Zoológia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoológia

Zoológia alebo zastarano živočíchopis je veda, ktorá študuje živočíchy. Osoba venujúca sa profesionálne zoológii sa nazýva zoológ (zastarano živočíchopisec).

Delí sa na viacero disciplín:

 • Anatómia – veda o vnútornej stavbe tela živočícha.
 • Cytológia – skúma bunky, prípadne jednotlivé bunkové organely.
 • Embryológia – študuje vývoj zárodku (embrya).
 • Etológia – zaoberá sa správaním živočíchov.
 • Fyziológia – skúma životné procesy prebiehajúce v tele živočícha.
 • Histológia – skúma živočíšne tkanivá.
 • Morfológia – zaoberá sa vonkajšou stavbou a tvarom tela živočícha a jeho jednotlivých častí.
 • Organológia – skúma jednotlivé orgány, ich špecifickú stavbu a funkciu.
 • Taxonómia (systematika) – zaoberá sa triedením živočíchov do kategórií (taxónov) na základe ich fylogenetickej príbuznosti.

Špecializované zoologické disciplíny

Interdisciplinárne vedy

 • Ekológia živočíchov – študuje vzťah živočícha k prostrediu.
 • Paleontológia – zaoberá sa historickým vývojom živočíchov na Zemi.
 • Zoogeografia – skúma zákonitosti rozšírenia živočíchov na zemskom povrchu.

Zoológia – názory

Podľa Alberta Veľkého je zoológia náuka o bytostiach oživených absolútnym prameňom života.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoológia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk