Pomoc:Minimálny článok - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Pomoc:Minimálny článok
Táto stránka sa považuje za oficiálnu zásadu Wikipédie.
Jej obsah je akceptovaným štandardom, ktorý by mali dodržiavať všetci redaktori. Ak chcete upravovať túto stránku ubezpečte sa, že zmeny ktoré robíte, skutočne odrážajú konsenzus.

Pojem minimálny článok definuje minimálny štandard kvality encyklopedického článku. Článok, ktorý spĺňa kritériá minimálneho článku sa automaticky kvalifikuje ako encyklopedický, za predpokladu splnenia požiadaviek na obsah.

Princípy

Predstava o minimálnom článku je založená na nasledovných princípoch tvorby článkov vo Wikipédii:

Všetky články majú potenciál na rozvoj alebo doplnenie.
Aj do toho najdlhšieho článku sa dá vždy niečo dopísať, alebo sa dá článok upraviť či vylepšiť. Príliš krátke články však možno prinajlepšom charakterizovať ako slovníkové definície. Wikipédia však nie je slovník, má vyššie ambície a nemá byť konkurenciou k sesterskému projektu Wikislovník. Slovníkové definície slov alebo pojmov, ktoré neobsahujú žiaden ďalší materiál sa nekvalifikujú ako encyklopedické.
Nie všetky články si rozvoj okamžite vyžadujú.
Aj krátke články môžu byť dostatočne encyklopedické na to, aby predstavovali ucelené encyklopedické heslo, ktoré má potenciál na ďalší rozvoj a rast – takéto články označujeme ako výhonok. Výhonok je článok, ktorý spĺňa kritériá na „minimálny článok“, t.j. môže ostať vo svojej podobe na Wikipédii a zaručuje určitý štandard kvality článkov. (Jednotlivé portály by si mali sami definovať doplnky alebo spresnenie tohto štandardu; napríklad minimálny biografický článok by mal obsahovať v definícii aspoň dátum narodenia, infobox a podobne.)
Niektoré články nie sú ani úplné, ani encyklopedické.
Vyžadujú si čo najrýchlejšiu nápravu, pretože znižujú celkovú kvalitu a úroveň Wikipédie. Nechceme sa prezentovať slovníkovými definíciami, neúplnými heslami a vágnymi tautológiami. Takýmto chorým kýptikom dáme čas na rozvoj a nápravu, ale ak to nezvládnu do určitého termínu, nemilosrdne choré časti odstraňujeme.

Štandard minimálneho článku

Minimálny článok musí spĺňať nasledovný štandard, aby sa kvalifikoval aspoň ako výhonok.

Štandard pre všetky články

 • text v slovenskom jazyku – články v iných jazykoch sa okamžite vymazávajú
 • text s diakritikou – články bez diakritiky sa okamžite vymazávajú
 • text gramaticky a typograficky upravený – články bez úpravy sa označujú nálepkou {{Na úpravu}}; povinnosť upraviť článok má mať autor, ktorý text do Wikipédie pridal
 • text štylisticky upravený – články bez encyklopedickej štylizácie sa označujú nálepkou {{Na revíziu}}; povinnosť upraviť článok má mať autor, ktorý text do Wikipédie pridal

Štandard pre minimálny článok

Minimálny (základný) článok, aby sa dal kvalifikovať aspoň ako výhonok, musí obsahovať nasledovné časti:

 1. Základná definícia. Túto požiadavku v podstate intuitívne dodržujú všetci prispievatelia. Samotná definícia slova však nie je vôbec dostatočne encyklopedickou položkou. Treba jednoznačne požadovať, aby články boli viac než len slovníková definícia. Informačná hodnota samotnej definície nie je dostatočná na encyklopedický štandard. Definícia by mala byť v rozsahu 1 – 2 vety. Aj keď môže byť v niektorých prípadoch definícia dlhšia, nepovažuje sa ešte za rozšírený opis.
 2. Rozšírený opis. Je podmienkou na ponechanie článku/výhonku v encyklopédii. Robí zo slovníkovej definície encyklopedickú položku. V ideálnom prípade by mal mať rozsah minimálne 2 – 3 vety. Odstavec s rozšíreným opisom by mal ostať aj v dlhých článkoch a tvoriť na začiatku textu akýsi abstrakt (súhrn) celého článku. Spolu so základnou definíciou tak vytvára krátke, súhrnné heslo (zodpovedajúce rozsahu v tlačených dielach, ktoré sa nazývajú krátka encyklopédia alebo malá encyklopédia).
 3. Zdroje. Zdroje sú základným odkazom na literatúru, z ktorej autor čerpal pri písaní článku. Citácia zdrojov je mimoriadne dôležitá a umocňuje encyklopedickosť a overiteľnosť článku.
 4. Wikilinky. Tvoria pridanú hodnotu Wikipédie oproti papierovým encyklopédiám. Nikto nebude mazať článok len preto, že v ňom chýbajú wikilinky. Treba však učiť nových redaktorov, aby ich vytvárali. Ako pomôcku je možné uviesť, že ak nový redaktor nevie vytvárať wikilinky, má umiestniť do článku nejakú šablónu, napríklad {{Wikifikovať}}.
 5. Kategórie. Tvoria taktiež pridanú hodnotu Wikipédie. Treba učiť nových redaktorov, aby ich vytvárali. Ako pomôcku je možné uviesť, že ak nový redaktor nevie vytvárať kategórie, má umiestniť do článku nejakú šablónu, napríklad {{Kategorizovať}}, ktorá by upozornila skúsenejších redaktorov na nutnosť doplnenia.

Štandard pre dobrý a perfektný článok

Bližšie informácie v článkoch: Wikipédia:Dobré články a Wikipédia:Najlepší článok

Ak je článok primerane dlhý, splňuje podmienky minimálneho článku, dobrého článku alebo najlepšieho, môže byť nominovaný ako dobrý alebo najlepší článok

Nedostatočné články

 • nedostatočné články (kýptiky), ktoré nespĺňajú uvedený minimálny štandard majú nárok ostať na Wikipédii len podmienečne/dočasne
 • nedostatočné články treba označiť šablónou {{Urgentne upraviť}} ktorá zabezpečí ich neskoršiu kontrolu
 • prispievateľ, ktorý vytvoril nedostatočný článok, dostane na svoju diskusnú stránku šablónu {{Urgentne upraviť autor}}, ktorá ho upozorní na nedostatky a riziko vymazania
 • ak článok do 14 dní niekto nedoplní aspoň na minimálny štandard, bude zmazaný ako nedostatočný
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Pomoc:Minimálny článok

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk