Lyrika - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Lyrika
Smrť Jánošíkova, jedna z najznámejších slovenských básni.

Lyrika (latin. lyrika mele - lýrou sprevádzané verše) je jeden z troch základných druhov umeleckej literatúry spolu s drámou a epikou. V lyrike sa predvádza autorov vzťah ku skutočnosti ako bezprostredný zážitok, ako záznam faktov, vyjadrovanie subjektívnych reakcií, pocitov, nálad a myšlienok. Na rozdiel od epiky a drámy lyrika pri práci s témou nerešpektuje časovú následnosť (je nesujetová, nedejová). Čas v lyrike sa nepohybuje od minulosti k budúcnosti, nemá príznaky uplývania, lyrický zážitok pociťujeme ako trvale platný. Najvlastnejšou formou lyrického prejavu je verš.

Lyrická poézia je slohovo i tematicky bohato diferencovaná (lyrika subjektívna a lyrika objektívna; lyrika intímna, lyrika spoločenská, lyrika prírodná, lyrika reflexívna a podobne). Medzi lyrikou a ostatnými druhmi nie je príkra hranica, v konkrétnych literárnych dielach sa často jednotlivé druhové princípy prelínajú (napríklad lyrickoepické básnictvo, lyrizovaná próza, lyrická dráma).

Lyrické básne nemajú dej, básnik nimi vyjadruje svoje túžby, myšlienky a pocity.

Patria tu napríklad piesne, básne, ódy, žalmy, hymny, elégie, sonety.

Príklad

Aj v súčasnosti je najcharakteristickejším znakom lyriky to, že konkrétna báseň vyjadruje jednu základnú myšlienku, opisuje (vyjadruje) jeden silný zážitok z viacerých hľadísk. Ako príklad možno uviesť báseň slovenského básnika K. Strmeňa Augustová elégia, ktorá vznikla z negatívneho zážitku. Básnik opisuje „noc" z 20. na 21. augusta 1968, keď našu vlasť obsadili vojská Varšavskej zmluvy. K. Strmeň vyjadruje svoj žiaľ rozličnými obrazmi, ale všetky sa vzťahujú na jeden základný motív - okupáciu.

To, čo sa stalo, čoho sme sa báli;
tak sme sa báli,
že sme to ani rečou v náznakoch
nespomínali, nenaznačovali.
Útle má nádej korene,
jedine láska nebojí sa smrti,
Slovensko usmrcované,
Slovensko v slzách, v zúfalstve
roky a roky vrúcne milované!
Tatry, ste rajský park
a žula.
Ostaňte žula.[1]

Základný motív (okupácia v noci) sa v básni rozvíja z hľadiska žiaľu nad spustošenou vlasťou a na princípe osvetlenia toho istého negatívneho zážitku z viacerých zorných uhlov. Pozadie pre vznik textu tvoria podnety z vonkajšieho sveta, no tie básnik (lyrický subjekt) pretavuje do individuálnej výpovede. Práve prostredníctvom lyrického subjektu nadobúda Strmeňová báseň jedinečnú a originálnu podobu.[2]

Delenie

podľa tematiky:

  1. spoločenská lyrika
  2. osobná lyrika
  3. prírodná lyrika

podľa prístupu k realite:

  1. opisná lyrika
  2. reflexívna lyrika
  3. ľúbostná lyrika

Referencie

  1. STRMEŇ, Karol. Báseň: Augustová elégia.  : .
  2. Tibor žilka – Viliam Obert - Maria Ivanová: Teória literatúry pre gymnázia a stredné školy, Bratislava 1996, 84. s, ISBN 80-85452-52-9

Externé odkazy

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Lyrika

Guinnessova kniha rekordov
Hajakawa SF kontesuto
Harry Potter a Polovičný princ (kniha)
Heraldická povesť
Hercule Poirot (fiktívna postava)
Hexameter
Hlavná postava
Hold Katalánsku
Homérsky mýtus
Hrátky s čertem
Hriech náš každodenný
Hyperbola (literatúra)
I’ve Got Something to Say
Ján Andel
Ján Gbúr
Jack a fazuľa
Jamb
Jano (kniha)
Jantárový ďalekohľad
Jaroslav Bílý (prekladateľ)
John Bassett McCleary
John Ford (dramatik)
Joseph Addison
Kalevala
Kapitánova dcéra (kniha)
Katalóg A. Aarneho a S. Thomsona
Kavatina
Klimax (literatúra)
Kniha džunglí (Kipling)
Kožené srdce
Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali
Kokin wakašú
Kokot (časopis)
Koniec všetko napraví
Konstantin Alexandrovič Fedin
Kontribút
Krátky slovník slovenského jazyka
Kritický realizmus (umenie)
Kronika temného dávnoveku
Legenda (svätí)
Leopold Moravčík
Levy a čipka
Libri tres contra Galileos
Literárna veda
Literárne hnutie
Literárny dokument
Literárny druh
Literárny systém
Literatúra
Literatúra pre deti a mládež
Literatúra Spojených štátov
Lyrická báseň
Lyrickoepická báseň
Lyrika
Magický nôž
Maklér (román)
Malý princ (kniha)
Marína (Sládkovič)
Maska červenej smrti
Meno ruže
Mere Christianity
Metafora
Midkémia
Milan Begović
Mladá garda (román)
Mladá Viedeň
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...