Politická geografia - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Politická geografia

Politická geografia je čiastková vedná disciplína humánnej geografie. Predmet výskumu politickej geografie je veľmi široký, neustále sa mení, v zásade však ide o skúmanie pôsobenia politických subjektov a javov v priestore, ako aj vplyv jednotlivých prvkov priestoru na politické subjekty a javy. Od počiatku politickej geografie je najdôležitejším predmetom jej výskumu problematika štátu. Politická geografia má interdisciplinárny charakter a je tak vedou geografickou ako aj vedou politickou.[1]

Literatúra

  • Petr Jehlička, Jiří Tomeš, Petr Daněk: Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 274 s. ISBN 80-238-5566-2

Referencie

  1. GURŇÁK, D., BLAŽÍK, T., LAUKO, V. 2005. Úvod do politickej a regionálnej geografie. 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Vydavateľstvo UK, 2005. 112 s. ISBN 80-223-2049-8

Pozri aj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Politická geografia

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk