Starogréčtina - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Starogréčtina

Starogréčtina je prvá etapa vývinu gréčtiny.

Starogréčtina môže označovať:

  • v užšom zmysle len atické nárečie z 5. a 4. stor. pred Kr. (dodnes norma pre klasickú gréčtinu)
  • v širšom zmysle: všetky grécke nárečia, ktorými sa hovorilo od prvých nálezov gréckeho písma okolo roku 800 pred Kr. (alebo teoreticky už od 1100 pred Kr.):
    • do začiatku helenistického obdobia okolo roku 300 pred Kr., alebo
    • ak ide o pojem z dvojice (trojice) pojmov starogréčtina (- stredoveká gréčtina) – novogréčtina: do cca 600 po Kr., čiže vrátane helenistickej gréčtiny (koiné) a ranobyzantskej gréčtiny

Tento článok je o gréckych nárečiach od 800 pred Kr. do 300 pred Kr. Ostatné pozri pod grécke jazyky.

Starogrécke nárečia

Starogrécke nárečia (české názvy)

Starogrécke nárečia sa štandardne delia takto:

Z achájskych nárečí sa nezachovali nijaké literárne pamiatky.

V helenistickom období (presnejšie okolo 300 pred Kr.) prevládol v celom helenizovanom svete atický dialekt, ktorý sa v zjednodušenej verzii stal "všeobecným jazykom" – grécky koiné dialektos.

Transkripcia starogréčtiny používaná na slovenskej Wikipédii sa nachádza v tejto tabuľke.

Iné projekty

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Starogréčtina

Príliv
Prírodná veda
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Prešovská univerzita v Prešove
Prieliv
Prvý svet
Región
Regionálna geografia
Regionálny rozvoj
René Matlovič
Rovník
Rovnobežka (geografia)
Rozloha
Rozvojová krajina
Súmestie
Savana
Sektorový model (geografia)
Severná pologuľa
Slepá mapa
Slovenská akadémia vied
Slum
Sociálna geografia
Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely
Starý svet
Starogréčtina
Staroveké Grécko
Staroveký Rím
Step (krajina)
Stredomorie (Stredozemné more)
Susedná krajina
Svetadiel
Svetová strana
Svetový čas
Teplotné pásmo
Teritoriálne vody
Topografia
Toponymum
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Urbánna geografia
Urbanizácia
Urbanizmus
Východná hemisféra
Veda
Vedy o Zemi
Verejná správa
Vnútrozemský štát
Windsor
Západná hemisféra
Západopacifický litosférický blok
Zahraničie
Zem
Zemepisné súradnice
Zemepisný objav
Zemská os
Zoznam štátov
Zoznam štátov a závislých území
Zoznam štátov podľa hrubého domáceho produktu
Zoznam štátov podľa indexu ľudského rozvoja
Zoznam štátov podľa počtu obyvateľov
Zoznam hlavných a najväčších miest štátov
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...