Družica - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Družica
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Družica pozri Družica (rozlišovacia stránka).

Družica (iné názvy: satelit, obežnica,[1] zriedkavo trabant[2]) je astronomické teleso obiehajúce okolo centrálneho (ústredného) astronomického telesa.

Rozlišuje sa:

Prirodzená družica je prírodné astronomické teleso (spravidla mesiac). Umelá družica je umelé kozmické teleso, objekt vytvorený človekom, príp. inou inteligentnou bytosťou (pozri mimozemský život), ktorý sa pohybuje v prvom priblížení po uzavretej krivke okolo prírodného astronomického objektu.

Synchrónna družica je taká družica, ktorá obehne centrálne teleso práve za dobu jeho rotácie.[4] Príkladom synchrónnej družice je geostacionárna družica.

Referencie

  1. družica. In Buzássyová, Klára – Jarošová, Alexandra (eds.). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. ISBN 978-80-224-0932-4. .
  2. trabant. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (eds.). Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. ISBN 80-10-00381-6. .
  3. DRUŽICE. In HAVRLANT, M. – BUZEK, L. – WAHLA, A. – VENCÁLEK, J. Geografický terminologický slovník. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta v Ostravě, 1982, s. 40.
  4. družice. In Malá československá encyklopedie. 2. D – H. Praha : Academia, 1985, s. 200.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Družica

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk