Zemepisné súradnice - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zemepisné súradnice
Sféra zemepisných súradníc

Zemepisné súradnice (iné názvy: geografické súradnice, zriedkavo: zemepisné/geografické koordináty) je súhrnné označenie pre zemepisnú šírku a zemepisnú dĺžku. Inak povedané ide o dve uhlové súradnice bodu vztiahnuté k Zemi alebo k jej náhradnému telesu, pomocou ktorých možno určiť ľubovoľnú polohu tohto bodu na Zemi.[1][2][3][4] Sústava týchto súradníc sa nazýva systém zemepisných súradníc (iné názvy: systém geografických súradníc, zemepisný/geografický súradnicový systém, staršie: sústava zemepisných/geografických súradníc).[5][6][7]

Zemepisná šírka a dĺžka

Bližšie informácie v článkoch: zemepisná šírka a zemepisná dĺžka

Zemepisná šírka je uhol medzi zvislicou miesta na zemský povrch (presná definícia tejto zvislice závisí od podtypu zemepisných súradníc – pozri nižšie) a rovinou rovníka. Na mapách sa vyjadruje rovnobežkami.

Zemepisná dĺžka je uhol medzi rovinou základného poludníka a rovinou poludníka daného bodu. Na mapách sa vyjadruje poludníkmi.

Typy

Vzhľadom na to, že Zem nemá tvar presnej gule, rozlišujeme[4][8][9][10]:

 • Astronomické zemepisné/geografické súradnice (=astronomické súradnice): Toto sú zemepisné súradnice, ktoré sa vzťahujú na skutočný tvar Zeme, t. j. vzťahujú sa na tiažnicu v danom bode.
 • Geodetické zemepisné/geografické súradnice (=geodetické súradnice, elipsoidické zemepisné/geografické súradnice): Toto sú zemepisné súradnice, ktoré sa vzťahujú na aproximáciu Zeme v podobe tzv. referenčného elipsoidu.
 • Sférické zemepisné/geografické súradnice (=guľové zemepisné/geografické súradnice): Toto sú zemepisné súradnice, ktoré sa vzťahujú na aproximáciu Zeme v podobe tzv. referenčnej gule (t. j. gule s priemerným polomerom 6 377,22 km). Používajú sa pri tvorbe máp.

Referencie

 1. zemepisná dĺžka a šírka. Pyramída (Bratislava: Slovenský ústredný výbor Socialistickej akadémie ČSSR vo vydavateľstve Obzor), apríl 1987, roč. XVI, čís. 190, s. 6068. ISSN 0231-9047.
 2. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí . Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, . Dostupné online.
 3. zemepisné súradnice. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. S. 694.
 4. a b zeměpisné souřadnice. In: Technický slovník naučný 8 T-Ž. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2005. 609 s. ISBN 80-86044-26-2. S. 540.
 5. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí . Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, . Dostupné online.
 6. KLAUČO, Michal, at al. Súradnicové systémy . REV. 2011-01-17, . Dostupné online.
 7. DELONG, Bořivoj. Theorie konštrukce hypebolické sítě. Zeměměřictví (Praha: Státní nakladatelství technické literatury), 1954, roč. 4/42, čís. 2, s. 52. Dostupné online . ISSN 1804-3992.
 8. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí . Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, . Dostupné online.
 9. Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí . Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, . Dostupné online.
 10. Geographische Koordinaten. In: Lexikon der Kartographie und Geomatik. Heidelberg, Berlin : Spektrum, Akad. Verl, 2002. ISBN 3-8274-1137-8.

Pozri aj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zemepisné súradnice

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk