Vstrekovanie paliva - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Vstrekovanie paliva
 ...
Radové vstrekovacie čerpadlo vznetového motora
Vstrekovač prúdového leteckého motora

Vstrekovanie paliva je spôsob prípravy zmesi paliva so vzduchom pre spaľovacie motory. Spočíva v streknutí paliva cez malý otvor - dýzu vstrekovača do priestoru motora: nasávacieho potrubia, nasávacieho kanálu, komôrky, valca, alebo spaľovacej komory. Palivo pred dýzou je stlačené na výrazne vyšší tlak, ako je tlak v priestore do ktorého sa vstrekuje. Následkom toho a malého rozmeru dýzy sa palivo počas vstreku rozpráši na jemné častice, čo urýchľuje tvorbu spaľovacej zmesi.

V starších aplikáciách najmä pre vznetové motory sa využívalo pneumatické vstrekovanie, pri ktorom bolo palivo s nezvýšeným tlakom do spaľovacieho priestoru dopravované cez dýzu prostredníctvom prúdu stlačeného vzduchu.

Vstrekovanie paliva zabezpečuje vstrekovacie zariadenie, ktoré sa obvykle skladá z nasledovných častí: palivová nádrž, dopravné čerpadlo, čističe paliva, vstrekovacie čerpadlo, vstrekovač a potrebné spojovacie potrubie. Niektoré súčasti nemusia byť v konkrétnom riešení zastúpené, resp. môžu byť pridané iné súčasti.

Rozdelenie

Podľa typu motora a koncepcie vstrekovania je potrebné pre osobitosti konštrukcie a podmienok práce rozlišovať:

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...