Peer review - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Peer review
 ...
Recenzent hodnotiaci kritériá na pridelenie vedeckého grantu.

Peer review (z angl. „kontrola/revízia seberovnými“), recenzné hodnotenie alebo recenzné konanie[1] je kontrola práce (činnosti) alebo diela tretími osobami (spravidla odborníkmi) činnými v rovnakej oblasti, napríklad:

  • recenzia historického vedeckého diela pred jeho vydaním dvoma historikmi, ktorí nie sú jeho autormi
  • (dodatočná) kontrola celkovej práce lekára lekármi z toho istého odboru lekárstva
  • (dodatočná) kontrola celkovej práce jednej audítorskej firmy inou audítorskou firmou

Peer review ako recenzia vedeckej práce

Najčastejšie sa pojem vzťahuje na recenziu vedeckého tlačeného diela vo forme jeho odborného posúdenia nezávislými odborníkmi (expertné posudzovanie článku[2]) z rovnakej oblasti pred jeho vydaním. Recenziu vykonáva osoba, ktorá je odborníkom v rovnakej oblasti ako autor vedeckej práce, čo sa v oblasti viacodborových vedeckých disciplín, ktorým sa nevenujú jednotlivci, ale rozsiahle vedecké tímy, môže stať predmetom sporov. Recenzentov (spravidla 2 na článok) vyberá zvyčajne redakčná rada vedeckého časopisu z osôb, ktoré nie sú jej členmi.[2]

Odborné vedecké časopisy si ako podmienku publikovania vedeckej práce, vyžadujú preskúmania tejto práce, vlastnými alebo externými recenzentmi. Konkrétny „správny“ postup pri „overovaní“ nie je stanovený a odlišuje sa podľa zvyklostí toho-ktorého časopisu. Rozsah „overovania“ môže siahať od jednoduchého schválenia redaktorom až po žiadosť o úplné sprístupnenie napríklad surových dát a metodiky, ktorou boli tieto dáta spracované, aby bolo možné vykonať úplnú verifikáciu alebo znovu zopakovať objav, o ktorom vedecký článok pojednáva.

Napriek tomu, že metodika peer review býva často kritizovaná ako pomalá (či naopak unáhlená), neefektívna alebo nepochopená, vedecká verejnosť ju často - spolu s princípom falzifikácie - chápe ako to, čo odlišuje vedu, od náboženských dogiem.

Referencie

  1. Slovník pojmov . Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, . Dostupné online.
  2. a b Meško, D., Katuščák, D., Bernadič, M., Žiaková, K., Pullmann, R., 2004, Akademická príručka. Vydavateľstvo Osveta, Martin, s. 79

Externé odkazy

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...