Palatínska kongregácia - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Palatínska kongregácia

Palatínska kongregácia alebo súdne španstvo (lat. generalis congragatio, iudicium generale, proclamata congregatio) bola súdnym fórom palatína v stredovekom Uhorsku. Prvýkrát sa objavili v 12. storočí za vlády Bela III.

Vyhlasovala sa vždy dopredu pre určité komitáty, aby sa zhromaždila šľachta z týchto komitátov. Palatínske kongregácie sa konávali vonku na poli od konca jari do začiatku jesene. Riešili sa tu kriminálne činy všetkých druhov, majetkovo-právne spory šľachty.

Tribunál takéhoto súdu tvoril palatín a dvaja prísediaci. Spočiatku to boli bilóti, neskôr si palatín vyberal dvoch šľachticov z radov miestnej šľachty (iudicis duo megales). Začiatkom 13. storočia si šľachta vymohla, že si bude sama vyberať dvoch šľachticov, neskôr štyroch.

Palatínske kongregácie sa udržali aj v 13. a 14. storočí. Prežívali ešte do polovice 15. storočia. Zanikli za vlády Mateja Korvína.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Palatínska kongregácia
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...