Systémová biológia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Systémová biológia
Operónová regulačná sieť E. Coli

Systémová biológia je vedecký smer v biológii využívajúci prístupy ďalších vied, predovšetkým bioinformatiky, biochémie, chémie, informatiky a matematiky . Zaoberá sa štúdiom biologických funkcií a mechanizmov vznikajúcich následkom komplexných interakcií v biologických systémoch.

Základnou myšlienkou je komplexný pohľad, opak redukcionizmu (ktorý je prevládajúcou paradigmou napríklad v molekulárnej biológii), teda predpoklad, že systém je viac ako súčet jeho častí. Organizmus či jeho časť (tkanivo, bunka, organela) je chápaný ako komplexný systém. Predmetom záujmu sú potom interakcie medzi komponentami tohto systému a jeho emergentné vlastnosti, teda také, ktoré nemôžu byť vysvetlené len na základe súčtu vlastností komponent.

Systémová biológia pracuje s veľkým množstvom biologických dát, začala sa prudko rozvíjať po roku 2000 vďaka rozvoju technológií pre získavanie genomických a proteomických dát a zvýšenia výpočtového výkonu.

Systémová biológia často pracuje s modelmi, ktoré sú vytvárané matematickými a informatickými prístupmi na základe biologických dát, ktorých vlastnosti sú následne porovnávané s vlastnosťami živých systémov. Vyžaduje preto úzky kontakt znalostí z niekoľkých odborov.

Modely v systémovej biológii

Cieľom modelovania je vytvoriť taký model biologického systému, na ktorom bude možné uskutočňovať tzv. in silico experimenty. Modelujú sa rôzne pohľady na organizmus a jeho časti. Predmetom záujmu sú predovšetkým:

Existuje mnoho v praxi používaných prístupov k modelovaniu a stále sú vyvíjané nové. Niektoré z nich sú:

Pozri aj

Zdroje

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Systémová biologie na českej Wikipédii.


Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Systémová biológia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk