Poslanec - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Poslanec
Disambig.svg O osobe poverenej nejakým poslaním, poslovi, vyslancovi (zastarno: poslanec) pozri posol.

Poslanec alebo zastarano vyslanec[1] je osoba, ktorá v zastupiteľských demokraciách zastupuje (reprezentuje) občanov v zastupiteľských zboroch. Člen zastupiteľského zboru s názvom kongres (napr. Kongres Spojených štátov, Kongres Peruánskej republiky, Kongres Kolumbijskej republiky) sa označuje ako kongresman.[2] Poslanec Uhorského snemu sa historicky označoval výrazom ablegát.[3][4]

Zastupiteľské zbory môžu byť vytvorené na rôznych úrovniach. Na Slovensku sú to štyri úrovne:

Poslanci sú do svojej funkcie volení občanmi.[5]

Referencie

  1. poslanec . In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. V. V – Ž. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. 848 s. Dostupné online. .
  2. kongres . In: Jarošová, Alexandra – Buzássyová, Klára (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1. Dostupné online. .
  3. ablegát . In Buzássyová, Klára – Jarošová, Alexandra (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4. Dostupné online. .
  4. ablegát . In: Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov : akademický´'. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6. Dostupné online. .
  5. poslanec . In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. III. P – R. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. .
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Poslanec

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk