Okysľovanie (ekológia) - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Okysľovanie (ekológia)
Jizerské hory - les zasiahnutý kyslým dažďom

Okysľovanie alebo acidifikácia je v ekológii proces, pri ktorom dochádza k znižovaniu pH zložiek životného prostredia. Tento proces je v absolútnej väčšine negatívny a na biosféru pôsobí deštruktívne. V súčasnosti je hlavnou príčinou acidifikácie životného prostredia činnosť človeka, najmä využívanie fosílnych palív ako zdroja energie. Výsledkom ich spaľovania je únik veľkého množstva kyslých zlúčenín síry, dusíka a uhlíka do atmosféry. Z nej potom klesajú v podobe spadu, alebo reagujú s vodnou parou a dopadajú na zem vo forme tzv. kyslého dažďa. Prirodzená hodnota pH zrážok v Európe bez ľudského vplyvu by sa pohybovala v hodnotách okolo 5, reálne čísla sa pohybujú na úrovni 4,5 no klesajú ojedinele i na hodnoty 2,3 (pH nižšie ako pri citrónovej šťave). Kyslý dážď a spad následne acidifikujú pôdu a povrchové vody (hodnota pH pod 4,5 je smrteľná pre prakticky všetky ryby), urýchľujú koróziu a ničia lesy i poľnohospodárske plodiny.

Zdroj

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Okysľovanie (ekológia)

Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk