Sústava astronomických konštánt - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Sústava astronomických konštánt

Astronomické konštanty sú konštanty používané pri astronomických výpočtoch, tvoriace ucelenú sústavu konštánt, vyjadrenú jednotkami sústavy SI a astronomickými jednotkami dĺžky, času a hmotnosti. Astronomickou jednotkou času je deň; 1 d = 86 400 s. Inou astronomickou jednotkou času je juliánske storočie, zodpovedajúce intervalu 36 525 d. Astronomickou jednotkou hmotnosti je hmotnosť Slnka (M). Astronomickou jednotkou dĺžky je AU, ktorá má v Gaussovej gravitačnej konštante k hodnotu 0,017 202 098 95, ak sa meria v astronomických jednotkách času a hmotnosti. Rozmer K2 zodpovedá rozmeru gravitačnej konštanty G (t. j. L3. M−1. T−2). Sústavu astronomických konštánt tvorí Gaussova gravitačná konštanta (definovaná), desať základných (primárnych) konštánt a odvodené konštanty. Medzinárodná astronomická únia odporúčala zaviesť tieto konštanty v ročenkách, katalógoch a vedeckých publikáciách od roku 1984 a používať ekvinokcium 2000,0 namiesto 1950,0. K sústave astronomických konštánt patria aj pomery hmotností Slnka k jednotlivým planétam (vrátane mesiacov planét). Niektoré údaje hmotností planét sa však od roku 1976 spresnili.

Astronomické konštanty
Gaussova gravitačná konštanta k = 0,017 202 098 95
Primárne konštanty
Rýchlosť svetla c = 299 792 458 m. s−1
Čas, za ktorý prejde svetlo jednotkovú vzdialenosť τAU = 499, 004 782 s
Rovníkový polomer Zeme aE = 6 378 140 m
Dynamický koeficient Zeme J2 = 0, 001 082 63
Geocentrická gravitačná konštanta GE = 3, 986 005. 1014 m3−2
Gravitačná konštanta G = 6, 672. 10−11 m3. kg−1. s−2
Pomer hmotnosti Mesiaca a Zeme μ = 0, 012 300 02
Generálna precesia v dĺžke za juliánske storočie pre epochu 2000,0 P = 5 029, 096 6"
Sklon ekliptiky pre epochu 2000,0 e = 23° 26′ 21,448″
Nutačná konštanta pre epochu 2000,0 ε = 9, 210 9"
Odvodené konštanty
Astronomická jednotka AU = 1, 495 978 70. 1011 m
Slnečná paralaxa π = 8, 794 148"
Aberačná konštanta pre epochu 2000,0 K = 20, 495 52"
Sploštenie Zeme f = 0, 003 352 81 = 1/298,257
Heliocentrická gravitačná konštanta GS = 1, 327 124 38. 1020 m3. s−2
Pomer hmotnosti Slnka a Zeme GS/GE = 332 946, 0
Pomer hmotnosti Slnka a sústavy Zem-Mesiac M/(ME + MM) = 328 900,5
Hmotnosť Slnka M = 1, 989 1. 1030

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Sústava astronomických konštánt

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk