorského práva

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

V súčasnom období rastie počet súdnych a mimosúdnych sporov týkajúcich sa oblasti autorských a obdobných práv (autorský zákon, tlačový zákon, audiovizuálny zákon, zákony o slobodnom prístupe k informáciám, o umeleckých fondoch, o povinných...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Autor(i): Jarmila Lazíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis

Autorský zákon č. 185/2015 s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Nový autorský zákon

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon č. 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015 Autorský zákon.Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2016/IIa

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: obchodný zákonník, občiansky zákonník, konkurz a reštrukturalizácia, verejné obstarávanie, živnostenský zákon, autorský zákon, rozhodcovské konanie, ochrana spotrebiteľa...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Autorský zákon č. 185/2015 s komentárom...Viac...

Nájsť podobné
Autorský zákon

Autor(i): Jarmila Lazíková

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov...Viac...

Nájsť podobné
Nová príručka autorského práva

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

V súčasnom období rastie počet súdnych a mimosúdnych sporov týkajúcich sa oblasti autorských a obdobných práv (autorský zákon, tlačový zákon, audiovizuálny zákon, zákony o slobodnom prístupe k informáciám, o umeleckých fondoch, o povinných...Viac...

Nájsť podobné
Nový autorský zákon

Kategória: KNIHY | Manažment, biznis | Marketing, reklama, médiá

Zákon č. 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015 Autorský zákon.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 domov