Astronomická ročenka - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Astronomická ročenka

Astronomická ročenka je ročenka, ktorá obsahuje súhrn najdôležitejších údajov o polohe Slnka, Mesiaca, planét, hviezd, ako aj o zatmeniach Slnka a Mesiaca, o zákrytoch hviezd, o konfiguráciách planét a iných úkazoch v danom roku a tabuľky na určovanie času a polôh. Výpočet polôh, efemeríd nebeských telies sa obyčajne udáva pre Slnko a planéty na každý deň, pre Mesiac na každú hodinu, pre hviezdy v intervale niekoľkých dní. Údaje v astronomických ročenkách sa počítajú v astronomických výpočtových strediskách pomocou počítačov.

Prvé tabuľky pohybu a polôh Slnka a Mesiaca zostavil Hipparchos v 2. storočí pred Kr. až na 600 rokov dopredu. V Ptolemaiovom Almageste z 2. storočia boli zachytené už presné predpovede zatmení Slnka a Mesiaca. Na základe dlhodobých pozorovaní boli v 11. storočí zostavené tabuľky polôh nebeských telies nazvané Toledské tabuľky (lat. Tabulae Toletanae). V 13. storočí, za vlády kastílskeho kráľa Alfonza X. Učeného, vznikli prepracovanejšie a presnejšie Alfonzínske tabuľky (lat. Tabulae Alphonsinae) založené na geocentrickom usporiadaní nebeských telies. V roku 1551 vyšli ďalšie tabuľky polôh nebeských telies, Reinholdove Pruské tabuľky (lat. Tabulae Prutenicae), založené už na heliocentrickom usporiadaní telies. Medzi najpresnejšie z historických tabuliek efemeríd patria Regiomontanove tabuľky z druhej polovice 15. storočia, ktoré používali moreplavci, napríklad aj Krištof Kolumbus a Rudolfínske tabuľky (lat. Tabulae Rudolphinae), ktoré zostavil Johannes Kepler v roku 1627.

Medzi najpoužívanejšie medzinárodné astronomické ročenky patria:

Pre širší okruh záujemcov sa na základe efemeríd zo svetových astronomických ročeniek vypracúvajú ďalšie astronomické ročenky, zohľadňujúce zemepisnú polohu jednotlivých krajín. U nás každoročne vychádza tradičná Astronomická ročenka, v Česku Hvězdářská ročenka.

Pozri aj

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Astronomická ročenka

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk