Potravový reťazec - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Potravový reťazec

Potravový reťazec[1] (iné názvy: potravný reťazec[2], potravinový reťazec[3], trofický reťazec[2][3], potravná reťaz[4], potravinová reťaz[5], trofická reťaz[6]) je abstraktný pojem označujúci rad jedincov, populácií alebo ekologických gíld, ktorí/-ré z hľadiska ekológie výživy vykazujú vzájomnú energetickú závislosť (napr. planktón - rybičky - …; odumreté lístie - chvostoskoky - dravý hmyz - …; zelené rastliny - kravy - …). Jeden organizmus umrie na úkor druhého ako jeho potrava a postupne to takto pokračuje a vzniká „reťazec“.

Existujú 3 základné druhy potravinových reťazcov:

  • pastiersko-koristnícky: od rastlín k malým a veľkým konzumujúcim živočíchom
  • parazitický: od veľkých organizmov k malým
  • dekompozičný: od mŕtvej organickej hmoty cez saprobionty k mikroorganizmom

Zdroje

  1. potravový. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 534.
  2. a b potravný (trofický) reťazec. In: Pyramída - 4 Životné prostredie a život na Zemi. S. 173.
  3. a b potravinový reťazec. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 570.
  4. GRUBEŠIC, Marijan; LETIĆ, Josip; GLAVAŠ, Milan. Dynamika a štruktúra lovu plcha sivého (Glis glis L.) v bučinách a jedlinách Chorvátska. Folia venatoria, 2007, zväzok 36-37, s. 173-181. ISBN 978-80-8093-030-1. Dostupné online .
  5. IVANIČKA, Koloman. Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 432 s. S. 100, 133.
  6. trofická reťaz. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 495.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Potravový reťazec

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk