Zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu

Toto je zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu (švéd. Nobelpriset i fysiologi eller medicin).

Cena sa udeľuje od roku 1901 švédskym inštitútom Karolinska (švéd. Karolinska Institutet).

1901 – 1925

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, 1901 – 1925
Rok Meno Krajina Prínos
1901 Emil Adolf von Behring Nemecko "za jeho práce týkajúce sa liečby sérom, obzvlášť za jeho podávanie pri diftérii, ktoré otvorilo novú cestu v oblasti lekárskej vedy, a tým vložilo do rúk lekárov víťaznú zbraň voči chorobám a smrti"
1902 Ronald Ross Spojené kráľovstvo "za jeho práce týkajúce sa malárie, ktorými ukázal, ako sa dostáva do organizmu, a tým položil základ pre úspešný výskum tejto choroby a metód boja proti nej"
1903 Niels Ryberg Finsen Dánsko "ako uznanie jeho príspevku k liečbe chorôb, obzvlášť lupus vulgaris, koncentrovaným svetelným žiarením, čím otvoril novú cestu lekárskej vedy"
1904 Ivan Petrovič Pavlov Rusko "ako uznanie jeho prác týkajúcich sa fyziológie trávenia, prostredníctvom ktorých sa zmenili a rozšírili vedomosti týkajúce sa vitálnych aspektov jedincov"
1905 Robert Koch Nemecko "za jeho výskumy a objavy vo vzťahu k tuberkulóze"
1906 Camillo Golgi
Santiago Ramón y Cajal
Taliansko
Španielsko
"ako uznanie ich prác týkajúcich sa štruktúry nervovej sústavy"
1907 Charles Louis Alphonse Laveran Francúzsko "ako uznanie jeho prác týkajúcich sa úlohy prvokov pri rozvoji chorôb"
1908 Ilia Iľjič Mečnikov
Paul Ehrlich
Rusko
Nemecko
"ako uznanie ich prác týkajúcich sa úlohy imunity"
1909 Emil Theodor Kocher Švajčiarsko "za jeho práce týkajúce sa fyziológie, patológie a chirurgie štítnej žľazy"
1910 Albrecht Kossel Nemecko "ako uznanie jeho príspevku k našim vedomostiam z chémie bunky, najmä prostredníctvom jeho prác týkajúcich sa bielkovín vrátane nukleových substancií"
1911 Allvar Gullstrand Švédsko "za výskum spôsobu tvorby obrazu šošovkou oka"
1912 Alexis Carrel Francúzsko "za prácu týkajúcu sa spôsobu zošívania ciev a transplantácií"
1913 Charles Robert Richet Francúzsko "za objav anafylaxie"
1914 Robert Bárány Maďarsko/Rakúsko "za výskum vestibulárneho aparátu vnútorného ucha"
1919 Jules Bordet Belgicko "za objav komplementu ako súčasti imunitného systému"
1920 Schack August Steenberg Krogh Dánsko "za dôkaz, že výmena plynov v pľúcach sa uskutočňuje priamou difúziou"
1922 Archibald Vivian Hill Spojené kráľovstvo "za výskum produkcie tepla vo svaloch
Otto Fritz Meyerhof Nemecko "za výskum vzťahu medzi spotrebou kyslíku a metabolizmom kyseliny mliečnej vo svaloch"
1923 Frederick Grant Banting
John James Richard Macleod
Kanada
Spojené kráľovstvo
"za objav inzulínu"
1924 Willem Einthoven Holandsko "za objav mechanizmu tvorby elektrokardiogramu"

1926 – 1950

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, 1926 – 1950
Rok Meno Krajina Prínos
1926 Johannes Fibiger Dánsko "za objav Spiroptera carcinoma."
1927 Julius Wagner-Jauregg Rakúsko "za liečbu progresívnej paralýzy infekciou malárie"
1928 Charles Jules Henri Nicolle Francúzsko "za výskum škvrnitého týfusu"
1929 Christiaan Eijkman Holandsko “za objav antineuritického vitamínu
Sir Frederick Gowland Hopkins Spojené kráľovstvo "za objav (rast stimulujúcich) vitamínov"
1930 Karl Landsteiner Rakúsko "za objav krvných skupín"
1931 Otto Heinrich Warburg Nemecko "za výskum úlohy cytochrómov v bunkovom dýchaní"
1932 Sir Charles Scott Sherrington
Edgar Douglas Adrian
obaja Spojené kráľovstvo
"za výskum funkcie neurónov vrátane zistenia, že silnejšie stimuly vedú k vyššej frekvencii nervových impulzov"
1933 Thomas Hunt Morgan Spojené štáty "za objav úlohy chromozómov v dedičnosti"
1934 George Hoyt Whipple
George Richards Minot
William Parry Murphy
všetci Spojené štáty "za objav liečby pečeňou pri anémii"
1935 Hans Spemann Nemecko "za objav organizačných centier pri ranom vývoji organizmov"
1936 Sir Henry Hallett Dale
Otto Loewi
Spojené kráľovstvo
Nemecko/Rakúsko/USA
"za prácu týkajúcu sa transmisie nervových impulzov cestou neurotransmiterov"
1937 Albert Szent-Györgyi von Nagyrapolt Maďarsko "za popísanie vitamínu C a objav, že kyslík reaguje s vodíkom pri bunkovom dýchaní"
1938 Corneille Jean François Heymans Belgicko "za objasnenie mechanizmu, ktorým organizmus meria krvný tlak a obsah kyslíka v krvi a prenáša tento signál do mozgu"
1939 Gerhard Domagk Nemecko "za objav sulfónamidu Prontosilu, prvého lieku účinného proti bakteriálnym infekciám"
1943 Henrik Carl Peter Dam
Edward Adelbert Doisy
Dánsko
Spojené štáty
"za objav vitamínu vitamínu K a jeho chemickú štruktúru"
1944 Joseph Erlanger
Herbert Spencer Gasser
obaja Spojené štáty "za objav rôznych typov nervových vlákien"
1945 Sir Alexander Fleming
Ernst Boris Chain
Sir Howard Florey
Spojené kráľovstvo
Nemecko/Spojené kráľovstvo
Austrália/Spojené kráľovstvo
"za objav penicilínu a jeho vlastností pri liečbe infekčných chorôb"
1946 Hermann Joseph Muller Spojené štáty "za poznatok, že mutácie môžu byť spôsobené röntgenovými lúčmi"
1947 Carl Ferdinand Cori
Gerty Theresa Cori (rodená Radnitz)
obaja Česko-Slovensko/Spojené štáty "za objav mechanizmu, ktorým sa glykogén v tele mení na glukózu
Bernardo Alberto Houssay Argentína “za popísania účinkov hypofyzárnych hormónov na metabolizmus cukrov"
1948 Paul Hermann Müller Švajčiarsko "za objav insekticídu DDT"
1949 Walter Rudolf Hess Švajčiarsko "a mapovanie rozličných funkcií stredného mozgu
Antonio Caetano De Abreu Freire Egas Moniz Portugalsko “za objav terapeutického účinku lobotómie"
1950 Edward Calvin Kendall
Tadeus Reichstein
Philip Showalter Hench
Spojené štáty
Poľsko/Švajčiarsko
Spojené štáty
"za objav hormónov kôry nadobličiek, opis ich štruktúry a funkcie"

1950 – 1975

Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, 1950 – 1975
Rok Meno Krajina Prínos
1951 Max Theiler Južná Afrika/Švajčiarsko "za vývoj vakcíny proti žltej zimnici"
1952 Selman Waksman Rusko/Spojené štáty "za objav prvého antibiotika účinného proti tuberkulóze – streptomycínu"
1953 Hans Adolf Krebs Nemecko/Spojené kráľovstvo "za objav citrátového (Krebsovho) cyklu pri bunkovom dýchaní"
Fritz Albert Lipmann Nemecko/Spojené štáty "za objav a výskum koenzýmu A"
1954 John Franklin Enders
Thomas Huckle Weller
Frederick Chapman Robbins
všetci Spojené štáty "za vývoj metódy kultivácie vírusov poliomyelitídy v skúmavke"
1955 Axel Hugo Theodor Theorell Švédsko "za výskum enzýmov a ich účinkov, najmä oxidačných enzýmov"
1956 André Frédéric Cournand
Werner Forssmann
Dickinson W. Richards
Francúzsko/Spojené štáty
Nemecko
Spojené štáty
"za vývoj metódy katetrizácie srdca a štúdium rozličných srdcových chorôb"
1957 Daniel Bovet Švajčiarsko/Taliansko "za objav syntetických liekov ako antihistaminiká, ktoré blokujú účinok biologických amínov"
1958 George Wells Beadle
Edward Lawrie Tatum
obaja Spojené štáty "za poznatok, že gény riadia jednotlivé metabolické cesty"
Joshua Lederberg Spojené štáty “za výskum genetickej rekombinácie a organizácie genetického materiálu baktérií
1959 Severo Ochoa
Arthur Kornberg
Španielsko/Spojené štáty
Spojené štáty
"za syntézu nukleových kyselín – RNA a DNA"
1960 Sir Frank Macfarlane Burnet
Peter Brian Medawar
Austrália
Brazília/Spojené kráľovstvo
"za poznatok, že imunitný systém fétu sa naučí ako rozlíšiť medzi vlastným a nevlastným"
1961 Georg von Békésy Maďarsko "za objasnenie úlohy slimáka v uchu"
1962 Francis Harry Compton Crick
James Dewey Watson
Maurice Hugh Frederick Wilkins
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty
Nový Zéland/Spojené kráľovstvo
"za objav molekulovej štruktúry DNA a ich významu pri prenose informácii"
1963 Sir John Carew Eccles
Alan Lloyd Hodgkin
Andrew Huxley
Austrália
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo
"za opísanie prevodu elektrických impulzov v nervoch"
1964 Konrad Bloch
Feodor Lynen
Nemecko/Spojené štáty
Nemecko
"za výskum týkajúci sa metabolizmu cholesterolu a mastných kyselín"
1965 François Jacob
André Lwoff
Jacques Monod
všetci Francúzsko "za objav messenger RNA, ribozómov a génov riadiacich expresiu iných génov"
1966 Peyton Rous Spojené štáty "za objav vírusov spôsobujúcich nádory"
Charles B. Huggins Kanada/Spojené štáty "za objav hormonálnej liečby rakoviny prostaty"
1967 Ragnar Granit
Haldan Keffer Hartline
George Wald
Fínsko/Švédsko
Spojené štáty
Spojené štáty
"za popis rôznych druhov buniek v oku citlivých na svetlo a objasnenie mechanizmu interakcie svetla s týmito bunkami"
1968 Robert W. Holley
Har Gobind Khorana
Marshall W. Nirenberg
Spojené štáty
India/Spojené štáty
Spojené štáty
"za popis genetického kódu a objasnenie mechanizmu, ktorým riadi syntézu proteínov"
1969 Max Delbrück
Alfred Hershey
Salvador E. Luria
Nemecko/Spojené štáty
Spojené štáty
Taliansko
"za výskum v oblasti mechanizmu replikácie a genetiky vírusov"
1970 Sir Bernard Katz
Ulf von Euler
Julius Axelrod
Nemecko/Spojené kráľovstvo
Švédsko/Spojené štáty
"za práce týkajúce sa neurotransmiterov"
1971 Earl W. Sutherland, Jr. Spojené štáty "za objav účinku hormónov, obzvlášť epinefrínu, ako druhotných poslov (second messengers)"
1972 Gerald M. Edelman
Rodney R. Porter
Spojené štáty/Spojené kráľovstvo "za objasnenie chemickej štruktúry protilátok"
1973 Karl von Frisch
Konrad Lorenz
Nikolaas Tinbergen
Rakúsko
Rakúsko
Holandsko
"za štúdium sociálneho správania zvierat, najmä vysvetlenie „tanečného jazyka“ včiel a spôsobu, akým sa mláďatá vtákov fixujú na svoju matku"
1974 Albert Claude
Christian de Duve
George E. Palade
Belgicko
Belgicko
Rumunsko/Spojené štáty
"za popísanie štruktúry a činnosti organel v biologických bunkách"
1975 David Baltimore
Renato Dulbecco
Howard Martin Temin
Spojené štáty
Taliansko/Spojené štáty
Taliansko
"za objasnenie mechanizmu, akým vírusy vyvolávajúce tumory pôsobia na genetický materiál bunky"

1975 – 2000

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, 1975 – 2000
Rok Meno Krajina Prínos
1976 Baruch S. Blumberg
D. Carleton Gajdusek
obaja Spojené štáty "za objav nových mechanizmov vzniku a rozšírenia infekčných ochorení"
1977 Roger Guillemin
Andrew V. Schally
Francúzsko/Spojené štáty
Spojené štáty
"za práce týkajúce sa peptidových hormónov tvorených v mozgu"
Rosalyn Yalow Spojené štáty "za vývoj metódy Yalowovej-Bersona na meranie minimálnych koncentrácií peptidových hormónov za použitia protilátok"
1978 Werner Arber
Daniel Nathans
Hamilton O. Smith
Švajčiarsko
Spojené štáty
Spojené štáty
"za objav restrikčných enzýmov, ktoré sú praktickým nástrojom v molekulárnej biológii"
1979 Allan M. Cormack
Godfrey Newbold Hounsfield
Južná Afrika/Spojené štáty
Spojené kráľovstvo
"za vývoj počítačovej tomografie"
1980 Baruj Benacerraf
Jean Dausset
George D. Snell
Venezuela/Spojené štáty
Francúzsko
Spojené štáty
"za objav génov hlavného histokompatibilitného komplexu, ktoré kódujú molekuly povrchu bunky dôležité pre schopnosť imunitného systému rozlíšiť medzi vlastným a nevlastným"
1981 Roger W. Sperry Spojené štáty "za výskum mozgových hemisfér"
David H. Hubel
Torsten N. Wiesel
Kanada/Spojené štáty
Švédsko
"za práce týkajúce sa spracovania vizuálnej informácie v mozgu"
1982 Sune Bergström
Bengt I. Samuelsson
John R. Vane
Švédsko
Švédsko
Spojené kráľovstvo
"za objav prostaglandínov"
1983 Barbara McClintock Spojené štáty "za objav mobilných genetických elementov alebo transpozónov v kukurici"
1984 Niels K. Jerne
Georges J.F. Köhler
César Milstein