Posluch (medicína) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Posluch (medicína)

Posluch (iné názvy: auskultácia, auskultovanie (z lat. auscultatio - načúvanie),[1] načúvanie, počúvanie, lekársky/-e posluch/načúvanie/počúvanie, vyšetrenie posluchom/počúvaním/načúvaním/sluchom) je jedna z častí fyzikálneho vyšetrenia. V širšom zmysle posudzuje všetky zvukové fenomény vydávané ľudským telom - dýchanie, reč, peristaltiku, tok krvi tepnami, tlkot srdca. V praxi sa takto označuje len vyšetrenie fonendoskopom.

Posluch pľúc

Pri posluchu pľúc sa ich zvukové fenomény označujú ako dýchacie šelesty. Tie sa rozdeľujú na:

 • hlavné alebo vlastné
  • vezikulárne dýchanie - vzniká kolapsom a rozpínaním alveol (pľúcnych mechúrikov) pri dýchaní, šelest v nádychu (inspíriu) je 3-krát dlhší ako vo výdychu (expíriu)
  • trubicové dýchanie - vzniká v centrálnych častiach dolných ciest dýchacích prechodom a rezonanciou vzduchu cez hlasivky, priedušnicu a väčšie priedušky; za normálnych okolností je počuteľné iba na miestach, kde sú tesne pod hrudnou stenou dýchacie cesty veľkého kalibru; vymizne po tracheostómii a laryngektómii
 • vedľajšie (vždy patologické)
  • pleurálny trecí šelest - vzniká trením listov pohrudnice, pokrytých fibrínovým povlakom (pri jej zápale)
  • suché chrapoty (piskoty, vrzgoty, rachoty) - príčinou je väzký sekrét v dýchacích cestách
  • vlhké chrapoty (prízvučné, neprízvučné) - príčinou je tekutina v drobných prieduškách
  • krepitácia alebo krepitus - drobné praskanie spôsobené oddeľovaním zlepených stien alveol a drobných priedušiek

Posluch srdca

Posluch srdca poskytuje základnú informáciu o jeho stave a funkcii. Skúsený lekár dokáže pozorným posluchom veľmi presne identifikovať najrôznejšie chlopňové chyby i poruchy rytmu, v súčasnosti sa však vysoká úroveň tejto schopnosti pomaly vytráca pre prístupnosť vyšetrovacích metód ako je EKG a echokardiografia.

Srdce sa posluchom vyšetruje v tichej miestnosti. Fonendoskop sa prikladá na miesta, kde sú na hrudníku ozvy chlopní najlepšie počuteľné, nie na miesta ich anatomického priemetu na stenu hrudníka:

Srdcové ozvy

U dospelého zdravého človeka sú počuteľné dve ozvy - systolická a diastolická. Systolickú od diastolickej oddeľujú dve desatiny sekundy, diastolickú od systolickej cca päť desatín - hovoríme o systolickej a diastolickej pauze. U detí pravidelne a u mladých dospelých pomerne často možno počuť tri, zriedkavejšie až štyri ozvy.

Zvuk systolickej ozvy tvorí najmä rozkmitanie uzatvorenej mitrálnej chlopne. Zvuk diastolickej ozvy tvorí otvorenie a uzatvorenie pulmonálnej a aortálnej chlopne. Podklad akustického fenoménu tretej ozvy nie je celkom jasný, predpokladá sa, že ju spôsobujú vibrácie svaloviny srdca pri jeho rozpätí a náraz vtekajúcej krvi na začiatku diastoly. Štvrtá ozva vzniká rozkmitaním svaloviny ľavej komory srdca na konci diastoly.

Patologické zmeny zvukových oziev sa nazývajú srdcové šelesty.

Zdroje

 • KORDAČ, Václav. Vnitřní lékařství - Úvod do oboru a vyšetřovací metody. Praha : Univerzita Karlova, 1989. 60-044-89. (po česky)
 1. KÁBRT, Ján. Stručný lekársky slovník. Martin : Osveta, 1980. ISBN 80-217-0494-2. S. 50.
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Posluch (medicína)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk