Mechanika - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Mechanika
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Mechanika pozri Mechanika (rozlišovacia stránka).

Mechanika je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá zákonmi, príčinami, následkami mechanického pohybu (a absencie mechanického pohybu, t.j. pokoja) a silami, ktoré tento mechanický pohyb (a absenciu mechanického pohybu) sprevádzajú. V širšom zmysle sa tento odbor zaoberá pohybom nielen telies (a hmotných bodov), ale akýchkoľvek hmotných objektov. [1][2][3]

Niekedy sa mechanikou myslí len klasická mechanika[1].

Delenia[4][5][6][7][8][3][9][1][10][11]456783911011">upraviť | upraviť zdroj

Podľa miery (ne)zohľadnenia síl a časuupraviť | upraviť zdroj

Delenie bežné napr. na Slovensku:
mechanika:

 • kinematika – študuje pohyb bez skúmania jeho príčin (teda ignoruje sily a hmotu)
 • dynamika (kinetika) -študuje pohyb vrátane jeho príčin
 • statika - študuje rovnováhu (všíma si priestor a sily, ignoruje čas)

Delenie bežné napr. v nemeckej oblasti:
mechanika:

Delenie vyskytujúce sa čiastočne v anglosaskej oblasti:
mechanika:

Podľa (ne)teoretickostiupraviť | upraviť zdroj

mechanika:

Podľa uvažovanej (ne)spojitosti rozloženia hmoty a podľa skupenstvaupraviť | upraviť zdroj

mechanika:

Podľa skupenstvaupraviť | upraviť zdroj

mechanika:

Podľa metodologického prístupuupraviť | upraviť zdroj

mechanika:

Podľa používaných základných fyzikálnych princípovupraviť | upraviť zdroj

mechanika:

Do začiatku 20. storočia existovala len klasická mechanika, ktorej základ tvoria Newtonove pohybové zákony. Následne sa ukázalo, že ak sa teleso pohybuje takmer rýchlosťou svetla vo vákuu, je potrebné klasickú mechaniku nahradiť relativistickou mechanikou, a v prípade pohybu istých mikročastíc alebo ich niektorých sústav je potrebné klasickú mechaniku nahradiť kvantovou mechanikou[pozn 2].[5][4]

Základné pojmyupraviť | upraviť zdroj

Základné pojmy, ktorými sa mechanika zaoberá, sú tieto (podrobnosti pozri v príslušných článkoch):

Poznámkyupraviť | upraviť zdroj

 1. Označenie technická mechanika sa v širšom zmysle používa viac-menej ako synonymum aplikovanej mechaniky, v užšom zmysle ide o mechaniku strojníctva.
 2. Keďže je však mechanický pohyb definovaný ako zmena polohy telesa, pričom telesom sa obyčajne myslia väčšie objekty, tak kvantová mechanika je priamo pre mechanický pohyb relevantná iba čiastočne.

Referencieupraviť | upraviť zdroj

 1. a b c mechanika. In: Pyramída. s. 3087.
 2. mechanika. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 436.
 3. a b Mechanika a termodynamika online. watt.feld.cvut.cz, cit. 2016-08-31. Dostupné online.
 4. a b Mechanik. In: Lexikon der Physik. CD-ROM Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 5. a b KOKTAVÝ, Bohumil. Mechanika hmotného bodu: učební text pro studenty distančního a denního studia. vyd. 2. v Akademickém nakl. CERM 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7204-474-5. s. 3
 6. Pružnosť a pevnosť 1 Základné pojmy online. Katedra navrhovania technických systémov Technickej univerzity v Košiciach, cit. 2016-08-31. Dostupné online. .
 7. HAJŽMAN, Michal. Úvod do modelování v mechanice online. Katedra mechaniky – Fakulta aplikovaných věd –Západočeská univerzita v Plzni, cit. 2016-08-31. Dostupné online.
 8. BROMMUNDT, Eberhard; SACHS, Gottfried; SACHAU, Delf. Technische Mechanik (eine Einführung). 4. vyd. s.l. : Oldenbourg Verlag, 2007. ISBN 978-3-486-58111-9. S. 213.
 9. KROUPA, Tomáš et al. Pružnost a pevnost pro elektrotechniku – Základní pojmy mechaniky online. Katedra mechaniky – Fakulta aplikovaných věd – Západočeská univerzita v Plzni, cit. 2016-08-31. Dostupné online.
 10. mechanika In: Technický naučný slovník M – Po. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. s. 56.
 11. RAO, S.; DURGAIAH, R.. Engineering Mechanics. Hyderabad : Universities Press, 2005. ISBN 978-81-7371-543-3. S. 1.
 12. WESTPHAL, Wilhelm H.. Physik : Ein Lehrbuch. 14. vyd. Berlin atď. : Springer Verlag, 1950. S. 70.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Mechanika

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk