Záverečná správa (geologický výskum) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Záverečná správa (geologický výskum)

Záverečná správa je písomná informácia o záveroch geologických prác, ako je mapovanie, geologický výskum, prieskum a podobne. Zhotovuje sa i v prípadoch, ak mali geologické práce negatívny výsledok alebo neboli dokončené. Je súčasťou geologickej dokumentácie, ktoré zdvôvodňujú výsledky geologických prác a vyhotovuje sa tak aby sa zachovala jej trvalá dokumentačná hodnota. Podľa slovenskej legislatívy sú záverečné správy súčasťou informácií o životnom prostredí a vzťahujú sa k nim osobitné právne predpisy.[1]

Správa (report) s výpočtom zásob výhradného ložiska alebo s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku sa musí posúdiť a odsúhlasiť do šiestich mesiacov od jej predloženia alebo sa v tejto lehote vráti na doplnenie. Doplnená záverečná správa sa musí posúdiť a odsúhlasiť do troch mesiacov od jej doplnenia[2].

Na základe osobitnej vyhlášky musí mať záverečná správa predpísanú štruktúru a náležitosti[3].

Záverečné správy prác vykonaných na území Slovenska sú vytvárané vo viacerých kópiách, ktoré zostávajú zadávateľovi prác, ich zhotoviteľovi a 1 exemplár sa odovzdáva do archívu Geofondu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, kde zostáva prístupný odbornej aj laickej verejnosti.

Referencie

  1. S-EPI. Zákon č. 569/2007 Z. z.Zákon o geologických prácach (geologický zákon) . zakonypreludi.sk, . Dostupné online.
  2. Blišťan, P., Kondela, J., 2001: Základy banskej geológie a výpočtu zásob. Archivované 2012-10-21 na Wayback Machine 1. vyd. Košice : Elfa, 103 s.
  3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon . Bratislava: Úrad vlády SR, 2008-01-21, . Dostupné online.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Záverečná správa (geologický výskum)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk