Počítačová fyzika - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Počítačová fyzika

Počítačová fyzika je časť fyziky, ktorá sa zaoberá implementáciou počítačových algoritmov a numerických metód na riešenie fyzikálnych problémov. Často je považovaná za súčasť teoretickej fyziky, avšak niekedy sa charakterizuje, ako premostenie medzi fyzikou teoretickou a experimentálnou.

Aplikácie počítačovej fyziky

Počítačová fyzika je dnes bohato využívná takmer vo všetkých fyzikálnych odvetviach. Cenné výsledky dosahuje najmä vo fyzike tuhých látok, hydrodynamike, kvantovej fyzike a ekonofyzike.

Medzi najpoužívanejšie metódy počítačovej fyziky patria:

  • numerické metódy riešenie diferenciálnych rovníc resp. parciálnych diferenciálnych rovníc
  • numerické metódy výpočtu integrálov
  • stochastické metódy Monte Carlo
  • optimalizačné techniky
  • numerické metódy diagonalizácie matíc
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Počítačová fyzika

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk