Transgresia (geológia) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Transgresia (geológia)
Kolísanie vodnej hladiny vo fanerozoiku (posledných 542 miliónov rokov)

Transgresia je dlhodobé zvýšenie morskej hladiny, obvykle spojené so zaplavením pevniny. Je súčasťou eustatických pohybov. Moria sa najrýchlejšie rozširujú po eróziou zarovnaných a nízkych (peneplenizovaných) častiach kontinentov s nízkym sklonom (len okolo 1 - 2°). Opakom je regresia, ústup mora a rozširovanie súše.

Princíp postupného prechodu fácií pri transgresii a regresii.

Transgresie sa delia podľa rozsahu[1]:

  • Lokálne trangresie: sú zapríčinené poklesmi pevniny na menšom území. Sú väčšinou vyvolané tektonickými, alebo vulkanickými činiteľmi. V niektorých prípadoch i lokálnou zmenou klímy, alebo ľudskými zásahmi (napr. stavba priehrad,).
  • Celoplanetárne transgresie: sú zapríčinené zvýšením hladiny svetového oceána. Tú môžu zapríčiniť najmä dva faktory:

Zvláštnym typom transgresie je ingresia, kedy dochádza k náhlemu zaplaveniu, resp. prehĺbeniu sedimentačného prostredia. Je typická chýbaním bazálnych klastík.

Prejavy transgresie

V sedimentárnom zázname sa prejavujú dávne transgresie nasadaním morských sedimentov na kontinentálne, alebo nasledovaním morských sedimentov nad plochou hiátu, či uhlovej diskordancie. Na báze transgresívnych vrstiev sa často nachádzajú tzv. bazálne zlepence, niekedy i pieskovce, tvorené klastami podložných hornín[2].

Referencie

  1. a b c Mišík, M., Chlupáč, I., Cicha, I., 1984. Historická a stratigrafická geológia. SPN, Bratislava, 541 s.
  2. http://www.geology.cz prístup: 8.9.2008
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Transgresia (geológia)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk