Wikipédia:Encyklopedický štýl - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Wikipédia:Encyklopedický štýl
Crystal discussion philosophy 3.png Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj


Vrátiť sa Pomoc:Obsah


Encyklopedickým štýlom je potrebné písať z viacerých dôvodov. Encyklopédia si vyžaduje serióznosť a neutrálne stanovisko, pretože ide o vedeckú publikáciu. Encyklopedický štýl nie je slohové cvičenie ani rozprávanie, líši sa aj od štýlu novinových fejtónov a esejí.

V prvom rade je dôležitý štýl vlastných formulácií. Tu robia noví wikipediáni najčastejšie chyby. Ale aj niektoré odborné formulácie môžu byť pre encyklopédiu nevhodné. Treba si uvedomiť, že aj veľmi odborný text vo Wikipédii musí byť napísaný tak, aby mu porozumel aj úplný laik. Odborník z daného odboru totiž dané heslo pravdepodobne vôbec hľadať nebude, pretože ho už pozná. Odborné výrazy sa v článkoch samozrejme musia nachádzať, mali by však byť vysvetlené, a to pokiaľ možno nielen internými odkazmi (wikilinkami) na príslušné heslá, ale aj priamo v texte, napr. uvedením zrozumiteľného slovenského ekvivalentu či vysvetlenia v zátvorke a pod.

Príklady

Zatiaľ čo oprava chýb v interpunkcii, preklepov a pravopisu je jednoduchá, úprava zlého štýlu si vyžaduje veľa času a námahy. Niekedy je dokonca najjednoduchšie napísať celý článok odznova. Tu je uvedených niekoľko rád a častých chýb, ktorých sa treba vyvarovať:

  • Píšeme spisovne. Nepíšeme hovorovou rečou, slangom, nepoužívame archaizmy. Encyklopédia by mala byť napísaná sviežim, moderným a zrozumiteľným jazykom.
  • O osobách hovoríme zásadne v tretej osobe a uvádzame ich celé meno.
  • Ak chceme, aby sa čitateľ zaoberal naším názorom, mali by sme všade, kde sa to dá, písať neutrálne. Namiesto: „Uznávame / Musíme uznať jeho zásluhy / Mnohí uznávajú jeho zásluhy …“ radšej napíšeme, kto konkrétne jeho zásluhy uznáva, uvedieme fakty a nie zovšeobecňujúce tvrdenia, napríklad: "Jeho zásluhy vyzdvihoval aj X, ktorý o ňom vo svojej knihe Y (s. ZZ) napísal: Ten človek má veľa zásluh."
  • Ak chceme nejaké tvrdenie alebo poznatok zdôrazniť, najprv zvážime, či je to naozaj nutné. Rozhodne to nerobíme pomocou výkričníka, pretože encyklopédia nie je próza. Dôležité slová a výroky nepíšeme tučne, ale kurzívou.
  • Nepoužívame slovné spojenia ako "u nás", "k nám" alebo "naše", ak máme na mysli Slovensko alebo mesto, v ktorom žijeme, formulácia "u nás" nie je encyklopedická, ale citovo zafarbená a nepresná, pretože jej obsah môže byť rôzny v závislosti od autora.
  • Vety formulujeme jasne, informatívne. Ak sa názory odborníkov na nejakú vec rozchádzajú, objektívne popíšeme všetky hypotézy.
  • Formulácie majú byť priamočiare a jednoznačné, nie vyhýbavé (napr. „V tejto oblasti, hoci sa to nezdá, je...“, „Netreba sa čudovať, keď...“).
  • Čitateľa neoslovujeme priamo ako v populárnej literatúre alebo v novinách. Je nesprávne napísať: "Na ťave si môžete na prvý pohľad všimnúť, že má hrb". Správne by veta mala znieť: "Na ťave si je možné všimnúť / je nápadný jej hrb."
  • V heslách o minulosti nepoužívame tzv. historický prézent, teda prítomný čas, hoci v beletrii je bežný. Teda nie: "Beethoven dokončuje svoju 5. symfóniu v roku 1808, v rovnakom roku je uvedená...", ale "Beethoven dokončil svoju 5. symfóniu v roku 1808, v rovnakom roku bola uvedená".
  • Pri písaní o aktuálnych udalostiach treba používať také formulácie, ktoré ostanú aktuálne čo najdlhšiu dobu, teda nie "Tohto roku treba podať kandidátne listiny do 12. marca", ale "Posledný termín pre podanie kandidátnych listín pre rok 2006 bol 12. marec". Pokiaľ vetu nemožno formulovať takýmto spôsobom, je dobré aspoň presne určiť dobu, ku ktorej sa informácia vzťahuje, napríklad "V súčasnosti (2006) existuje 44 nezávislých..."

Ak máte pochybnosti o správnosti zvoleného štýlu, môžete ho porovnať s inými článkami na našej Wikipédii, najlepšie s článkami z rovnakého odboru.

Pozri aj

Ostatné články vo Wikipédii, ktoré majú niečo spoločné s týmto heslom:

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Wikipédia:Encyklopedický štýl

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk