Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. | Zásady ochrany osobných údajov. | OK, súhlasím
 
Knihy | 7. december | Pred 100 rokmi | Prírodné vedy | Spoločenské vedy | Umenie | Slovensko | Slovník | SK CZ DE RU

Definícia:

Encyklopédia alebo náučný slovník je literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru. Využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí.
Zdroj:Wikipedia

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Eshop:Dan Brown Pôvod 200x200

Beletria.sk


1. Mrežovce
2. Meňavky

Hrotnáče

Hrotnáče alebo tŕňochvosty[1][2] (lat. Merostomata) sú jediní žijúci reprezentanti kedysi rozmanitej a úspešnej skupiny živočíchov, ktorá prežívala svoj rozkvet približne pred 300 miliónmi rokov. Sú to veľmi starobylé, skoro výhradne morské klepietkavce, ktoré mali spolu s vyhynutými kyjonožcami (Gigantostraca) zrejme spoločných predkov s trilobitmi. Nie sú to kôrovce, aj keď podobnosť tu je. Ich blízkymi príbuznými sú pavúkovce. Žijú v plytkých vodách pri pobreží Severnej Ameriky a juhovýchodnej Ázie. Najviditeľnejšie sú na jar, keď vychádzajú na breh, kde kladú vajíčka.


Viac o pojme
Lucia Barmošová

PhDr. Lucia Barmošová, PhD.[8] (* 4. jún 1982, Bratislava), je slovenská žurnalistka, rozhlasová a televízna moderátorka. Päťnásobná držiteľka titulu Osobnosť televíznej obrazovky, od roku 2005 pôsobí v TV JOJ. Okrem iného prednáša masmediálnu komunikáciu na súkromnej PEVŠ v Bratislave, je rozvedená a bezdetná.


Viac o pojme
Theodora (11. storočie)

Theodora Porfyrogennéta (starogr. ΘεοδώραTheodóra; * 980 – † 31. august 1056) bola posledná byzantská cisárovná z Macedónskej dynastie. Vládla od 19. apríla 1042 do jej smrti 31. augusta 1056. Spočiatku vládla ako spoluvládkyňa svojej sestry Zóé (1042 – 1050) a jej manžela Konštantína IX. Monomacha (1042 – 1055). Jej smrťou po 189 rokoch vlády zomrela Macedónska dynastia. Okrem cisárovnej Ireny bola jedinou byzantskou cisárovnou s cisárskym titulom - autokratos (t.j. vládnucou cisárovnou).


Viac o pojme
Zoe Porfyrogenéta

Zóé Porfyrogennéta (iné mená: Zoé Porfyrogennetka[1]; starogr. Ζωή ΠορφυρογέννητηZóé Porfyrogennété, iné prepisy mena pozri pod Zoe; * okolo 978, Konštantínopol – † 11. jún 1050, Konštantínopol) bola byzantská cisárovná od 11. novembra 1028 do jej smrti v roku 1050, manželka troch byzantských cisárov - Romana III. Argyra, Michala IV. Paflagónskeho a Konštantína IX. Monomacha. Ako cisárovná-vládkyňa vládla spolu so svojou sestrou Theodorou dva mesiace v roku 1042 a následne obe vládli aj spolu so Zóéinim tretím manželom Konštantínom IX.[2][3] Jej literárny portrét v Psellovej Chronografii býva popisovaný ako nezabudnuteľný.[4]


Viac o pojme
Ján III. (Nikajské cisárstvo)

Svätý Ján III. Dukas Vatatzes (iné prepisy: Vatatzés[2], Vataces[3]; cirkevne: Ján Milosrdný[2], po grécky: Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης – Ióannes III. Dukas Batatzes/Vatatzes[pozn. 1]; * okolo 1192[2]/1193[3], Didymoteichon – † 3. november 1254, Nymfaion; dnes Kemalpaşa) bol nicejský cisár v rokoch 1221/1222 – 1254.[2]


Viac o pojme
Konštantín X.

Konštantín X. Dukas (* 1006 - † 22. máj 1067) bol cisárom byzantskej ríše v rokoch 1059 až 1067.


Viac o pojme
Alexios V.

Alexios V. Dukas Murtzuflos (v preklade Zamračený; starogr. Ἀλέξιος Εʹ Δούκας ὁ Μούρτζουφλος; * ? – november/december 1204, Konštantínopol) bol byzantský cisár v roku 1204. Cisárom bol prehlásený počas štvrtej križiackej výpravy. Po dobytí Konštantínopola v apríli 1204 bol zosadený a uchýlil sa k bývalému cisárovi Alexiovi III., ktorý sa stal jeho tesťom. Ten ho nechal zajať a oslepiť, čím ho zbavil možnosti vládnuť. Následne sa dostal do rúk latiníkom, ktorí ho popravili.[1][2] Jeho prezývka podľa Niketu Choniata odkazovala na jeho veľké obočie.[3][4][5]


Viac o pojme
Planetárna ochrana

Planetárna ochrana[1], (angl. Planetary protection )[2], tiež všeobecný výraz ochrana planéty v spojení s kontamináciou napr. Marsu, alebo Zeme.[3] Významovo planetárna ochrana vychádza z kozmickej zmluvy (vyhláška 40/1968 Z.z.), kde v hlave IX sa doslovne uvádza: "Zmluvné štáty vykonávajú štúdium kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies a ich výskum tak, aby predišli ich škodlivému zamorovaniu a taktiež nežiadúcim zmenám v okolí Zeme, ktoré by mohli nastať prenesením mimozemskej hmoty, a pokiaľ je to nevyhnutné, robia proti tomu príslušné opatrenia."


Viac o pojme
Izák I.

Izák I. Komnenos (* 1005 - † 1061, Konštantínopol) bol byzantským cisárom v rokoch 10571059 a prvým vládnucim členom pochádzajúcim z dynastie Komnenovcov.


Viac o pojme
Andronikos I.

Andronikos I. môže byť:


Viac o pojme
Sulfid

Sulfid alebo sírnik[1] je zlúčenina síry s prvkami, ktoré máju nižšiu elektronegativitu ako síra. Väčšina sulfidov, hlavne kovové, sa považujú za soli kyseliny sírovodíkovej.[2]


Viac o pojme
Macedónska dynastia

Macedónska dynastia bola vládnuca dynastia Byzantskej ríše v rokoch 867 – 1056. K moci sa dostala prevratom Bazila I. voči Michalovi III. z Amorijskej dynastie. Pôvod rodu možno hľadať v Arménii, odkiaľ sa Bazilovi rodičia presťahovali do okolia Adrianopolu (dnešné Edirne), t.j. do niektorej z vtedajších thém Macedónia alebo Trákia. Podľa dobových historikov, napr. Fótia, bol rod spriaznený s Arsakovcami, pravdou však je, že Bazilovi rodičia boli prostí sedliaci. K Macedónskej dynastii sa radia aj nedynastickí vládcovia, ktorí sa do rodu priženili, alebo boli adoptovaní a vládli ako oficiálni spoluvládcovia, či regenti panovníkov Macedónskej dynastie. Významným prvkom obdobia vlády Macedónskej dynastie bola i vláda ženských panovníčok, sestier Zoe a Theodory. Obdobie vlády macedónskej dynastie býva označované aj ako obdobie macedónska renesancie. Počas jej vlády sa ríši podarilo úspešne odraziť útoky Arabov a znovuzískať rozsiahle územia v Anatólii, Arménsku a Sýrii a poraziť Bulharov i kyjevských nájazdníkov. Vrchol moci Byzantská ríša dosiahla za vlády Bazila II. Zánik vlády Macedónskej dynastie vrhol ríšu do chaosu, v ktorom sa na tróne vystriedali početní príslušníci byzantskej aristokracie. Ríša stratila v prospech Seldžukov Anatóliu a niektoré západné územia v prospech Normanov. Opätovná stabilita sa ríši vrátila až spolu s nástupom novej dynastie Komnénovcov.[1][2][3]


Viac o pojme
Kantakuzénovci

Kantakuzénovci[1] (iné mená pozri nižšie) bol byzantský aristokratický rod pochádzajúci z okolia maloázijskej Smyrny. Dvaja jeho príslušníci, Ján VI. Kantakuzénos a Matthaios Kantakuzénos, boli byzantskými cisármi, ďalší jeho príslušníci vládli v Morejskom despotáte. Rod významne zasiahol do dejín Byzantskej ríše v jej záverečnom období.[1][2]


Viac o pojme
Laskarovci

Laskarovci (iné mená: Laskaridovci[1], singulár Laskaris (starogr. Λάσκαρις), ženský rod Laskarina (starogr. Λασκαρίνα), podľa Geórgia Pachyméra aj Tzamantourovci (starogr. Tζαμάντουρος – Tzamantouros, iný prepis Tzamanturos) bol byzantský aristokratický rod vystupujúci v dejinách od 11. storočia. Mali neurodzené korene. Názov rodu napravdepodobnejše pochádza z perzského slova označujúceho bojovníka (laškarí). V rokoch 12081258 vládli Nikajskému cisárstvu, krátko pred obnovením Byzantskej ríše ich pri moci vystriedali Palaiologovci. V 14. – 15. storočí ich vplyv zoslabol avšak stále si udržali významné postavenie a udržali vlastníctvo početných majetkov.[2]


Viac o pojme
Angelovci

Angelovci (gr. Ἄγγελος, ženský rod: Άγγελίνα) bol byzantský aristokratický rod, vládnuca dynastia Byzantskej ríše a Epirského despotátu. Názov rodu je pravdepodobne odvodený z rovnomenného gréckeho slova anjel, členovia rodu boli rétormi často označovaní ako angelonymoi ("pomenovaní podľa anjelov"). Je však možné, že je meno odvodené od územia blízko Amidy, čomu nasvedčuje označenie Izáka II. ako "muža z Východu" v kronike Jána Kamatera. Podľa dobových historikov mal rod nízky pôvod. Na výslnie byzantský dejín sa dostala po tom, čo sa jej prvý známy člen Konštantín z Filadelfie oženil s dcérou Alexia I. Theodorou. Konštantín získal titul panhypersebastos a rodina vstúpila do služieb ríše. Viacerí jej príslušníci v 11. storočí pôsobili ako vojenskí velitelia. Po tom, čo bol v roku 1185 zvrhnutý cisár Andronikos I., bol Izák Angelos prehlásený za cisára. Vláda Angelovcov však v Byzancii nebola úspešná a Byzancia stratila niekoľko území v prospech susedných krajín. V roku 1195 bol Izák II. zvrhnutý jeho mladším bratom Alexiom III.[1] V roku 1204 Konštantínopol padol do rúk križiakom (pozri IV. križiacka výprava) a Angelovci dokázali moc udržať iba v Epire a Solúne. Pre odlíšenie sa od nižších neurodzených príslušníkov rodu prijali meno (Angelos) Komnenos Dukas. Pôvodne vládli ako nezávislí panovníci, avšak obnovená palaiologovská Byzancia územie znovu inkorporovala do svojich dŕžav a z Angelovcov sa znovu stali radoví úradníci alebo správcovia vazalských území (napr. Thesálie) .[2][3][4]


Viac o pojme
Sojuz TMA-14M

Sojuz TMA-14M bola ruská kozmická loď typu Sojuz. Dňa 25. septembra 2014 ju nosná raketa Sojuz-FG vyniesla z kozmodrómu Bajkonur na obežnú dráhu Zeme, po niekoľkohodinovom lete sa Sojuz pripojil k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), kam dopravil troch členov Expedície 41. Zostal u ISS ako záchranná loď až do marca 2015, kedy sa s ním rovnaká trojica kozmonautov vrátila na Zem.


Viac o pojme
Sojuz TMA-03M

Sojuz TMA-03M bola ruská kozmická loď typu Sojuz, ktorá 21. decembra 2011 odštartovala z kozmodrómu Bajkonur k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Dopravila tam troch členov Expedície 30Olega Kononenka, Andrého Kuipersa a Donalda Pettita. Potom zostala u ISS ako záchranná loď až do 1. júla 2012, kedy sa s ňou rovnaká trojica kozmonautov vrátila na Zem.


Viac o pojme
Zem ľudí

Zem Ľudí (franc. Terre des Hommes) je román z roku 1939, ktorého autorom je Antoine de Saint-Exupéry.


Viac o pojme
Pontské vrchy

Pontské vrchy (tur. Kuzey Anadolu Dağları) sú sústavou alpínskych pohorí tiahnúcich sa v dĺžke asi 1 000 km pozdĺž čiernomorského pobrežia Turecka. Možno ich považovať za predĺženie balkánskej vetvy Srednogorie. Ich nadmorská výška postupne rastie od západu k východu, najvyšším vrcholom je Kaçkar Dağı (3 937 m) v Doğu Karadeniz Dağları (Východočiernomorské vrchy). Pri turecko-gruzínskych hraniach na nich nadväzuje Malý Kaukaz. Na juhu susedí s centrálnou Anatólskou plošinou, od ktorej sú oddelené Severoanatólskym zlomom. Na juhovýchode prechádzajú v Arménsku vysočinu.


Viac o pojme
STS-84

STS-84 bola misia amerického raketoplánu Atlantis. Išlo o 84. let raketoplánu a 19. let raketoplánu Atlantis. Cieľom letu bolo šieste stretnutie raketoplánu s ruskou orbitálnou stanicou Mir. Raketoplánom sa na Zem vracal Jerry M. Linenger, ktorý pracoval na vesmírnej stanici a ktorého tu vystriedal C. Michael Foale.


Viac o pojme
STS-86

STS-86 bola misia amerického raketoplánu Atlantis. Išlo o 87. let raketoplánu a 20. let raketoplánu Atlantis. Cieľom letu bolo siedme stretnutie raketoplánu s ruskou orbitálnou stanicou Mir. Raketoplánom sa na Zem vracal C. Michael Foale, ktorý pracoval na vesmírnej stanici a ktorého tu vystriedal David A. Wolf.


Viac o pojme
Kategória:Veľvyslanci vo Švédsku

Pozri aj: Kategória:Veľvyslanci Švédska


Viac o pojme
Power Up

Power Up (niekedy skracované ako PWR/UP a štylizované ako PWRϟUP) je sedemnásty štúdiový album australskej hard rockovej skupiny AC/DC. Vyšiel 13. novembra 2020 prostredníctvom Columbia Records. Ide o prvý album skupiny, ktorý vyšiel po smrti pôvodného gitaristu Malcolma Younga (ten však kvôli chorobe nehral už na predchádzajúcom albume Rock or Bust z roku 2014). Od vydania albumu Rock or Bust skupinu postupne opustili traja ďalší členovia – bubeník Phil Rudd, spevák Brian Johnson a basgitarista Cliff Williams. Všetci sa pred vznikom tohto nového albumu do skupiny vrátili.[1]


Viac o pojme
San Cristóbal (ostrov)

San Cristóbal je najvýchodnejšie umiestnený ostrov súostrovia Galapágy. Jeho povrch je tvorený mlado a nezvetrane vyzerajúcimi početnými lávovými prúdmi. Približne v strede ostrova sa nachádza štítový vulkán s rovnakým menom. Jeho posledná erupcia sa odhaduje na menej ako 1 000 rokov pred Kristom. Asi 5 km od západného pobrežia ostrova sa nachádzajú dva morfologicky odlišné skalné útvary Kicker Rock. Ich vznik je však priamo spojený so vznikom a neskoršími erupciami prebiehajúcimi na ostrove.


Viac o pojme
Queen Mary’s Peak

Queen Mary s Peak je názov aktívnej sopky na ostrove Tristan da Cunha. Sopka pokrýva prakticky celý ostrov, jej aktivita nie je obmedzená na hlavný kráter, ale aj viacero parazitických kráterov obkolesujúcich sopku.


Viac o pojme
Mošonský Dunaj

Mošonský Dunaj (maď. Mosoni-Duna) je rieka a riečne rameno Dunaja na Slovensku a v Maďarsku s dĺžkou približne 121,5 km.


Viac o pojme
Bahenný kanál

Bahenný kanál[1][2] je umelý odvodňovací kanál na južnom Slovensku v juhovýchodnej časti Žitného ostrova v obci Trávnik a v obci Klížska Nemá v Komárňanskom okrese v Nitrianskom kraji v povodí Dunaja spájajúci Trstinový kanál s kanálom Čičov-Klížska Nemá. Geomorfologická kategorizácia polohy Bahenného kanála: geomorfologická oblasť Podunajská nížina; geomorfologický celok Podunajská rovina.[3] Regionálne začlenenie: región Podunajsko. Hydrologické poradie Bahenného kanála: 4-20-01-187. Bahenný kanál má dĺžku 1,0 km.


Viac o pojme
Dolná (potok)

Dolná (do 2010 aj Dóna alebo Dona[1]) je krátky potok v juhovýchodnej časti okresu Nové Zámky. Odhliadnuc od krátkeho potoka prameniaceho v oblasti Panského lesa pri osade Kováčov, je Dolná jediným trvalým vodným tokom prameniacim a tečúcim v pohorí Burda. Je to ľavostranný prítok Dunaja, meria 3,3 km a je tokom II. rádu.


Viac o pojme
Biely Kriš

Biely Kriš (rum. Crișul Alb, maď. Fehér-Körös) je rieka v Rumunsku a Maďarsku, prameniaca v Apusenských vrchoch a tečúca smerom do Maďarska.


Viac o pojme
Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky je útvar Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Jeho „dominantnou úlohou je reprezentácia prezidenta Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky a Slovenskej republiky“.[2] Útvar poskytuje vojenské pocty pri návštevách prezidenta a v čase vojnového alebo núdzového stavu zabezpečuje ochranu prezidenta a jeho sídla.[3] Od 15. mája 2018 je veliteľom plukovník Ing. Branislav Vavrinec.[4] Predtým jej od roku 2010 velil plk. Ing. Miroslav Ištván.[1] Nadradenou jednotkou je Vojenská kancelária prezidenta SR.[5]


Viac o pojme
Podraz 6

Podraz 6 je hra pre počítače ZX Spectrum. Žáner hry sa podobá textovým hrám. Autorom je Anton Tokar. Jedna so o hru pre jedného hráča ktorá sa ovláda klávesnicou. Hra bola vydaná spoločnosťou Antok Software na Slovensku v roku 1988 pre ZX Spectrum.


Viac o pojme
Ripple

XRP je skratka pre X RiPple.[1] XRP je decentralizovaná kryptomena so zdieľanou sieťou s verejne dostupným zdrojovým kódom slúžiaca na medzištátne prevody z a do fiat mien. Písmeno x je na začiatku názvu zvolené z dôvodu označenia mien, ktoré nie sú vydávané konkrétnym štátom a jeho centrálnou bankou tak ako napr. štandardné meny €, $ a pod. XRP sa pôvodne volalo Ripple a ich materská organizácia Ripple Labs Inc., ale kvôli tomu aby sa to nemýlilo kyrptomenu premenovali na XRP a materskú organizáciu na Ripple Inc.


Viac o pojme
Ethereum

Ethereum je kryptomena (ETH) a open-source platforma založená na decentralizovanej databáze, tzv. blockchain, ktorý chráni pred neoprávneným zásahom z vonkajšej aj z vnútornej strany. Ethereum je druhá najväčšia kryptomenová platforma podľa trhovej kapitalizácie, hneď za Bitcoinom.[1] Jeho celková kapitalizácia vo februári 2021 presiahla 180 miliárd dolárov.[2] Jednou z hlavných funkcií spoločnosti Ethereum sú smart zmluvy. Smart zmluvy Ethereum sú vykonávané virtuálnym strojom Ethereum alebo EVM (virtuálny stroj Ethereum).[3]


Viac o pojme
Košický kraj (1948 – 1960)

Košický kraj bol správny celok v Česko-Slovensku, ktorý existoval v rokoch 19481960. Jeho centrom boli Košice. Kraj mal rozlohu 7 523 km².[1]


Viac o pojme
GRBAlpha

GRBAlpha je umelá družica Zeme, súčasť česko-japonsko-maďarsko-slovenského[pozn. 1] vedeckého projektu s cieľom technologickej demonštrácie detegovania zábleskov gama žiarenia (skratka GRB z angl. gamma ray burst) pomocou štandardizovaných nanosatelitov. Projektovým koordinátorom misie a prevádzkovateľom družice je Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a projekt nadväzuje na misiu prvého slovenského satelitu skCUBE.


Viac o pojme
Alibi

Alibi (z lat. alibi – „inde, na inom mieste“[1]) je dôkaz podozrivého, obvineného alebo obžalovaného zo spáchania trestného činu o neprítomnosti na mieste činu v čase spáchania príslušného trestného činu.[2][3][4][5]kriminalistike sa rozlišuje pozitívne a negatívne (lživé) alibi. Uznanie alebo neuznanie alibi sa odôvodňuje previerkou a vyhodnotením dôkazov.[1]


Viac o pojme
Drevárstvo

Drevárstvo je odvetvie spracovateľského priemyslu, ktoré sa zaoberá spracovaním dreva a drevných materiálov. V stredoeurópskom regióne sa do tejto oblasti zaradzuje aj celulózensko-papierenský priemysel. Oblasť pôsobnosti drevospracujúceho priemyslu začína pri vyťaženej guľatine v lese. Ťažba dreva ako aj pestovanie lesa spadá do oblasti lesníctva. Oblasti drevárstva sa rozdeľujú na prvostupňové spracovanie dreva (napr. porez, sušenie, základné opracovanie dreva) a na druhostupňové spracovanie dreva (napr. výroba nábytku, výroba polotovarov, podlahovín, drevených stavieb).[1]


Viac o pojme
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky zabezpečuje úlohy súvisiace s úlohou prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Podieľa sa aj na iných úkonoch súvisiacich s výkonom ústavných právomocí prezidenta. Podradenou jednotkou Vojenskej kancelárie je Čestná stráž prezidenta SR.[1]


Viac o pojme
Cyril Bystrík Janík

Cyril Bystrík Janík (* 5. január 1952, Liptovská Teplička – † 9. november 1998, Česko) bol tajným františkánom a jedným z posledných kňazov, rehoľníkov-väzňov a obetí komunistického režimu.


Viac o pojme
Iturup

Iturup (rus. : Итуруп; po āinsky: エ ト ゥ オ ロ プ シ リ, Etuworop-sir; jap. : 択 捉 島, Etorofu-tó) je najväčší ostrov a zároveň jeden z najjužnejších ostrovov Kuríl. Patrí do Sachalinskej oblasti na krajnom východe Ruskej federácie.


Viac o pojme
Bonapartovci

Bonapartovci (pôvodne Buonapartovci) sú bývalá cisárska a kráľovská európska dynastia janovského pôvodu. Založil ju v roku 1804 Napoleon I., syn janovského šľachtica Carla Buonaparteho. Napoleon bol francúzsky vojenský vodca, ktorý sa dostal k moci počas francúzskej revolúcie a ktorý v roku 1804 pretvoril Prvú francúzsku republiku na Prvé francúzske cisárstvo, päť rokov po svojom štátnom prevrate v novembri 1799 (18 Brumaire). Napoleon a Grande Armée museli bojovať proti všetkým významným európskym mocnostiam a ovládol kontinentálnu Európu prostredníctvom série vojenských víťazstiev počas napoleonských vojen. Na tróny klientských štátov dosadil členov svojej rodiny, čím rozšíril moc dynastie.


Viac o pojme
Sekvoja

Sekvoja (lat. Sequoia) je rod rastlín (presnejšie stromov) z čeľade cyprusovité[1]. V starších systémoch sa zaraďoval do čeľade tisovcovité[2] alebo do čeľade sekvojovité[3].


Viac o pojme
ISO 3166-2:AO

Kódy ISO 3166-2 pre Angolu identifikujú 18 provincií. Prvá časť (AO) je medzinárodný kód pre Angolu, druhá časť pozostáva z troch písmen identifikujúcich provinciu.


Viac o pojme
Robotizovaná prevodovka

Robotizovaná prevodovka alebo aj "automatizovaná" a "motorizovaná" prevodovka je druh prevodovky používaný v dopravných prostriedkoch.


Viac o pojme
Baletné špičky

Baletné špičky je druh obuvi používanej v balete, umožňujúcej tanec na špičkách, nazývaný tiež en pointe. Na špičkách tancujú zvyčajne ženy, ale niekedy aj muži.[1][chýba vhodnejší zdroj] Tanec na špičkách by mal pôsobiť pôvabne a žensky aj keď je naň potrebná sila.[2][chýba vhodnejší zdroj]


Viac o pojme
Partita

Partita môže byť:

  • jednotlivá časť (veta) tanečného sledu alebo variačného radu
  • suita (hudba)

Viac o pojme
Grad (uhol)

Grad [1][2] (iné názvy: grád[3][4][5], gon [1][2][6][3][7], gón[5], stotinný/stotinový stupeň [7][8]; zriedkavo: stupeň[6], centigrád [v širšom zmysle] [3] ; nesprávne: gradián[9]; značka: gon, staršie: g, g, C) je jednotka veľkosti rovinného uhla. 1 grad (gon) = 1/100 pravého uhla = 1/400 plného uhla = π/200 rad = 15,708 mrad = 0,9 stupňa. Delí sa na 10 decigradov (=decigonov), 100 centigradov (=centigonov, stotinových/stotinných minút), 1000 miligradov (=miligonov) a 10 000 decimiligradov (=decimiligonov, stotinových/stotinných sekúnd). Grad nepatrí do sústavy SI. Používa sa najmä v geodézii.[10][11][12][13] V minulosti používaný aj v geológií.


Viac o pojme
Stara reka (prítok rieky Strjama)

Stara reka (bulh. Стара река) je rieka v centrálnom južnom Bulharsku v Plovdivskej oblasti v okrese Karlovo. Je ľavým prítokom rieky Strjama a jej dĺžka je 20 km.


Viac o pojme
Bochot (rieka)

Bochot (bulh. Бохот), známa tiež pod názvom Bochoťa (bulh. Бохотя) a na hornom toku ako Kurudere (bulh. Курудере) je rieka, nachádzajúca sa v severnom Bulharsku vo Veliko Tărnovskej oblasti. Je ľavým prítokom rieky Rosica.


Viac o pojme
Iskăr

Iskăr (bulh. Искър) je rieka v Bulharsku, pravostranný prítok Dunaja. Má dĺžku 368 km a povodie s rozlohou 8 646 km².


Viac o pojme
Sekvojovec

Sekvojovec (lat. Sequoiadendron) je rod ihličnatých stromov z čeľade cyprusovité (resp. staršie z čeľade tisovcovité); v minulosti sa obsah tohto rodu považoval za súčasť rodu sekvoja (Sequoia). Jediným druhom rodu sekvojovec je sekvojovec mamutí[1] (staršie alebo nepresne: sekvoja obrovská[2][3]; staršie alebo nepresne: sekvoja mamutia[4][5]; ľudovo: mamutí strom[3], wellingtonia[3]; lat. Sequoiadendron giganteum, staršie Sequoia gigantea).


Viac o pojme
Airbus Helicopters

Airbus Helicopters SAS (predtým Eurocopter Group) je svetový výrobca vrtuľníkov založený v roku 1992 spojením divízií francúzskeho výrobcu Aérospatiale a nemeckého DASA. Momentálne je spoločnosť súčasťou Airbus Group.


Viac o pojme
Prochodna

Prohodna (bulh. Проходна, doslova Priechodná), ľudovo nazývaná Božie oči, je jaskyňa v severnom Bulharsku v pohorí Stará planina.


Viac o pojme
Chlorečnan draselný

Chlorečnan draselný, KClO3, je zlúčenina, ktorá sa používa v pyrotechnike. So škrobom a dusičnanmi alebo chloridmi niektorých kovov horí farebným plameňom podľa kovu:


Viac o pojme
Identikit

Identikit je pokus o zostavenie portrétu hľadanej osoby na základe výpovedí svedkov, používaný v kriminalistickej praxi. Podoba tváre sa postupne skladá z jednotlivých segmentov (nos, oči a pod.), ktoré svedok vyberá z ponuky štandardných vzorov, kým celkový obraz nezodpovedá tomu, ako si dotyčného zapamätal. Pôvodne sa tvorbou identikitu zaoberali kresliari, neskôr ich nahradili špeciálne počítačové programy. Identikit používajú policajti pri vyšetrovaní, prípadne sa prostredníctvom masmédií obracajú na verejnosť so žiadosťou o identifikácii dotknutej osoby. Ako prvý použil túto metódu koncom päťdesiatych rokov detektív z Los Angeles Hugh C. McDonald.


Viac o pojme
PLU

PLU (skratka z anglického price look-up code, „kód pre dohľadanie ceny“) je systém identifikačných čísiel tovaru, ktorý sa začal používať začiatkom deväťdesiatych rokov.


Viac o pojme
Fúga

Fúga (tal.) je trojdielna neperiodická kontrapunktická skladba pre dva až šesť hlasov založená na jednej, dvoch až troch témach. Fúga je vrcholný formový typ európskej imitačnej hudby; vznikol v období baroka.


Viac o pojme
Fruška gora

Fruška gora (srb. Фрушка гора, maď. Tarcal-hegység) je pohorie v juhozápadnej časti Vojvodiny, v historickom regióne Srem/Srijem. Tiahne sa od mesta Ilok na hranici Srbska s Chorvátskom až po Sremski Karlovci. Dvíha sa južne od Dunaja. Pohorie má na dĺžku 75 km a na šírku 12 km. Väčšina územia hôr je od roku 1960 chránená ako Národný park Fruška gora (srb. Nacionalni park Fruška gora). Rozloha pohoria je 255 km2. Najvyšším vrcholom je Crveni Čot (539 m n. m.)


Viac o pojme