Sústava - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Sústava

Systém (z gr. sýstéma = členitý celok zložený z viacerých častí) alebo po slovensky v mnohých významoch sústava môže byť:

 • všeobecne: usporiadaná rozmanitosť nejakých entít a ich vzťahov
 • v kybernetike, logike, matematike a pod.: celok, ktorý pozostáva z častí (zložiek, prvkov, komponentov, elementov), medzi ktorými existujú väzby (vzťahy, súvislosti, relácie); prvky či javy (systému) a usporiadaná množina priamych a nepriamych vzťahov medzi nimi; pozri systém (kybernetika), systémová veda, teória systémov
 • v biológii, ekológii, fyzike, astronómii a pod.:
 • v biológii-taxonómii:
 • v matematike:
 • v geológii: iný názov pre útvar, pozri pod perióda (geológia)
 • v geomorfológii: druh geomorfologickej jednotky, pozri sústava (geomorfológia)
 • vo filozofii: pojem celostnej organizácie štruktúry, zvyčajne v nejakom poriadku, pozri systém (filozofia)
 • v logike: množina znakov, ktoré sa majú používať podľa určitých pravidiel (napr. systém abecedy)
 • v jazykovede: pojem s viacerými definíciami (pozri systém (jazykoveda)) najmä:
 • vedecká schéma, škola (napríklad filozofický systém)
 • princíp usporiadania alebo členenia
 • účelná forma organizácie; stanovený postup podmienený plánovitým usporiadaním vstupov
 • forma spoločenského, štátneho a pod. zriadenia, vlády; režim, pozri zriadenie
 • komplex technických častí zariadenia alebo stavebných prvkov spĺňajúci jednu funkciu
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Sústava

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk