Wikipédia:Žiadne právne hrozby - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Wikipédia:Žiadne právne hrozby
Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Žiadne hrozby, nieto ešte právne

Nevyhrážajte sa ostatným redaktorom a už vôbec nie právnymi krokmi. Ak by ste tak konali, spôsobovali by ste vážne problémy:

  • Zabraňovali by ste voľnej úprave stránok, čo je základný predpoklad na to, aby Wikipédia zostala neutrálna. Ak by sme nezaručili túto základnú slobodu, riskovali by sme, že by jedna strana v spore zastrašovala ostatných, a tým by sa stránky stávali jednostrannými, zaujatými.
  • Spôsobovali by ste „zlú náladu“ a zasievali by ste nedôveru v obci Wikipédie. Poškodzovali by ste tým našu schopnosť rýchlo, účinne a s chuťou pracovať, a ohrozovali by ste tým ďalší základný predpoklad – vzájomnú dôveru.
  • Wikipédia už má zlé skúsenosti s redaktormi, ktorí sa vyhrážali právnymi krokmi, a s tým, že niečo také môže poškodiť dobrú povesť Wikipédie.
  • Vyhrážanie sa právnymi krokmi môže viesť k Vášmu zablokovaniu (podľa závažnosti prípadu), aby sa zabránilo šíreniu alebo podnecovaniu konfliktu.

Pokúste sa konflikty riešiť

Namiesto vyhrážania sa právnymi krokmi, pokúste sa najprv vyriešiť spor použitím vyskúšaného postupu Wikipédie pri riešení konfliktov. Ten spravidla vedie k riešeniu. Ak by sa Vám ale takto nepodarilo vyriešiť Váš problém, máte aj naďalej otvorenú právnu cestu, ale s dobrým vedomím, že ste podnikli všetky rozumné kroky k zmierlivému riešeniu.

Zostaňte mimo Wikipédiu

Ale, ak naozaj máte dojem že musíte použiť právnu cestu, tak Vám v tom samozrejme nikto nemôže brániť. Potom Vás ale žiadame, a samozrejme aj predpokladáme, že nebudete upravovať stránky ani inak do nich zasahovať, a to tak dlho, kým Vašu záležitosť s použitím riadnych právnych postupov nevyriešite.

Ak sa teda rozhodnete použiť právnu cestu, konajte tak aj mimo stránok Wikipédie, e-mailom alebo iným spôsobom súkromnej komunikácie so zúčastnenými (možno sa môžete pokúsiť aj osobne sa porozprávať). Nepohlcujte Vašim sporom stránky, ani diskusie k nim (mohlo by sa tiež stať, že sa ďalší redaktori pripoja k názoru druhej strany – chcete sa potom ozaj súdiť s celou skupinou redaktorov?).

Záležitosti Wikipédie

Ak sa vaša záležitosť týka Wikipédie samotnej, mali by ste sa spojiť s materskou organizáciou Wikipédie Wikimedia Foundation.

Záležitosti autorských práv

Politika Wikipédie „Žiadne právne hrozby“ samozrejme neznamená, že by ste sa nemali brániť ak sú porušené autorské práva. Ak ste autorom, alebo majiteľom autorských práv, navrhujeme Vám poznamenať na zodpovedajúcej stránke, či súhlasíte s použitím Vášho diela, alebo nie (ak môžete, použite príslušnú šablónu). Na Wikipédii nevítame materiál bez licencie.

Poškodzovanie Wikipédie

Obec Wikipédie netoleruje ohováranie, urážky alebo krivé obvinenia. Aj preto, že by sa postihnutí mohli oprávnene brániť právnymi prostriedkami. Buďte si vedomí toho, že sa na Wikipédii zúčastňujete práce na spoločnom diele, a ak by ste sa rozhodli jej prostredníctvom šíriť ohovárania, urážky alebo krivé obvinenia, potom je povinnosťou správcov proti ich šíreniu zasiahnuť.

Urážlivý obsah

Ak na stránkach Wikipédie narazíte na urážlivý obsah, upozornite na neho správcov (stránka Nástenka správcov), alebo obec Wikipediánov (stránka Kaviareň).

Rozdielne názory

Rozdielne názory – ako napr. k identite nejakej osoby, jej činov alebo pohnútok k nim, názory ďalších na ne, atď. – sa nedajú považovať za ohováranie, urážky alebo krivé obvinenia (predpokladáme, že sú vyjadrené vhodnou formou, alebo dokonca formou vhodnou pre encyklopédiu).

Samozrejme by ste sa nemali vyhrážať právnymi krokmi, keď chcete presadiť svoj názor.

Skúsenosť z anglickej Wikipédie

It was proposed that revocation of editing privileges be available as a penalty. In discussion on the talk page, there was not consensus support for that measure, in part because it's necessary to take copyright infringement action. It's also often courteous to ask a site operator — the community in this case — to assist and to notify the other party prior to seeking restraining orders or police assistance to protect yourself from possible threats.

Pozri aj


Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Wikipédia:Žiadne právne hrozby

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk