Frekvencia (fyzika) - Encyklopédia

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Frekvencia (fyzika)
 ...

Frekvencia alebo kmitočet je fyzikálna veličina, ktorá udáva počet opakovaní periodického javu za jednotku času. Je významná pri opise elektromagnetického žiarenia a mechanického vlnenia, teda napríklad svetla a zvuku. Energia fotónu je priamoúmerná jeho frekvencii : kde je Planckova konštanta.

Vo fyzike sa používa aj tzv. kruhová frekvencia, značená (grécke omega), . Tá je v prípade pohybu po kružnici rovná uhlovej rýchlosti telesa.

Frekvencia sa označuje ako alebo (grécke písmeno ). Jej základnou jednotkou SI je hertz, skratka Hz (rozmer 1 Hz = 1 s−1). V praxi sú časté aj jej násobky kilohertz (kHz, tisícnásobok hertzu) , megahertz (MHz) a gigahertz (GHz). V technickej praxi sa používa ako jednotka počet otáčiek za minútu (ot./min).

Súvis s periódou a vlnovou dĺžkou

Frekvencia je definovaná ako obrátená hodnota periódy :

Vlnenie (teda napr. svetlo alebo zvuk) prejde za jednu periódu jednu vlnovú dĺžku . Preto pre rýchlosť šírenia vlnenia (napríklad rýchlosť svetla alebo rýchlosť zvuku) platí

Z tohto vzťahu vieme vyjadriť frekvenciu ako

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


...