Vulkanológia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Vulkanológia
Erupcia vulkánu Mayon na Filipínach

Vulkanológia je veda, ktorá sa zaoberá vznikom a stavbou vulkánov, javmi ktoré prebiehajú pri sopečnej erupcii a v neposlednom rade aj zložením a vlastnosťami vulkanických produktov (ako sú láva, pyroklasty, utuhnuté sopečné horniny, pemza, atď.). Vedci, ktorí sa zaoberá vulkanológiou sa nazývajú vulkanológovia.

Vulkanologický výskum v sebe zahŕňa jednak prácu v teréne, ako aj laboratórne skúmanie vzoriek (využitím chemických, kryštalografických a iných metód).

Jedna oblasť záujmu vulkanológov sa zameriava na samotné procesy pri vulkanickej erupcii, opis vlastností a zloženia rôznych vulkanických produktov, kým druhá, nemenej dôležitá oblasť, ktorej sa venujú vulkanológovia, je predpovedanie budúcich vulkanických erupcií. Aj keď sa erupcia sopky nedá stanoviť na konkrétny dátum a čas, napriek tomu je to veľká pomoc pri predchádzaní katastrofám a obetiam na ľudských životoch.

Vznik a morfológia vulkánov

Bližšie informácie v článkoch: Sopka a Sopečná činnosť

Vulkanická činnosť je spôsobená výstupom roztavenej magmy na zemský povrch. Každý vulkán sa obvykle skladá z tzv. magmatického rezervoáru, ktorá sa nachádza pod sopkou a predstavuje zásobáreň magmy. Táto vystupuje prívodnými komínmi a vylieva sa cez hlavný, alebo vedľajšie (parazitické) krátery na povrch, kde sa nazýva láva. Charakter sopečných erupcií je ovplyvnený zložením magmy a môže byť viac, alebo menej explozívny. Sprievodné znaky erupcie sú emisie plynov, pár a popola, menšie zememtrasenia a pyroklastické prúdy.

Tektonické prostredia vulkánov

Bližšie informácie v hlavnom článku: Platňová tektonika

Vulkanická činnosť je spätá s pohybom litosféry po plastickej časti plášťa - astenosfére a vyskytuje sa v nasledovných prostrediach:

Významní vulkanológovia

Vo svete
Na Slovensku

Literatúra

  • KONEČNÝ, Vlastimil; HURAIOVÁ, Monika. Vulkanológia. Prvé. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2020. 337 s. ISBN 978-80-223-4920-8.

Pozri aj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Vulkanológia

...


Updating...x
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk