Pion - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Pion
 ...
Pion
Obecné vlastnosti
KlasifikaceHadrony
Mezony
Bosony
Složeníπ+: ud
π0: (uu – dd)/√2
π: du
Antičásticeπ+: π
π: π+
π0: sám sobě
Fyzikální vlastnosti
Klidová hmotnostπ±: 139,570 18 MeV/c2
π0: 134,976 6 MeV/c2
Elektrický nábojπ±: ±1 e
π0: 0 e
Stř. doba životaπ±: 2,603 3×10−8 s
π0: 8,4×10−17 s
Interakcesilná interakce
Historie
PředpověďHideki Jukawa

Pion (též meson π) je v částicové fyzice nejlehčí meson. Existují tři piony: neutrální π0 a elektricky nabité π+ a π. π+ je složen z kvarku u a antikvarku d, π z kvarku d a antikvarku u a π0 ze superpozice kvantových stavů uu a dd.

Počátky objevení pionu

V roce 19331934 vědec Hideki Jukawa vyšel z teorie relativity a kvantové teorie a popsal jadernou interakci jako výměnu částic dosud neznámého typu (mezonů, jež dostaly jméno piony) mezi protony a neutrony. Z velikosti jádra Jukawa odvodil, že hmotnost těchto hypotetických částic (pionů) musí být přibližně dvousetnásobek hmotnosti elektronu. Jukawovy závěry představují počátek mezonových teorií jaderných sil. Poté v roce 1947 byl v kosmickém záření objeven mezon, který interagoval silně. Ukázalo se, že tentokrát skutečně jde o pion – částici s vlastnostmi, jaké zhruba předpověděl Jukawa. Průlom se stal o rok později, kdy na synchrocyklotronu v Berkeley byly poprvé uměle (při srážce jiných částic) vytvořeny piony.

Enrico Fermi a Jang Čen-ning přišli s hypotézou, že pion je složená částice tvořená kvarkem a antikvarkem. Představa, že by elementární částice mohla být složená, byla v době svého vzniku velmi radikální.

Sovětští vědci bratři Alichanovi postavili v roce 1942 na hoře Alagez v Arménii měřící přístroj s magnetem o hmotnosti 46 tun na měření kosmického záření a naměřili jím různé negativní i pozitivní částice o hmotě od 110 – 25 000 me (hmotnosti elektronu) s poločasem rozpadu několik mikrosekund. Patrně se jednalo také o piony a miony. Bratři Alichanovi již rozpoznali, že piony se rozpadají na další – jiné částice, avšak nazvali tehdy tyto jimi naměřené částice varitrony (domnívali se, že jde o částice s proměnlivou hmotností). Závěry jejich měření se tehdy mírně rozešly s Jukawovými předpověďmi.

Pí mezony. Mezony tvořené kvarky první generace (d, u) mající nulový spin. V přírodě se vyskytují tři piony – kladně nabitý, záporně nabitý a s nulovým nábojem. Podléhají silné interakci a proto patří mezi hadrony.

Externí odkazy

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Pion
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk