Pluk - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Pluk
Britský 1. pluk vojvodu z Wellingtonu

Pluk alebo staršie označenie regiment je vojenská jednotka, skladajúca sa z viacerých práporov určená na plnenie taktických úloh[1]. Veliteľ pluku je plukovník.

V závislosti od ozbrojených síl, krajiny pôvodu a určenia, sa môže pluk v súčasnosti podobať na brigádu a počet jeho vojakov môže mať rozsah od niekoľkých stoviek po 2000 - 3000. Od 18. storočia sa termín pluk používa pre jednotku zloženú z 10 rôt, ktoré majú po 80 - 100 mužov.[2] Je však nutné podotknúť, že v európskych aj americkej armáde sa do 19. storočia termíny pluk a prápor často používali na označenie jednotiek približne rovnakej veľkosti.[2] Pluky a/alebo brigády sú väčšinou sformované do divízií.

Stredoveké pluky, ako aj niektoré pluky do 19. storočia, mali okrem svojho veliteľa aj majiteľa, ktorý s nimi mohol narábať podľa svojvôle, dokonca ich predať.

V niektorých krajinách, ako napríklad Spojené kráľovstvo, či USA, existujú niektoré pluky, s určitými obmenami už stovky rokov. V mnohých armádach sú, prípadne boli, niektoré pluky vytvárané na základe regionálnej príslušnosti, národnosti jeho príslušníkov, či elitného výberu, ktorý spolu s náročným výcvikom zlepšil kompaktnosť jednotky, jeho morálku a tým aj efektívnosť v boji. V určitých prípadoch však takáto organizácia má svoje nevýhody a neraz vedie v armáde k nezdravej rivalite medzi jednotlivými plukmi.

Pluky sa delia podľa jednotlivých odnoží vojska na pechotné, tankové, motorizované, výsadkové, spojovacie, ženijné atď. Fakticky však takéto jednotky pozostávajú z radu menších oddielov (rôt, čiat, družstiev), ktoré majú rôzne zameranie, názov pluku sa preto určuje podľa prevládajúceho typu vojsk. Napríklad v motostreleckom pluku sa nachádzajú 2 - 3 motostrelecké prápory, 1 tankový prápor, 1 delostrelecký prápor, 1 protilietadlový prápor, protitanková batéria, prieskumná rota, ženijná rota, spojovacia rota, čata chemickej obrany, opravárenská rota, zásobovacia rota, jednotka plukovej hudby a sanitný oddiel.

Referencie

  1. Vejmelka, O. a kol., Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů. Správa doktrín Ředitelství výcviku a doktrín, Vyškov, 2005, s. 170
  2. a b Mc Intyre, J. R., Regiment. In:PIEHLER, G. Kurt. Encyclopedia of Military Science.  : SAGE Publications, 2013. 1928 s. ISBN 978-1-4129-6933-8.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Pluk

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk