Sviatosť - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Sviatosť
Kresťanstvo
StJohnsAshfield StainedGlass GoodShepherd Portrait.jpg
Hlavné znaky
Viera v jedného Boha v troch osobách
Ježiš Kristus je človek a Boží Syn
Hlavné osobnosti
Ježiš Kristus

Panna Mária
Dvanásti apoštoli
Svätí

Zoznam osobností kresťanstva
Hlavné náboženské obrady
Omša/LiturgiaSviatosti
Knihy
Biblia (Starý zákon, Nový zákon)
História a kultúra
Dejiny kresťanstvaKresťanské umenie
Hlavné sviatky
Veľká noc, Vianoce / Narodenie Pána, Turíce, Zjavenie Pána / Bohozjavenie, …
z  d  u

Sviatosť alebo sväté tajomstvo je pojm kresťanskej teológie. Poňatie sviatosti sa v rôznych kresťanských denomináciách líši. Sviatosti krstu, birmovania (myropomazania), eucharistie, pokánia, pomazania chorých, posvätenia kňazstva a manželstva sú pre katolícku cirkev a pravoslávnu cirkev dogmou.

Protestantské cirkvi uznávajú ako sviatosť krst a Večeru Pánovu (prijímanie pod spôsobom tela a krvi).

Anglikánska cirkev tiež uznáva sedem sviatostí, ale dve z nich – krst a eucharistia sú vnímané ako priamo iniciované či zriadené Kristom (presnejšie sú definované v Článku 25. 39-tich článkov viery). Tieto dve sviatosti sú teda vnímané ako dôležitejšie a primárne pre dosiahnutie spásy ako zvyšných päť sviatostí.

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre sviatosť používa termín sväté tajomstvo, prípadne cirkevnoslovanský kalk svätá tajina.

Katolícka cirkev, pravoslávna cirkev, starokatolícka cirkev a anglikánska cirkev uznáva sedem nasledovných sviatostí:

  1. Krst
  2. Birmovanie (myropomazanie)
  3. Eucharistia
  4. Sviatosť zmierenia (pokánia, spovede)
  5. Pomazanie chorých (pomazanie olejom)
  6. Sviatosť kňazstva (posvätná vysviacka, sviatosť posvätného stavu)
  7. Sviatosť manželstva

Iné projekty

  • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Sviatosť
  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sviatosť
Sviatosti (Rímskokatolícka cirkev)
Sviatosť krstu | Sviatosť birmovania | Oltárna sviatosť | Sviatosť zmierenia | Sviatosť pomazania chorých | Sviatosť kňazstva | Sviatosť manželstva
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Sviatosť

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk