Pedosféra - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Pedosféra
Sprašová pôda v regióne Württemberg, Nemecko.

Pedosféra je samostatne vydelený obal Zeme tvorený z veľkej časti pôdou, vzniknutý premenou vrchnej časti litosféry (zvetrávaním hornín) pôsobením organizmov, slnečného žiarenia, vzduchu, vody a času. Pedosféra tvorí životné prostredie pre organizmy a je prechod medzi živou a neživou sférou. Jej hrúbka je kolísavá, od niekoľkých centimetrov až po približne 3 metre. Vedným odborom, zaoberajúcim sa pedosférou je pedológia.

Pôda

Bližšie informácie v hlavnom článku: Pôda

Pôda tvorí iba vrchnú časť pedosféry, zvyšok je tvorený úlomkami hornín a minerálov, ktoré sú výsledkom zvetrávania. Táto časť povrchu sa nazýva regolit. Pôdy sa rozdeľujú podľa druhu materskej horniny a podmienkach ich vzniku. Pôdnych typov existuje veľký počet.

Pôda obsahuje látky anorganické aj organické, typické pôdy obsahujú asi 95 % anorganickej zložky. K typickým anorganickým zložkám pôd patria jemnozrnné formy kremeňa, vápenca, dolomitu, ortoklas, albit (živce), epidot, oxidy mangánu a železa (goethit, magnetit a iné) a veľkú skupinu ílových minerálov. Organickú zložku reprezentuje biohmota, nachádzajúca sa v rôznom stupni rozkladu, baktérie, plesne a živočíchy. Každá pôda obsahuje plynnú zložku, hlavne vzduch, ktorý má však odlišné zloženie ako vzduch, nachádzajúci sa v nízkych vrstvách atmosféry. Voda je zložka s veľmi premenlivým zastúpením – obvykle tvorí asi 25 obj.% pôdy.

Pozri aj

Stavba Zeme
Geosféra Magnetosféra Exosféra Atmosféra
Ionosféra Termosféra
Mezosféra
Hydrosféra Stratosféra
Biosféra Troposféra
Pedosféra Litosféra Zemská kôra
Pevninská kôra
Oceánska kôra
Vrchný plášť Najvrchnejší plášť Zemský plášť
Astenosféra
Hranica vrchný-spodný plášť
Spodný plášť
Vonkajšie jadro Zemské jadro
Vnútorné jadro
Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Pedosféra

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk