Kardiostimulácia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Kardiostimulácia

Kardiostimulácia je liečebná metóda, používaná v kardiológii pri poruchách prevodového systému srdca. Spočíva v riadení činnosti srdca elektrickými impulzmi z kardiostimulátora. Spolu s elektrokardioverziou a defibriláciou patrí medzi elektroimpulzoterapie.

Kardiostimulácia môže byť dočasná, s použitím vonkajšieho kardiostimulátora, v prípadoch, keď sa očakáva úprava liečenej poruchy alebo v prípade ohrozenia života pacienta zastavením srdca alebo závažným spomalením jeho činnosti (bradykardia).

Zvláštnymi spôsobmi použitia dočasnej kardiostimulácie je overdrive stimulácia, liečba záchvatovej (paroxyzmálnej) tachykardie krátkou stimuláciou s vysokou frekvenciou a diagnostická kardiostimulácia pri elektrofyziologickom vyšetrení prevodového systému srdca.

Trvalá kardiostimulácia býva väčšinou doživotná, s použitím implantovaného kardiostimulátora.

Pozri aj

Zdroje

  • Beyerbach, Daniel M.: Pacemakers and Implantable Cardioverter-Defibrillators. Medscape, New York. Dostupné online: https://emedicine.medscape.com/article/162245-overview#showall Aktualizované 13.2.2017, citované 06.5.2018
  • Bender,Jeffrey E. et al.: Oxford American Handbook of Cardiology. New Yoork, Oxford University Press Inc., 2011, str.398 - 404.
  • Klener, Pavel et al.:  Vnitřní lékařství. Třetí, přepracované a doplněné vydání.  Praha, Galén, 2006. str. 215 - 220. 
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Kardiostimulácia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk