Optika (odbor) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Optika (odbor)

Optika je odbor fyziky zaoberajúci sa svetlom a jeho vlastnosťami.

Delí sa na:

 • Geometrickú optiku
 • Vlnovú optiku
 • Elektromagnetickú optiku
 • Kvantovú optiku

Priamočiare šírenie svetla v rovnorodom prostredí

1.1 svetelné zdroje, optické prostredie

Lampa - svetelný zdroj

svetelné zdroje

 • svetelným zdrojom je teleso v ktorom vzniká svetlo (často v dôsledku vysokej teploty)
  • mesiac a zrkadlo nie sú zdroje svetla
  • slnko, oheň a žiarovka sú zdroje svetla
 • bodový svetelný zdroj - zdroj svetla, ktorého rozmery zanedbávame
 • plošný svietelný zdroj - javí sa ako svietiaca plocha

...

optické prostredie

 • optické prostredie delíme na:
  • nepriehľadné - svetlo sa ním nešíri ( je ich najviac )
  • priehľadné - vzduch sklo...
  • priesvitné - matné sklo, hmla
  • číre - môže byť aj priehľadné aj priesvitné - vidíme všetky farby
  • farebné - prepúšťa len jednu farbu (farebné sklo)

Pre bližšie informacie pozri Svetlo

1.2 šírenie svetla, rýchlosť svetla

šírenie svetla

 • v rovnorodom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro
 • svetelný lúč - znázorňuje sa ako priamka pozdĺž ktorej sa svetlo šíri
 • svetelný zväzok - vytvára ho viac lúčov
  • rovnobežný - svetlo sa šíri vo valcovom priestore
  • rôznobežný - svetlo sa šíri v kužeľovom priestore
 • rovnorodé prostredie je také kde je na všetkých miestach rovnaké prostredie napr. vzduch
  • vzduch ako rovnorodé prostredie má rovnakú teplotu rovnakú vlhkosť je čistý a pod.

rýchlosť svetla

rýchlosť svetla - za tento čas prejde svetlo z Mesiaca na Zem
 • rýchlosť svetla
  • vo vákuú : 300 000 km/s (299 792 458m/s)
  • vo vzduchu : 290 000 km/s
  • vo vode : 220 000 km/s
 • svetlo sa v prostredí s časticami látok šíri pomalšie

1.3 tieň

Bližšie informácie v hlavnom článku: Tieň
Tieň teplovzdušného balóna
 • vznikne, ak je medzi svetelným zdrojom a premietacou stenou nepriehľadné teleso

dva bodové svetelné zdroje

 • plný tieň - spoločný priestor kde nepreniklo svetlo ani z jedného svetelného zdroja
 • polo tieň priestor kde preniklo svetlo aspoň z jedného svetelného zdroja
 • napr. futbalový zápas kde futbalisti majú viac tieňov

plošný svetelný zdroj

 • plný tieň prechádza pozvoľna v polotieň

Odraz svetla na rozhraní 2 optických prostredí

odraz svetla na rovinnom rozhraní

 • prostredie môže svetlo pohltiť obr č.1.
obrázok č.1. - pohltí
 • prostredie môže svetlo prepustiť obr č.2.
obrázok č.2. - prepustí
 • prostredie môže svetlo odraziť obr č.3.
obrázok č.3. - odrazí

odraz svetla sa nazýva aj prasiatko

 • zákon odrazu
  • dopadajúci lúč sa v bode dopadu odrazí pod uhlom odrazu
  • uhol dopadu a uhol odrazu sa rovnajú (ά = α)
  • lúč dopadu, kolmica dopadu a lúč odrazu sú v jednej rovine
 • zrkadlo je dobre vyleštená kovová plocha na ktorej sa dobre odráža svetlo ( najčastejšie striebro )

rozptyl svetla

 • ak dopadne rovnobežný svetelný zväzok na presne rovinnú plochu, odrazí sa ako rovnobežný
 • ak na nerovinnú odráža sa všetkými smermi
 • tento jav umožnuje vidieť aj predmety ktoré nie sú priamo osvetlené napr. častice vzduchu rozptylujú svetlo zo slnka

1.7 Zobrazovanie rovinným zrkadlom

 • každé osvetlené teleso sa správa ako súbor svietiecich bodov
 • pri zobrazovaní je predmet (skutočný) a obraz, ktorý vznikne
 • tento má 3 vlastnosti
  • zmenšený alebo rovnaký, alebo zväčšený
  • priamy alebo prevrátený
  • skutočný alebo neskutočný (zdanlivý)

1.8 Guľové zrkadlá

 • sú častou guľovej plochy svetlo odráža časť vnútorná - duté
  • lúče sú po odraze zbiehaes
  • pretínajú sa v F
 • obraz vzniká v priesečníku aspoň 2 významných lúčov
 1. lúč prechádzajúci S sa po odraze vracia späť
 2. lúč rovnobežný s o sa odráža do F
 3. lúč prechádzajúci cez F je po odraze rovnobežný s o
 • svetlo odráža časť vonkajšia - vypuklé
 • lúče sú po odraze rozbiehavé
 • akoby vychádzali z F
 • obraz vzniká v priesečníku aspoň 2 významných lúčov
 1. lúč prechádzajúci S sa po odraze vracia späť
 2. lúč rovnobežný s o po odraze akoby vychádzal z F
 3. lúč ktorý ako keby vychádzal z F je rovnobežný z o
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Optika (odbor)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk